• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Jak założyć w parafii nabożeństwo Nieustannej Nowenny do MBNP i gdzie zamówić kopię ikony?

  Założenie nieustannej nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy winno poprzedzać przygotowanie parafii przez rekolekcje 4-dniowe od niedzieli do środy. Zazwyczaj w środę odbywa się po raz pierwszy prowadzona przez misjonarza redemptorystę Nowenna.

  Rekolekcje zmierzają do uroczystego zainaugurowania nabożeństwa. Poprzedzone ono jest procesją z obrazem, następnie instalacją, poświęceniem ikony i odprawieniem pierwszej Nieustannej Nowenny. Program nabożeństw i tematyka kazań ściśle wiążą się z przesłaniem ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którego kopia powinna być zgodna z oryginałem. Jeśli obraz już jest w kościele, to powinien być odnowiony i rzeczywiście zgodny z oryginałem. Jeśli chodzi o materiał i sposób wykonania – malowany i złocony na desce lub płótnie, kolory autentyczne. Nie może to być obraz papierowy lub malowany na szkle i w byle jakiej oprawie. Podobnie i otoczenie obrazu. Miejsce ma być godne i widoczne dla ludzi. Najlepiej główny lub boczny ołtarz. Nie może wisieć na jakimś filarze, czy wciśnięty w otoczeniu figur, obrazów – winien być uwydatniony i podświetlony.

  Po zaproszeniu misjonarza do założenia czy odnowy Nieustannej Nowenny i ustaleniu terminu rekolekcji, prowadzący redemptorysta przygotowuje dokument do Przełożonego Prowincji potwierdzający autentyczność kopii obrazu MBNP oraz potwierdzenie założenia Nieustannej Nowenny w danej parafii.

  Jak zaprosić misjonarza? Zgłoszenia w każdym domu zakonnym Redemptorystów, podobnie jak przy zgłaszaniu potrzeby misji i rekolekcji.

   

  Gdzie zamówić kopię ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy zgodną z oryginałem?

  O. Eugeniusz Karpiel CSsR zajmuje się tworzeniem kopii ikony MB Nieustającej Pomocy od 1983 r. Wiele z nich można spotkać w kościołach w Polsce i na świecie, w których odbywa się nabożeństwo Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Został uhonorowany przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Redemptorystów dyplomem w uznaniu zasług w tym dziele. Kopia ikony przez niego wykonana nawiedziła także w 2016 r. wszystkie katedry Irlandii. Kontakt:

  O. Eugeniusz Karpiel CSsR, ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków

  Dom Zakonny Redemptorystów w Krakowie

  Pomoce liturgiczne

  Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przewodnik duszpasterza – podręcznik do nabożeństwa zatwierdzony przez Kurię Metropolitalną w Krakowie i Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, do nabycia w Wydawnictwie Redemptorystów Homo Dei.

  Materiały pomocnicze do Nieustannej Nowenny dla wiernych do nabycia w Wydawnictwie Redemptorystów Homo Dei 

  Pomoce homiletyczne

  Zbiory kazań na nabożeństwo Nieustannej Nowenny do MBNP

  Triduum przed Świętem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Myśli do homilii – o. Marek Kotyński CSsR

  Udostępnij