• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Włochy: ukazał się „Ogródek wewnętrzny Bożej miłości” bł. Marii Celeste Crostarosy

  „Ogródek wewnętrzny Bożej miłości” (wł. „Giardinetto interno del divino amore”) to wielkie dzieło bł. Marii Celeste Crostarosy, Założycielki Zakonu Sióstr Redemptorystek, które ukazało się w listopadzie 2020 r. nakładem wydwnictwa San Gerardo della Valsele w Materdomini we Włoszech, przygotowane do druku przez o. prof. Sabatino Majorano CSsR.

  Mamy do czynienia z ponad tysiącstronicowym dziełem, które zostało włączone jako tomy 11-13 do włoskiej serii „Teksty i Studia Krostarozjańskie” („Testi e Studi Crostarosiani”). Wszystko wydane w eleganckich obwolutach.

  Oryginalny tekst został napisany przez bł. Marię Celeste Crostarosa około 1750 r., o czym ona sama zaświadcza w swojej „Autobiografii”. Tekst rękopisu składa się z dwóch tomów – pierwszy, liczący 518 stron, o wymiarach 26 × 18 cm, został napisany przez Błogosławioną. Drugi tom, liczący około 80 stron, o wymiarach 27,5 × 19 cm, jest napisany innym stylem, ale jej współczesnym. Według o. Majorano jest prawdopodobne, że ta druga część została ukończona, „kiedy Maria Celeste Crostarosa musiała czuć się zbyt słaba, by pisać lub zaraz po jej śmierci na podstawie sporządzonych przez nią szkiców i notatek”. Niniejsze wydanie otwiera obszerne wprowadzenie metodyczne, w którym redaktor przedstawia aparat naukowy.

  WIĘCEJ: Maria Celeste Crostarosa – duchowość

  Zanim przejdziemy do treści pracy, należy podkreślić, że bł. Maria Celeste Crostarosa skomentowała Ewangelię czterema dziełami, opublikowanymi już w tej samej serii: „Ćwiczenie miłości Bożej na wszystkie dni w roku” („Esercizio di amore di Dio per tutti i giorni dell’anno”), „Ćwiczenie miłości na Wielki Post” („Esercizio d’amore per la quaresima”), „Meditazioni unite ai Santi Evangelii” („Medytacje dotyczące świętych Ewangelii” i wreszcie omawiane dzieło „Giardinetto interno del divino amore”.

  Poprzez „Ogródek” Błogosławiona Maria Celeste chce skomentować historię dzieciństwa Jezusa i początku jego życia publicznego według Ewangelii Mateusza i Łukasza. Następnie przechodzi do komentarza rozdziałów 1-12 Ewangelii św. Jana, który zajmuje większość stron. Komentarze otwierają łacińskie cytaty z perykopy ewangelicznej w kolejności rozdziałów i wersetów ewangelii. Należy zauważyć, że tekst Biblii, którym posługiwała się Założycielka Redemptorystek, to Wulgata (łacińskie tlumaczenie Pisma Świętego dokonane przez św. Hieronima). Historycznie rzecz biorąc, pierwszym wydaniem Biblii w języku włoskim, dozwolonym przez władze kościelne, było dopiero wydanie pod redakcją Antonio Martiniego w latach 1769–1781, a więc już po śmierci Crostarosy.

  Przechodząc do treści pracy możemy powiedzieć, że „Ogródek wewnętrzny Bożej miłości” zbiera nie tylko proste medytacje, ale także świadectwa bardzo bogatego życia duchowego, są one bardzo obszerne i napisane językiem mistycznym.

  Głównymi treściami pracy są rozważania o „godnych podziwu upokorzeniach Słowa” oraz o tym, że są one główną drogą życia duchowego. Autorka opisuje etapy duchowej drogi duszy – od powołania do boskiej intymności aż do zjednoczenia z Bogiem – przechodząc przez wewnętrzne oczyszczenie i dar kontemplacji. Duchowe uniesienia nie są związane z faktami historycznymi, ale są to poruszenia i stany duszy, które opowiadają jej wewnętrzną podróż pod natchnieniem Ducha. Cechuje je kontemplacyjna koncentracja na prawdach lub konkretnych aspektach życia Pana, co inspiruje głębokie życie wewnętrzne.

  Musimy pochwalić o. Majorano – jednego z największych znawców duchowości i dynamiki „viva memoria” u Crostarosy. Redemptorysta publikacją tą zakończył żmudny projekt wydawniczy dzieł Błogosławionej zapoczątkowany w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Gratulujemy wydania tego dzieła w trzech tomach, a także dodatkowego artykułu o duchowości krostarozjańskiej.

  WIĘCEJ: Ten cud umożliwił beatyfikację bł. Marii Celeste Crostarosy

  Należy także podziękować Prowincji Neapolitańskiej, która podjęła się publikacji całej serii w aspekcie finansowym, a także wydawnictwu z Materdomini (dodatkowe informacje o całej serii wydawniczej i samym omawianym dziele pod adresem: valsele@netlab.it.)

  o. prof. Alfonso V. Amarante CSsR, Prezes Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie

  za: cssr.news

  Udostępnij