• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Wrocław: nowi oblaci Zgromadzenia Redemptorystów


  Do grona oblatów naszego Zgromadzenia dołączyły trzy osoby z Wrocławia. 5 września 2020 r. o. Prowincjał z radością powitał w gronie osób oddanych Zgromadzeniu i żyjących jego duchowością panią Marię Słowik, pana Janusza Bułata i pana Andrzeja Janiaka, a także zostały odczytane i wręczone im dyplomy podpisane przez o. Generała.

  Tytuł oblata Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela został im nadany przez Przełożonego Generalnego Redemptorystów o. Michaela Brehla na prośbę wspólnoty redemptorystów we Wrocławiu.

  Poprzez przyjęcie do grona oblatów nasi parafianie zostali objęci szczególną modlitwą współbraci i włączeni w dobra duchowe Zgromadzenia nabyte przez modlitwy i dzieła apostolskie. Ze swej strony oblaci wspierają duchowo redemptorystów, zwłaszcza miejscową wspólnotę ojców, modląc się również o powołania do Zgromadzenia Redemptorystów. Warto dodać, że do grona oblatów Zgromadzenia Redemptorystów mogą należeć osoby duchowne i świeckie.

  Pani Maria Słowik urodziła się w Witryłowie w województwie podkarpackim. Z wykształcenia jest pielęgniarką. W zawodzie tym pracowała w różnych szpitalach Wrocławia i okolicy aż do emerytury. W 1959 r. zawarła sakrament małżeństwa z Antonim, z którym ma trzech synów. Pod koniec lat 70-tych zamieszkała na terenie Parafii Matki Bożej Pocieszenia we Wrocławiu, którą prowadzą Redemptoryści.

  Od początku aktywnie wspierała miejscowych proboszczów oraz innych ojców w różnorakich potrzebach. Częstokroć występowała w charakterze przedstawicielki parafian podczas uroczystości. Przez wiele lat dbała o organizację imienin redemptorystów w parafii i zamawianie za nich intencji mszalnych. Pani Maria była główną organizatorką wielu pielgrzymek parafialnych – zarówno krajowych jak i zagranicznych. Przez wiele lat z wielkim zaangażowaniem pełniła posługę zelatorki Żywego Różańca.

  Na szczególne uznanie i wdzięczność zasługuje zaangażowanie Pani Marii w dzieło Radia Maryja. Ponad 20 lat prowadziła ona Biuro Radia Maryja we wrocławskiej parafii redemptorystów. Styl w jakim to czyniła, jej niezwykłe poświęcenie i oddanie sprawom ewangelizacji przez posługę Radia Maryja, zasługuje na podziw i najwyższy szacunek

  Pan Janusz Jerzy Bułat urodził się w Środzie Śląskiej. Ukończył Politechnikę Wrocławską – Wydział Architektury. W 1989 r., rozpoczął pracę dydaktyczną na Politechnice Wrocławskiej. W 1976 r. wstąpił w związek małżeński z Teresą zd. Janusz, z którą ma dwóch synów.

  W roku 1979, Pan Janusz Bułat wraz ze swoją Rodziną zamieszkał na terenie Parafii Matki Bożej Pocieszenia we Wrocławiu. Od końca lat 80-tych do chwili obecnej stał się „prawą ręką” proboszczów i przełożonych wspólnoty wrocławskiej w prowadzeniu wszelkich prac budowlanych i remontowych dot. kościoła, domu zakonnego i zaplecza duszpasterskiego. Od 1990 r. podjął na nowo służbę przy ołtarzu jako lektor i kantor w naszym parafialnym kościele. Od 2006 r. jest nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii.

  Pan Janusz Bułat jest wypróbowanym przyjacielem redemptorystów. Jego oddanie Zgromadzeniu jest niezależne od składu personalnego wrocławskiej wspólnoty. Czas i zaangażowanie w sprawy remontowo-budowlane naszego domu zakonnego, budynków duszpasterskich i kościoła parafialnego jest nie do przecenienia. Jako nadzwyczajny szafarz Eucharystii, prowadzi on w naszym imieniu rozległy apostolat chorych i dba o łączność chorych z parafią i domem zakonnym.

   Pan Andrzej Gajda-Janiak urodził się w Wałbrzychu jako syn Zbigniewa i Ewy zd. Janiak. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Wodnego i Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Wraz z żoną Agnieszką, którą poślubił w 1999 r. wychowują trójkę dzieci. Prowadzi własną działalność gospodarczą w branży logistyki i budownictwa.

  W 1986 r. Pan Andrzej zamieszkał z Rodziną w Parafii NMP Matki Pocieszenia we Wrocławiu, którą prowadzą Redemptoryści. Jego Rodzina od samego początku była bardzo blisko związana ze wspólnotą zakonną. Pan Andrzej od dzieciństwa angażował się w życie parafii i wspólnoty zakonnej.

  Można powiedzieć, że zna każdy zakamarek kościoła, klasztoru i zaplecza duszpasterskiego redemptorystów we Wrocławiu. Wiąże się to z faktem, iż od wielu lat jest osobą, która z wielkim poświęceniem służy nam pomocą we wszelkich możliwych naprawach i pracach prowadzonych w kościele i domu zakonnym. We wszelkich sytuacjach awaryjnych prosimy o wsparcie właśnie jego, a on natychmiast spieszy z pomocą – dosłownie o każdej porze dnia i nocy.

  o. Witold Baran CSsR/o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR; fot. o. Wojciech Wilgowicz CSsR, Wrocław

  Udostępnij