• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Wrocław: kolejni nowi oblaci Zgromadzenia Redemptorystów

  Do grona oblatów naszego Zgromadzenia dołączyły kolejne trzy osoby z Wrocławia. W Poniedziałek Wielkanocny, 19 kwietnia 2022 r., o. Prowincjał Janusz Sok CSsR z radością powitał w gronie osób oddanych Zgromadzeniu i żyjących jego duchowością panią Annę Nowicką oraz państwa Margaritę i Wiesława Żuklińskich, a także został odczytany stosowny dokument i wręczone im dyplomy podpisane przez o. Generała. Serdecznie gratulujemy!

  Tytuł oblata Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela został im nadany przez Przełożonego Generalnego Redemptorystów o. Michaela Brehla CSsR na prośbę wspólnoty redemptorystów we Wrocławiu.

  Poprzez przyjęcie do grona oblatów nasi parafianie zostali objęci szczególną modlitwą współbraci i włączeni w dobra duchowe Zgromadzenia nabyte przez modlitwy i dzieła apostolskie. Ze swej strony oblaci wspierają duchowo redemptorystów, zwłaszcza miejscową wspólnotę ojców, modląc się również o powołania do Zgromadzenia Redemptorystów. Warto dodać, że do grona oblatów Zgromadzenia Redemptorystów mogą należeć osoby duchowne i świeckie.

  WIĘCEJ: Wrocław: nowi oblaci Zgromadzenia Redemptorystów

  WIĘCEJ: Szyk: ks. Grzegorz Ochał oblatem redemptorystów

  * * *

  Pani Anna Nowicka po ukończeniu szkoły średniej we Wrocławiu podjęła w latach 60-tych pracę w różnych miejscowych przędsiębiorstwach. Wcześniej, przy okazji pielgrzymki uczniów na Jasną Górę, poznała swojego przyszłego męża, Józefa, za którego wyszła w 1971 r.

  Pani Anna wraz ze swojej  śp. mężem Józefem szczególnie mocno zaangażowali się w działalność Domowego Kościoła, z którym mieli związek od 1986 r., od kiedy to rozpoczęli współpracę z wrocławskimi redemptorystami w koordynowaniu działalności Ruchu Światło-Życie w parafii, ale także na płaszczyźnie archidiecezji wrocławskiej. Korzystając ze swoich możliwości zawodowych, pomagała w pozyskiwaniu materiałów budowlanych oraz wyposażenia dla budynku duszpasterstwa akademickiego. W trudnych latach transformacji i związanym z nią dużym bezrobociem, p. Anna stworzyła i prowadziła inicjatywę „Parafialny Bank Pracy” w latach 1986 – 1988.

  Nasz oblatka jest również aktywnie zaangażowana od 2007 r. w duchową adopcję dziecka poczętego oraz obronę życia dzieci nienarodzonych, między innymi poprzez koordynowanie Dzieła Duchowej Adopcji w Dniu Świętości Życia, należy do wspólnoty Żywego Różańca oraz dzieła modlitwy za kapłanów – Apostolat „Margaretka”.

  W środowisku parafialnym p. Nowicka zawsze jawiła się jako człowiek głęboko wierzący i wraz z mężem wychowujący swoich synów w duchu wiary, co zaowocowało też gruntowną formacją religijną synów Piotra, Bartłomieja i zmarłego Jakuba.

  Od ponad 40 lat ściśle współpracuje ze wspólnotą wrocławskich redemptorystów w apostolacie. Z wieloma polskimi redemptorystami łączą ją więzi serdecznej przyjaźni. Od wielu lat troszczy się o groby zmarłych redemptorystów przez cały rok przynosząc kwiaty i znicze. Jest wierną czcicielką Matki Bożej Nieustającej Pomocy i stara się być obecna podczas świąt redemptorystowskich, a także imienin członków wspólnoty zakonnej.

  Pani Margarita Żuklińska urodziła się we Wrocławiu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczęła studia magisterskie na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Wrocławskim. W tamtym okresie zamieszkała na terenie parafii NMP Matki Pocieszenia, gdzie w 1984 roku zawarła związek małżeński z Wiesławem Żuklińskim.

  Pani Margarita obecnie jest na emeryturze. Wcześniej jako germanistka pracowała przede wszystkim na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu oraz innych szkołach i uczelniach. Od blisko 10 lat przy naszej parafii pomaga dzieciom w nauce języka niemieckiego. Od 2018 r. jest także zelatorką i koordynatorką Żywego Różańca w Parafii NMP Matki Pocieszenia. Od lat wspiera także duchowo i materialnie dzieci w krajach trzeciego świata.

  Pan Wiesław Żukliński urodził się we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej, a następnie 10 latach pracy pedagogicznej, otworzył swoją firmę w branży motoryzacyjnej. W czasach komunistycznych był członkiem NSZZ Solidarność i aktywnie działał w tym związku – skutkiem tego został karnie wcielony do służby wojskowej podczas stanu wojennego.

  Państwo Margarita i Wiesław Żuklińscy są rodzicami trójki dzieci – Emilii, Wiktora i Norberta. Starali się wychowywać swoje dzieci w duchu wiary, przeszli formację w Ruchu Światło-Życie i w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Rodzina Żuklińskich od wielu lat trwa w serdecznych relacjach z wieloma redemptorystami. Syn Norbert, redemptorysta, jest obecnie diakonem i przygotowuje się do przyjęcia święceń prezbiteratu w czerwcu 2022 r.

  Nasi oblaci żywo interesują się sprawami redemptorystów, charyzmatem, działalnością apostolską i formacją, a także modlą się we wszystkich istotnych dla naszej Prowincji sprawach, szczególnie o powołania do naszego Zgromadzenia. Zawsze można liczyć na ich pomoc i są naszymi wypróbowanymi przyjaciółmi.

  o. Witold Baran CSsR/o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR; fot. o. Tomasz Marcinek CSsR, Wrocław

  Udostępnij