• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Pomoc Ukrainie
  XXVI Kapituła Generalna
 • Menu

  Przełożony Generalny: Jak Maryja rozpoznać Boga obecnego w 2022 roku

  Drodzy Współbracia, Siostry i Współpracownicy Świeccy w Misji,

  W tę uroczystość Maryi, która jest jednocześnie pierwszym dniem Nowego Roku, pozdrawiam was błogosławieństwem nadziei i radości. Dzisiaj jest również Światowy Dzień Modlitw o Pokój i modlimy się wraz z papieżem Franciszkiem, całym Kościołem i wszystkimi ludźmi dobrej woli o pokój, który tylko Bóg może przynieść naszemu zranionemu światu. Obyśmy współpracowali z Bogiem, stwarzając warunki, które umożliwią ten pokój wszystkim, zwłaszcza opuszczonym i ubogim.

  Dla wielu z nas rok 2021 był rokiem trudnym i pełnym wyzwań, i jak każdy inny, pobłogosławiony nadzieją i radością, ale także dotknięty cierpieniem i rozczarowaniem. Pandemia nadal dotyka miliony naszych braci i sióstr. Niszczycielskie skutki zmian klimatycznych zagrażają nam wszystkim. A wiele narodów wciąż żyje w konfliktach zbrojnych i przemocy.

  Jednocześnie rok 2021 był świadkiem heroicznych wysiłków na rzecz opieki nad najbardziej zagrożonymi osobami. Rozwój szczepionek otworzył nowe możliwości w zakresie zdrowia i powrotu do zdrowia. Być może ludzkość wreszcie obudziła się w kryzysie klimatycznym i potrzebie fundamentalnych zmian. Wielu z nas doświadczyło również wspaniałych chwil osobistych błogosławieństw.

  Stoimy u progu 2022 roku. Być może i my zastanawiamy się, jaki będzie ten rok dla nas i dla naszego zranionego świata.

  Dla Rodziny Redemptorystów jest to rok XXVI Kapituły Generalnej, do której już się przygotowywaliśmy. W styczniu, w związku z ograniczeniami nałożonymi przez pandemię, w internecie odbędzie się pierwsze ze spotkań pierwszej fazy, dotyczące Afryki i Madagaskaru. Następnie odbędą się spotkania pierwszej fazy dla Europy, Ameryki Łacińskiej-Karaibów, Ameryki Północnej i Azji-Oceanii. Proszę, módlcie się dalej i przygotujcie na te spotkania! Wasz udział jest bardzo ważny. I oczywiście faza kanoniczna odbędzie się w Rzymie w dniach 11 września do 7 października.

  WIĘCEJ: Rzym: pierwsza faza XXVI Kapituły Generalnej oficjalnie ogłoszona

  WIĘCEJ: Za rok XXVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Redemptorystów – dokument roboczy już przygotowany

  Jednak Nowy Rok, podobnie jak nasze powołanie do Rodziny Redemptorystów, jest w pełni przeżywany na co dzień we wspólnotach lokalnych. Codziennie dajesz świadectwo o Odkupicielu w zranionym świecie, który nazywasz „domem”. Obyś, jak Maryja w dzisiejszej Ewangelii, cenił wszystko, co się dzieje, rozważaj to w swoim sercu i rozpoznaj, jak Bóg jest obecny pośród nas każdego dnia.

  Życzę wszystkim Błogosławionego Nowego Roku!

  w Chrystusie naszym Odkupicielu,

  o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny

  Rzym, 1 stycznia 2022 r., uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi

  za: cssr.news

  Udostępnij