• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Zmarł o. Stanisław Bafia

  Dnia 9 kwietnia 2023 roku zmarł o. Stanisław Bafia, redemptorysta. Przeżył 77 lat, odszedł w 59. roku życia zakonnego i 53. roku kapłaństwa. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w czwartek 13 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00 w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Pół godziny wcześniej modlitwa różańcowa.

  Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci…


  Stanisław Bafia urodził się 22 listopada 1945 roku w Gliczarowie Dolnym. Szkołę podstawową w Gliczarowie Górnym ukończył w czerwcu 1959 roku. Dwie pierwsze klasy liceum ogólnokształcącego odbył w juwenacie redemptorystów w Toruniu. Dalsze dwie klasy kończył w Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.

  Po zdaniu matury w lipcu 1963 roku wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1964 roku, zaś śluby wieczyste 7 lutego 1970 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1970 z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Następnie do 1976 roku pracował jako duszpasterz w Krakowie, studiując równocześnie liturgikę w Instytucie Liturgicznym przy Wydziale Teologii w Krakowie. Po uzyskaniu absolutorium w 1976 roku został skierowany na studia filozofii na KUL w Lublinie. W ramach studiów doktoranckich rozpoczął badania nad metafizyką uprawianą w XII-wiecznej szkole katedralnej w Chartres. Po skończeniu studiów w 1981 roku podjął pracę w WSD Redemptorystów w Tuchowie, pełniąc – oprócz pracy dydaktycznej – funkcje m.in. dyrektora studiów czy wicerektora. W 1986 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii filozofii, a następnie został skierowany do Monachium, gdzie kontynuował pracę badawczą. W latach 1993-1997 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Homo Dei”. W lutym 1999 roku uzyskał habilitację na Wydziale Filozoficznym KUL. Od roku akademickiego 1999/2000 pracował jako adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie, zaś od roku akademickiego 2001/2002 na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie.

  Ponadto, oprócz zajęć dydaktycznych w WSD Redemptorystów w Tuchowie (1981-1990) oraz w Krakowie (1990-1998), wykładał różne dyscypliny filozoficzne w kilku krakowskich seminariach duchownych. Po przejściu na emeryturę przez kilka lat pracował również w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

  Od 2020 roku mieszkał w Tuchowie, znosząc cierpliwie trudy choroby.

  Udostępnij