• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Kraków: II ogólnopolskie spotkanie programu „Razem w misji”

  Kolejny zjazd liderów wspólnot ze środowisk związanych z apostolską działalnością redemptorystów odbył się w dniach 24-26 czerwca 2022 r. w Krakowie. Było to już drugie ogólnopolskie spotkanie programu Razem w misji – specjalnego projektu stworzonego dla formacji i współpracy świeckich i zakonników w zakresie ewangelizacji. Program ten został wypracowany przez Sekretariat Współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, składający się z zakonników oraz świeckich.

  Na spotkaniu byli obecni redemptoryści i liderzy świeccy wspólnot: Niosąca Ducha – Gliwice, Zespół Misyjny Wschód, Wspólnota Uczniów – Misjonarzy im. bł. Kaspra Stanggassingera – Grodno, Sursum Corda Kraków przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Sursum Corda Kraków przy Sanktuarium św. Jana Pawła II, Sursum Corda Warszawa, Nowe Życie – Elbląg, Obfite Odkupienie – Wrocław, przedstawiciel wspólnoty zainteresowanej współpracą z Amsterdamu, Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów – Tuchów, Wspólnota Pieśń Nowa – Toruń, świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela z Torunia, Wspólnota Żywej Wiary – Zakopane.

  Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii, a po Mszy św. nastąpiła pierwsza sesja zjazdu, podczas której uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze sobą oraz obejrzeć bardzo ciekawy spektakl „Magia grzechu” Pedro Calderona de la Barca w reżyserii Pawła Szumca, przygotowany przez diakonię teatralną Szkoły Ewangelizacji Sursum Corda z Krakowa.

  Następny dzień spotkania rozpoczął się poranną medytacją wg metody św. Alfonsa, prowadzoną przez o. Sylwestra Cabałę. Następnie odbyła się pierwsza tego dnia sesja, poprzedzona słowem wsparcia i zachęty od ojców z Europejskiej Konferencji Redemptorystów: o. Johannesa Romelta – koordynatora konferencji oraz o. Giovanniego Congiu, przewodniczącego Sekretariatu Ewangelizacji KRE.

  W czasie sesji o. Paweł Drobot CSsR podsumował rok pracy w ramach projektu Razem w misji oraz przypomniał cel i strategię działania: najpierw ewangelizacja, następnie formacja w małych grupach, gdzie skutecznie przekazywana jest wiara. Sednem pracy jest głoszenie Dobrej Nowiny. Bez ewangelizacji postawionej jako cel pierwszy i nadrzędny, cały projekt zapadnie się w stagnacji. Nie ma co liczyć, że  ktoś zgłosi się do pomocy w dziele głoszenia wiary, jeśli nie zostanie najpierw zreewangelizowany.

  Po zakończeniu pierwszej fazy spotkania każda wspólnota przygotowała i zreferowała kilkuminutowe podsumowanie pracy podjętej w swojej miejscowości wraz z planami na przyszłość. Na zakończenie pierwszej sesji o. Drobot zaprezentował trzeci tom zeszytów pracy osobistej wraz z programem formacji na cały następny rok.

  Pierwszą połowę dnia zakończyliśmy Eucharystią, której przewodniczył i słowo wygłosił o. Dariusz Paszyński CSsR – Wikariusz Prowincjała Redemptorystów w Polsce.

  Motywem przewodnim weekendowego spotkania było hasło: „Komunia, uczestnictwo i misja”, wybrane w związku z przeżywanym w Kościele Synodem o synodalności. W tajniki tego zagadnienia wprowadzał uczestników podczas popołudniowej sesji – o. Sylwester Pactwa CSsR, delegat na XXVI Kapitułę Generalną Redemptorystów. Podsumowaniem popołudniowej sesji była praca w grupach, w których to zastanawialiśmy się, jak możemy skuteczniej realizować we własnym środowisku misję Kościoła i Zgromadzenia, której podmiotem jesteśmy zarówno jako świeccy, jak i zakonnicy.

  Po zakończeniu sesji wszyscy uczestnicy udali się do Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, gdzie wzięli udział w uwielbieniu organizowanym przez wspólnotę rodzin przy Szkole Ewangelizacji Sursum Corda. Ostatnim akcentem drugiego dnia zjazdu był wspólnotowy grill w zakonnym ogrodzie, gdzie odwiedził nas o. Janusz Sok CSsR – przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

  W niedzielę po modlitwie jutrzni uczestnicy spotkali się na ostatniej sesji na temat „Wartość współpracy”. Był to także czas na dzielenie się doświadczeniem wzrostu oraz wyzwaniami stojącymi przed wspólnotami, które są zaangażowane w projekt Razem w misji.

  II Ogólnopolskie Spotkanie Razem w misji zakończyło się w niedzielę Mszą Świętą, celebrowaną ze wspólnotą parafialną w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie – Podgórzu.

  br. Jakub Ciepły CSsR, WSD Redemptorystów w Tuchowie

  Udostępnij