• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Wizyta w domach formacji w Polsce oczami naszych Gości z Rzymu

  W dniach od 14 do 17 lutego br., Ojciec Generał – Michael Brehl CSsR oraz ja – o. Manuel Rodriguez CSsR, Sekretarz Generalnego Sekretariatu Formacji, odwiedziliśmy Prowincję Warszawską Redemptorystów. Głównym celem naszego przyjazdu było wspólnotowe spotkanie z formatorami oraz studentami z tamtejszej Prowincji.

  Ojcowie Brehl i Rodriguez pierwszej nocy zostali w Krakowie i mogli przed kontynuacją swojej podróży do Nowicjatu na Lubaszowej odwiedzić sanktuarium św. Jana Pawła II. Była to pierwsza wizyta o. Manuela w Polsce i on, podobnie jak wielu innych gości był pod wrażeniem estetycznego piękna współczesnego hołdu, jaki złożony jest świętemu Papieżowi Polakowi. Harmonijna równowaga pomiędzy wieloma pięknymi mozaikami, a strukturą cementu i kolumnami została wykonana w bardzo gustowny i przepiękny sposób.

  Być może to nie do końca obiektywna ocena, ale mozaika Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II jest z pewnością jedną z najbardziej estetycznych i pięknie wykonanych mozaik w tym i w wielu innych miejscach kultu na całym świecie. Jan Paweł II jako młody człowiek nierzadko odwiedzał pobliskie sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy prowadzone przez Redemptorystów, w którym to korzystał z sakramentu pokuty i pojednania.

  Wizyta w międzyprowincjalnym nowicjacie Lubaszowa-Podoliniec dała możliwość poznania tamtejszej wspólnoty domowej oraz siedmiu nowicjuszy, z którymi podzieliliśmy się w formie pytań i odpowiedzi informacjami na temat naszego Zgromadzenia, jego historii, misji i formacji.

  W pozostałej części wizyty, a zatem od połowy piątku do niedzieli, goście mieli okazję uczestniczyć w kilku przepięknie przygotowanych nabożeństwach (modlitwa brewiarzowa, Eucharystia, czuwanie młodzieżowe) w Tuchowie. Szczególnie imponujące było wieczorne czuwanie z młodzieżą, które zgromadziło tak wielką liczbę młodych, że zabrakło miejsc siedzących. Pomimo tego, że poszczególne części Eucharystii lub innych nabożeństw były prowadzone w języku angielskim i były na bieżąco tłumaczone na język polski, nie przeszkadzało to młodym w ich aktywnym uczestnictwie.

  WIĘCEJ: Tuchów: O. Generał na czuwaniu młodzieży ze św. Gerardem

  Zauważyliśmy również, że wielu spośród młodych płynnie posługuje się językiem angielskim i przykłada dużą wagę do nauki języków obcych.

  Poza zaplanowanym i braterskim gaudeamusem, którego nigdy nie może zabraknąć przy okazji spotkań redemptorystów, seminarium zorganizowało trzy główne spotkania dla Ojców Brehla i Rodrigueza. Jednym z nich było posiedzenie rady naukowo-pedagogicznej Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie. Słuchając programów, planów, ewaluacji i prognoz byli pod wrażeniem profesjonalizmu i wysokiego poziomu, jaki prezentuje ten Instytut, jak również wysokiej jakości formacji akademickiej naszych studentów – redemptorystów.

  Spotkanie z 54 członkami wszystkich wspólnot formacyjnych, licząc od postulantów aż do studentów piątego roku studiów (wliczając w to oczywiście siedmiu nowicjuszy), było szczególnie imponujące, ponieważ odwiedzający doskonale uchwycili entuzjazm młodych współbraci poprzez ich mądre pytania i komentarze, w których usłyszeć można było pytania odnośnie procesu restrukturyzacji, które ma miejsce w Zgromadzeniu, prowadzonego przez niego planu apostolskiego, świadomości nieustannego podążania za Odkupicielem w celu głoszenia Dobrej Nowiny opuszczonym, biednym i poranionym we współczesnym świecie.

  WIĘCEJ: „Dać się zaskoczyć Panu Bogu” – spotkanie wspólnot formacyjnych z O. Generałem

  Nie ma wątpliwości co do wierności wychowawców i formatorów w ich zadaniu przekazywania klerykom i młodszym współbraciom wszystkiego, co dzieje się dzisiaj w naszym Zgromadzeniu, a co tyczy się jego życia i misji. Wartym zauważenia jest również fakt, że jedną z charakterystycznych cech formacyjnych Prowincji Warszawskiej jest kładzenie znacznego nacisku wśród podopiecznych na wymiar duchowości i tożsamości redemptorystowskiej.

  Ostatnie spotkanie odbyło się z formatorami poszczególnych wspólnot formacyjnych wchodzących w skład Prowincji oraz z ojcami pełniącymi funkcję prowincjalnych duszpasterzy powołań. Na spotkaniu dało odczuć się atmosferę otwartego i swobodnego dialogu, zwłaszcza w tematyce dotyczącej restrukturyzacji i formacji prowadzonej w Prowincji. Było to braterskie doświadczenie wzajemnego i aktywnego słuchania się, jak również wyrażania swoich ewentualnych wątpliwości.

  Niektóre z podjętych na spotkaniu tematów zostały łatwo rozwiązane, np. obchody dnia modlitw o powołania, podczas gdy inne, takie jak sekularyzm i jego ingerencja w nasze życie wspólnotowe, praktyka duszpasterska, czas trwania okresu postulatu i pewne nieścisłości związane z określoną terminologią, zasługują oczywiście na poświęcenie im więcej czasu i uwagi. Czuło się, że nawet jeśli w procesie i komunikacji występowały pewne braki, to rytm odnowienia, ożywienia naszego systemu formacyjnego jako Zgromadzenia w intensywnie zmieniającej się i nieco skomplikowanej rzeczywistości idzie nieprzerwanie naprzód.

  Wreszcie, świadectwo misyjnego życia starszych i schorowanych współbraci, którzy rezydują w Tuchowie, jest inspiracją i wywiera bardzo pozytywny wpływ nie tylko na kleryków, ale również na wszystkich, którzy mieszkają i odwiedzają tuchowskie seminarium.

  Szczególne podziękowania pragniemy skierować do Ojca Prowincjała, Janusza Soka CSsR, wszystkich wspólnot, rektorów, formatorów, wychowawców i studentów za ich serdeczną gościnność i dzielenie się doświadczeniem życia zakonnego.

  Ojciec Brehl, jako Przełożony Generalny, który wielokrotnie odwiedzał Prowincję Warszawską w ciągu ostatnich dziesięciu lat, oraz o. Rodriguez ocenili wizytę jako bardzo pozytywną.

  Dla Ojca Rodrigueza to bezpośrednie doświadczenie struktur formacyjnych w Prowincji Warszawskiej – jednej z największych w naszym umiłowanym Zgromadzeniu – było swoistym powiewem świeżości i zarazem obietnicą obfitego błogosławieństwa Odkupiciela, gdy nadal wiernie odpowiadamy, w duchu nawrócenia, restrukturyzacji i rekonfiguracji, na znaki czasu i natchnienia Ducha Świętego myśląc o przyszłości naszego umiłowanego Zgromadzenia.

  o. Manuel Rodriguez Delgado CSsR, Rzym

  tłum. z języka angielskiego: br. Norbert Żukliński CSsR, WSD Redemptorystów w Tuchowie

  za: scala.news

   

  Udostępnij