• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  25 sierpnia: wspomnienie bł. Metodego Dominika Trčki, męczennika

  W kalendarzu własnym Zgromadzenia Redemptorystów 25 sierpnia przypada wspomnienie bł. Metodego Dominika Trčki, męczennika Kościoła greckokatolickiego na Słowacji. W poczet błogosławionych zaliczył go Jan Paweł II dnia 4 listopada 2001 roku w Rzymie.

  11 - Dráb Kamil, Trčka (Beatificazione)Metody Dominik Trčka urodził się 6 lipca 1886 r. w miejscowości Frydlante na Morawach. W 1902 wstąpił do juwenatu redemptorystów Prowincji Praskiej, a 25 sierpnia 1904 złożył pierwsze śluby zakonne. Został wyświęcony na kapłana w Pradze 17 lipca 1910 r. Przez pierwsze lata kapłaństwa pracował jako misjonarz ludowy. W 1919 został posłany do pracy pośród ludności greckokatolickiej w rejonie Halicza w Galicji, a następnie kontynuował swoją posługę misyjną we wschodniej Słowacji i na Zakarpaciu. W marcu 1935 został mianowany wizytatorem apostolskim sióstr bazylianek w Preszowie i Użgorodzie. Gdy w 1946 r. została utworzona Wiceprowincja Redemptorystów obrządku greckokatolickiego w Michalowcach na Słowacji, o. Trčka został mianowany jej przełożonym. Z oddaniem zaangażował się w tworzenie nowych domów i formację młodych redemptorystów.

  W nocy z 13/14 kwietnia 1950 r. rząd czechosłowacki zlikwidował wszystkie wspólnoty zakonne. O. Metody po sfingowanym procesie 21 kwietnia 1952 roku został skazany na 12 lat więzienia pod zarzutem szpiegostwa i zdrady państwa. Musiał znosić wiele długich przesłuchań i różnych tortur. W 1958 r. został przeniesiony do więzienia w Leopoldowie. Za śpiewanie kolędy w swojej celi w Wigilię Bożego Narodzenia został skazany na tydzień karceru, gdzie zachorował na zapalenie płuc, w wyniku czego zmarł 23 marca 1959 r.

  Według świadectwa współwięźniów podczas procesu o. Metody znosił wszystko ze spokojem i rozwagą. Lekarzowi w więzieniu mówił, że na nikogo się nie gniewa i wszystkim przebacza. Według tego lekarza było to wielkie świadectwo wiary, że w takim momencie wiedząc, iż jest w niebezpieczeństwie śmierci, przebaczył.

  Został pochowany na cmentarzu więziennym, zaś po przywróceniu działania Kościoła greckokatolickiego na Słowacji jego ciało zostało przeniesione w 1969 r. do grobowca redemptorystów w Michalowcach. Była to wielka manifestacja wiary i wyraz żywej pamięci o jego osobie oraz szacunku wobec jego heroicznej śmierci. Obecnie jego relikwie znajdują się w kościele pw. Ducha Świętego w Michalowcach.

  Modlitwa mszalna

  Panie, nasz Boże, który błogosławionemu Metodemu Dominikowi, kapłanowi i męczennikowi, udzieliłeś nadzwyczajnego męstwa w trudach i cierpieniach, przez jego wstawiennictwo pozwól nam trwać wiernie przy Ewangelii, abyśmy mogli w wieczności kontemplować Twoje oblicze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  Udostępnij