• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Rowy: Kapituła Prowincjalna Redemptorystów zakończyła obrady

  W dniach od 26 do 31 stycznia 2023 r. w ośrodku wypoczynkowo-rekolekcyjnym redemptorystów w Rowach obradowała XVIII Kapituła Prowincjalna Prowincji Warszawskiej Redemptorystów zgromadzona na sesji sprawozdawczo-wyborczej połączonej z pracami nad projektem planu apostolskiego na najbliższe czterolecie. Wzięło w niej udział 41 współbraci, którzy reprezentowali redemptorystów pracujących zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Zachodniej i Środkowej, za wschodnią granicą Polski oraz w Ameryce Północnej i Południowej.

  W czasie obrad urząd przełożonego Prowincji Warszawskiej objął o. Dariusz Paszyński, który został wybrany wcześniej w powszechnym głosowaniu. Podziękował on dotychczasowemu przełożonemu o. Januszowi Sokowi za przewodniczenie Prowincji przez ostatnie 12 lat. Kapituła dokonała wyboru nowych radnych, którzy razem z przełożonym Prowincji tworzą jej zarząd. Zostali nimi: o. Mariusz Mazurkiewicz – wikariusz przełożonego Prowincji, o. Sylwester Cabała – radny zwyczajny, o. Łukasz Drożak i o. Sylwester Pactwa – radni nadzwyczajni.

  Swoje przesłanie do uczestników Kapituły oraz całej Prowincji skierował w formie wideo przełożony generalny, o. Rogério Gomes. Podziękował za pomoc Ukrainie, przypomniał o kluczowych da kształtowania „misjonarzy nadziei”: tożsamości, misji, życie konsekrowanym, formacji i zarządzaniu. Przypomniał nam dobre rady Założyciela, św. Alfonsa Liguori, na trudne czasy: a) nie lękać się czasów, w których żyjemy; b) nie oddalać się nigdy od Boga; c) być wiernym swojemu sumieniu; d) odczytywać znaki czasu; e) nie zapominać o ubogich.

  Uczestnicy Kapituły dokonali oceny sprawozdań prowincjała i ekonoma Prowincji oraz z działalności odpowiednich sekretariatów i instytucji Prowincji. Nie zabrakło prezentacji życia i pracy naszych współbraci poza granicami Polski oraz wspólnych doświadczeń w ramach Obszaru Współpracy Jednostek Słowiańskich i Konferencji Redemptorystów Europy. Wiele czasu Kapituła poświęciła pracom nad projektem planu apostolskiego, który wkrótce wejdzie w życie i zostanie osobno przedstawiony.

  Obrady podsumował przełożony Prowincji, przypominając, że jesteśmy dla ewangelizacji, która nie jest nawet najważniejszym, ale jest jedynym zadaniem Kościoła, a więc i Zgromadzenia. Wszystko inne temu ma służyć. Świeccy w tym dziele nie są współpracownikami, ale współodpowiedzialnymi za misję.

  Zakończył słowami św. Alfonsa, że „życie nie jest nam dane dla odpoczynku, ale po to, by zasługiwać na życie wieczne”, zachęcając wszystkich do wspólnych wysiłków w byciu „misjonarzami nadziei” i pójścia za Odkupicielem.

  W Kapitule wzięli udział także goście: o. Johannes Römelt – koordynator Konferencji Redemptorystów Europy, o. Wołodymyr Borejko – przełożony Prowincji Lwowskiej, o. Jozef Mihok – przełożony Prowincji Bratysława-Praga i o. Miroslav Bujdoš – przełożony Wiceprowincji Michalowce.

  o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR, rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

  Udostępnij