• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Szyk: ks. Grzegorz Ochał oblatem redemptorystów

  Prowincja Warszawska Redemptorystów cieszy się kolejnym oblatem – księdzem Grzegorzem Ochałem, proboszczem parafii św. Stanisława i św. Barbary w Szyku w diec. tarnowskiej. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się z kolejnego kapłana oddanego Zgromadzeniu Redemptorystów i żyjącego jego duchowością!

  Tytuł oblata został nadany przez przełożonego generalnego Zgromadzenia Redemptorystów, o. Michaela Brehla CSsR na wniosek wspólnoty redemptorystów we Wrocławiu, przedstawiony w Rzymie przez przełożonego prowincji.

  Dyplom oblacki wręczył wikariusz przełożonego prowincji, o.  Dariusz Paszyński CSsR, w Szyku, w czasie Mszy św. sprawowanej 25 marca 2022 r., w gronie parafian przez ks. Grzegorza, kapłanów z dekanatu tymbarskiego i rocznika oraz redemptorystów z Wrocławia: przełożonego domu, o. Witolda Barana CSsR i radnego domu, o. Wojciecha Idziaka CSsR.

  Poprzez przyjęcie do grona oblatów ks. Grzegorz został objęty szczególną modlitwą redemptorystów i włączony w dobra duchowe Zgromadzenia nabyte przez modlitwy i dzieła apostolskie.

  Ze swej strony oblaci wspierają duchowo redemptorystów, modląc się również o powołania do Zgromadzenia Redemptorystów. Warto dodać, że do grona oblatów Zgromadzenia Redemptorystów mogą należeć osoby duchowne i świeckie.

  Ks. Grzegorz Ochał urodził się w 1963 r. w Rzeszowie, a święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. w Tarnowie z rąk ks. abpa Jerzego Ablewicza.

  Nasz nowy oblat kontakt z redemptorystami miał  już od czasu formacji w tarnowskim Wyższym Seminarium Duchownym, ponieważ abp Ablewicz, ordynariusz diecezji tarnowskiej, był wielkim czcicielem Matki Bożej Tuchowskiej i Jej kult szerzył także wśród kleryków diecezjalnego seminarium – każdego roku pielgrzymowali oni wraz ze swym z biskupem pieszo do Pani Tuchowskiej na Odpust. W tamtym okresie ks. Grzegorz pokochał Matkę Bożą Tuchowską i kustoszy Jej sanktuarium – redemptorystów.

  W swojej  pierwszej parafii, w Jodłowej koło Pilzna, poznał bliżej o. Ireneusza Homoncika CSsR, który często w tej parafii głosił rekolekcje czy misje. W późniejszym czasie, kiedy pracował w parafii Czermna k. Jasła (niedaleko od Tuchowa), organizował pielgrzymki piesze do sanktuarium w Tuchowie, w których uczestniczyło ok. 500 pielgrzymów. Każdego roku pielgrzymował także pieszo z  Tarnowa na Jasną Górę w grupie pielgrzymkowej św. Klemensa Hofbauera. Od kiedy powstało Radio Maryja założone przez redemptorystów, chętnie go słucha, wspiera oraz propaguje je wśród kapłanów i świeckich.

  Ks. Grzegorz jest czcicielem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i z wielkim zainteresowaniem pogłębia swoją znajomość historii i charyzmatu Zgromadzenia. Od czasu, gdy w 2007 r. został proboszczem w parafii Szyk k. Limanowej, jego relacje z redemptorystami stały się jeszcze bardziej zażyłe i zaprasza właśnie redemptorystów na rekolekcje wielkopostne, czy odpusty. Propaguje także naszą działalność misyjną i rekolekcyjną, polecając posługę redemptorystów innym kapłanom.

  Wspiera nas na różne sposoby i okazuje nam swoją przyjaźń i życzliwość. Od paru lat szczególnie mocno związany jest ze wspólnotą redemptorystów we Wrocławiu.

  oprac. o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR, fot. o.  Wojciech Idziak CSsR

  Udostępnij