• Śpiewnik Redemptorystów
  Rok Świętego Gerarda Majelli
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Misje i rekolekcje

  Prowincja Warszawska Redemptorystów wyraża wierność charymatowi Zgromadzenia oraz swój dynamizm apostolski przed wszystkim przez prowadzenie misji ludowych, a także przez rekolekcje parafialne, zwłaszcza wśród najbardziej opuszczonych, a przede wszystkim ubogich, oraz przez specjalistyczne rekolekcje dla duchowieństwa, osób zakonnych i świeckich, odpowiadając tym samym na palące potrzeby Kościoła.

  Redemptoryści obdarzeni posługą jednania (por. 2 Kor 5, 18) głoszą ludziom orędzie zbawienia i „czas upragniony" (2 Kor 6, 2), by się nawrócili i uwierzyli Ewangelii (por. Mk 1, 15), prawdziwie żyli swoim chrztem i przyoblekli się w nowego człowieka (por. Ef 4, 24). (Konst. 11)

  W każdym domu redemptorystów w Polsce są misjonarze gotowi prowadzić misje parafialne i rekolekcje różnego typu (parafialne, rodzinne, powołaniowe, intronizacyjne NSPJ, peregrynacyjne obrazu Jezusa Miłosiernego i obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, założenia i odnowy nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zamknięte w domach rekolekcyjnych). Rocznie prowadzimy w polskich parafiach ok. 100 misji i prawie tyle samo ich renowacji oraz kilkaset serii rekolekcji.

  Zgłoszenia: bezpośrednio w poszczególnych domach redemptorystów w Polsce

  lub przez Sekretariat Misji i Rekolekcji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

  o. Jan Ćwikowski CSsR, tel. +48 604 152 450, email: cwikowjan@wp.pl

  ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa

  tel. +48 22 578 42 00, tel./fax: +48 22 578 42 14

  Typy misji parafialnych i rekolekcji