• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Pomoc Ukrainie
  XXVI Kapituła Generalna
 • Menu

  Rzym: Centralna Komisja Przygotowawcza XXVI Kapituły Generalnej spotyka się po raz ostatni przed jej rozpoczęciem

  Rzym: Za dwa miesiące rozpocznie się w Rzymie druga, czyli kanoniczna, faza XXVI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Podczas czterotygodniowej sesji delegaci ze wszystkich jednostek zgromadzenia wyznaczą mu kierunek na najbliższe sześć lat i wybiorą nowy Zarząd Generalny, który będzie nadzorował realizację decyzji.

  WIĘCEJ: XXVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Redemptorystów oficjalnie zwołana

  Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się ponad dwa lata temu, koordynowane przez Centralną Komisję Przygotowawczą, która obecnie spotyka się w Rzymie od 28 czerwca do 12 lipca 2022 r. Prace koordynuje o. Brendan Kelly CSsR, sekretarz generalny zgromadzenia. Zanim komisja formalnie zakończy swoje prace, poprosiliśmy go o rozmowę.

  * * *

  O. Grzegorz Ruszaj CSsR, dyrektor Biura Komunikacji: Ojcze Brendanie, czym zajmuje się Komisja na swoim ostatnim spotkaniu przed Kapitułą Generalną?

  Ciekawe, że pytacie, co robimy na tym ostatnim spotkaniu przed obradami drugiej fazy Kapituły! W rzeczywistości, z powodu pandemii, jest to właściwie pierwsze spotkanie, jakie odbyliśmy jako komisja fizycznie! Oczywiście mieliśmy regularne spotkania, ale niestety były to spotkania wirtualne. Mimo iż były one cenne, to zasiadanie razem i omawianie spraw ma wielką zaletę. I to właśnie robiliśmy w ostatnich dniach z przełożonym generalnym i jego radą oraz koordynatorami kontynentalnych konferencji.

  Pomimo wyzwań stawianych przez Covid, udało nam się ukończyć wszystkie pięć kontynentalnych spotkań pierwszej fazy kapituły. Każda konferencja przedłożyła Komisji Przygotowawczej sprawozdanie dotyczące aktualnej sytuacji każdej z nich oraz kwestii, które ich zdaniem powinny zostać poruszone w drugiej fazie kapituły.

  WIĘCEJ: Rzym: zakończyły się obrady europejskiej fazy XXVI Kapituły Generalnej

  W ostatnich dniach bardzo uważnie studiowaliśmy te relacje (i każdy z nas przed naszym spotkaniem w Rzymie) i z pomocą Ducha Świętego staraliśmy się „odczytywać znaki czasu” przez pryzmat tych relacji i podejmować próby ustalenia agendy dla fazy drugiej.

  Nie było to łatwe – żyjemy w świecie, który wyłania się z pandemii, świecie, w którym rośnie polaryzacja i świecie, w którym Kościół i Zgromadzenie starają się ponownie odkryć sposoby kontynuowania misji Odkupiciela.

  Nie trzeba dodawać, że zajmujemy się również niektórymi praktycznymi kwestiami, które należy rozwiązać przy organizacji takiego wydarzenia. We wrześniu 90 uczestników kapituły zgromadzi się w Rzymie, wraz z pięcioma świeckimi współpracownikami w misji oraz około 15 współbraciami i świeckimi osobami, którzy będą pomagać w sprawnym przebiegu obrad.

  W tych dniach kończymy nasze spotkania i myślę, że osiągnęliśmy to, co mieliśmy osiągnąć – mamy agendę i program. Wymagają jeszcze  trochę dopracowania, ale myślę, że ukończymy!

  Jak wyglądał proces przygotowań do Kapituły Generalnej w skali całego Zgromadzenia?

  Organizacja była nie lada wyzwaniem! Covid nas spustoszył! Ale mimo tego myślę, że udało nam się wiele osiągnąć. Ryzykując, że zabrzmi to arogancko, nie sądzę, aby jakakolwiek poprzednia Kapituła Generalna zaangażowała się w taki proces przygotowań i konsultacji.

  Zaczęliśmy od konsultacji z Radą Generalną i koordynatorami konferencji. Następnie odbyła się konsultacja, która obejmowała rady wszystkich jednostek zgromadzenia. Skonsultowaliśmy się także z misjologami i teologami w poszukiwaniu ich opinii o obecnej sytuacji naszego zranionego świata.

  WIĘCEJ: Za rok XXVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Redemptorystów – dokument roboczy już przygotowany

  Bazując na otrzymanych odpowiedziach i z pomocą Biura Komunikacji Zgromadzenia, przygotowaliśmy serię czterech prezentacji wideo na temat obecnego sześciolecia „Świadkowie Odkupiciela solidarni w misji w zranionym świecie”. W produkcji tych filmów bardzo pomagali nam współbracia i świeccy z różnych konferencji zgromadzenia.

  Dzięki tym filmom mogliśmy nawiązać kontakt ze współbraćmi i świeckimi w całym Zgromadzeniu. Filmy były prezentowane i dyskutowane w zdecydowanej większości wspólnot naszego Zgromadzenia, a ich reakcje i komentarze zostały przekazane komisji przygotowawczej.

  Wszystkie otrzymane odpowiedzi umożliwiły komisji przygotowanie dokumentu roboczego dla fazy I kapituły. Główny temat dokumentu odzwierciedla pragnienie, które wybrzmiało w otrzymanych odpowiedziach – potrzebę „przeobrażenia” naszego charyzmatu, gdy poruszamy się w nowym i złożonym świecie. Dokument  stanowił punkt wyjścia dla spotkań fazy pierwszej kapituły i wydaje mi się, że znalazł on oddźwięk w czasie obrad tej fazy.

  Jakie cele postawiła sobie Komisja w procesie przygotowań do Kapituły Generalnej? Czy zostały osiągnięte?

  Myślę, że na moją odpowiedź na to pytanie padła już po części wcześniej. Jako komisja przystąpiliśmy do procesu konsultacji w zgromadzeniu, który obejmowałby wszystkich współbraci i świeckich współpracowników, jak również tych, którym powierzono przełożeństwo.

  Chcieliśmy dowiedzieć się, co współbracia i świeccy przeżywają w tym czasie, podejmując się pełenienia misji Zgromadzenia. Mamy nadzieję, że konsultacje umożliwią nam pracę na kapitule, która odpowie na „niespokojne pytania”, jakie ma obecnie wielu z nas. Myślę, że to osiągnęliśmy.

  Chociaż dostrzegamy słabości na etapie przygotowawczym, wierzymy, że przeprowadziliśmy go najlepiej jak mogliśmy, biorąc pod uwagę ograniczenia, z jakimi się zmierzyliśmy.

  W dokumencie roboczym użyliśmy sformułowania, że ​​być może ta kapituła generalna jest dla nas najważniejszą kapitułą od czasu Soboru Watykańskiego II. To stwierdzenie zostało zakwestionowane, akceptuję to. Ale nadal uważam, że pozostaje aktualne!

  W 2015 roku papież Franciszek stwierdził, że „nie jesteśmy w epoce zmian, ale w epoce zmiany”. Te słowa są dziś bardziej znaczące niż wtedy! Stojące przed nami wyzwania są ogromne. Czy możemy odpowiedzieć? To zależy od nas! Jest to w naszych rękach!

  WIĘCEJ: XXVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Redemptorystów w internecie

  o. Brendan Kelly CSsR, Rzym

  za: cssr.news

  Udostępnij