• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Studia Redemptorystowskie

  okladka_2014w1 - Copy

  Rocznik Studia Redemptorystowskie wydawany jest od 2003 roku. Każdy numer jest podzielony na cztery części: filozoficzną, teologiczną, prawną oraz historyczną. W roku 2015, z racji dużego zainteresowania, pojawił się piąty dział: varia.

  W naszym Roczniku publikują zarówno redemptoryści, księża z innych zgromadzeń zakonnych, księża diecezjalni, jak i osoby świeckie. Wydanych już czternaście numerów pisma pokazuje wyraźnie, że rocznik nasz wpisał się na stałe w rozwój intelektualnej myśli polskiego Kościoła.

  W ostatniej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo uzyskało 40 punktów. Jest ono indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism naukowych: Index Copernicus, BazHum, CEEOL, CEJSH, Erih Plus, a także umieszczone na serwerze CiteFactor.org oraz na platformie Polska Bibliografia Naukowa.

  Za publikację tekstu w Studiach Redemptorystowskich przysługuje 40 pkt. zgodnie z ministerialną oceną czasopism dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (nr na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – B 1816).

  Wszystkie zamieszczone teksty są chronione prawem autorskim. Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację tekstów. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów, chętnie opublikujemy na naszych łamach.

  Adres redakcji:

  Studia Redemptorystowskie
  ul. Zamoyskiego 56,  31-523 Kraków
  tel.  +48 12 656 29 10
  Redaktor naczelny: o. dr hab. Marek Urban CSsR
  e-mail:  studia@redemptor.pl

  Udostępnij