• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Kapituła Prowincjalna: Duch Święty otwiera drzwi, dając świeckim i redemptorystom ten sam dar

  W obradach ostatniej Kapituły Prowincjalnej udział wzięli także świeccy eksperci – panie Jolanta Zatorska i Katarzyna Grabowska, członkinie Sekretariatu Współpracy w Misji. Dzieląc się z nami swoim spojrzeniem na współpracę redemptorystów i świeckich w głoszeniu Ewangelii, wniosły w sprawozdania i dyskuje nad planem apostolskim prowincji swoje doświadczenie i wrażliwość, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Ufamy, że wysiłek włożony w  kapitułę i ten podejmowany ciągle, zwłaszcza przez 250 osób świeckich formujących się w ramach programu „Razem w misji” przyniesie błogosławione owoce dla ubogich i opuszczonych.

  WIĘCEJ: Kraków: II ogólnopolskie spotkanie programu „Razem w misji”

  WIĘCEJ: Białoruś: nowa grupa świeckich współpracowników w misji

  red.

  * * *

  Chcemy się z wami podzielić doświadczeniem udziału w XVIII Kapitule Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w dniach 25 – 31 stycznia 2023 w Rowach. Zostałyśmy na nią zaproszone jako przedstawicielki świeckich współpracowników Redemptorystów. Podczas Kapituły miałyśmy możliwość zaprezentowania współpracy z redemptorystami w naszych środowiskach w Polsce i za granicą. Nawiązując do dobrej i owocnej pracy w ramach Sekretariatu Współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w latach 2019 – 2022, przedstawiłyśmy funkcjonowanie programu formacyjnego „Razem w misji”. Dałyśmy także świadectwo o jego owocach.

  Podkreślałyśmy jak bardzo ważna jest solidna formacja świeckich i tym sam zasugerowałyśmy włączenie programu „Razem w misji” do Planu Apostolskiego Prowincji Warszawskiej na lata 2023 – 2027 jako oficjalnego programu formacji osób świeckich w naszej prowincji. Nasz głos spotkał się z pozytywnym odzewem. Szczególnie było to zauważalne w podsumowaniach prac w grupach oraz w indywidualnych rozmowach.

  WIĘCEJ: Rowy: Kapituła Prowincjalna Redemptorystów zakończyła obrady

  Kolejnym tematem, który podjęłyśmy było podzielenie się doświadczeniem odkrywania charyzmatu redemptorystowskiego przez osoby świeckie, jako daru otrzymanego od Ducha Świętego. Zacytowałyśmy fragment z Generalnego Dyrektorium Współpracy w Misji: „Charyzmaty to dary Ducha Świętego dla Kościoła i świata. Dary, które należy wykorzystać dla misji. Zatem to nie instytut otwiera drzwi świeckim, aby uczestniczyli w tym samym charyzmacie misyjnym, ale raczej Duch Święty otwiera drzwi, dając niektórym świeckim ten sam dar.”

  Podkreśliłyśmy wdzięczność Bogu za ten dar, przyjęcie go z odpowiedzialnością i troską o jego rozwój, a także poczucie przynależności osób świeckich do rodziny redemptorystowskiej. Był to dobry czas i bardzo budujące doświadczenie. Zostałyśmy przyjęte z braterską życzliwością, otwartością i troską. Rzeczywiście odczułyśmy, że razem z redemptorystami tworzymy wspólnotę, która jest powołana dla misji i razem chcemy podjąć odpowiedzialność, aby jak najlepiej ją wypełnić.

  Przewodni temat na najbliższe cztery lata w działalności apostolskiej i ewangelizacyjnej redemptorystów i świeckich współpracowników brzmi: „Misjonarze nadziei idący za Odkupicielem”.

  Na koniec Kapituły ojciec Prowincjał Dariusz Paszyński CSsR, podczas swoich podziękowań skierował słowa wdzięczności za obecność osób świeckich we wspólnej misji. Zacytował słowa papieża Benedykta, mówiące o tym, że świeccy nie są współpracownikami ale współodpowiedzialnymi za Kościół.

  Jolanta Zatorska, Katarzyna Grabowska, Rowy

  Projekt „Razem w misji” jest koordynowany przez Sekretariat Współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.razemwmisji.pl

  Udostępnij