• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Jak zostać redemptorystą

  Etapy formacji

  Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela daje możliwość wybrania dwojakiej drogi realizacji powołania: jako brat zakonny i jako kapłan. Dwa pierwsze etapy formacji kandydatów na kapłanów i braci zakonnych odbywają się wspólnie:

  Postulat – trwa jeden rok i mieści się w Tuchowie. Postulanci nie noszą jeszcze habitu i nie składają ślubów zakonnych. Poprzez studium, modlitwę i różne zaangażowania apostolskie poznają charyzmat i duchowość redemptorystowską. Wprowadzani są w życie we wspólnocie zakonnej i rozpoznają swoje powołanie.

  Nowicjat – trwa jeden rok i mieści się w Lubaszowej. Jest to czas modlitwy, pogłębiania duchowości, głębszego poznawania istoty życia zakonnego i podejmowania decyzji odnośnie dalszej drogi. Kończy się on złożeniem pierwszych ślubów zakonnych (posłuszeństwa, czystości i ubóstwa) oraz otrzymaniem habitu.

  Kolejny etap formacji zależny jest od wybranej drogi:

  Dla kandydatów na kapłanów:

  Studentat – to czas sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w Krakowie. Prowincja Warszawska Redemptorystów prowadzi własne międzynarodowe i dwuobrządkowe Wyższe Seminarium Duchowne. Poprzez studia akademickie odbywane w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, modlitwę, posługi liturgiczne i zaangażowania apostolskie studenci przygotowują się do głoszenia Dobrej Nowiny. Zwieńczeniem tego etapu są śluby wieczyste i święcenia kapłańskie.

  Dla braci zakonnych:
  Juniorat – przeżywany jest w jednym z domów formacji. Trwa pięć lat. Poprzez modlitwę, naukę i spełnianie różnorodnych posług, bracia przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych.

  Jak zacząć?

  Należy zgłosić się do ojca duszpasterza powołań, czy to telefonicznie, czy e-mailowo i poinformować o chęci wstąpienia do redemptorystów. Ojciec spotyka się z kandydatem w celu poznania jego motywacji, wyjaśnienia, jakie dokumenty należy przygotować, kiedy i dokąd przyjechać.

  KONTAKT: o. Szczepan Hebda CSsR, tel. +48 504 298 710, powolaniacssr@gmail.com

  Duszpasterstwo powołań kandydatów na ojców lub braci zakonnych

  Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów

  Strona Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów

  STRONA DUSZPASTERSTWA POWOŁAŃ REDEMPTORYSTÓW