• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Watykan: kard. Joseph Tobin CSsR członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

  Kardynał Joseph Tobin CSsR, metropolita Newark w USA i były przełożony generalny Zgromadzenia Redemptorystów, mianowany został przez papieża Franciszka członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Decyzja została ogłoszona 21 czerwca 2021 r., a nominacja jest na pięć lat. Serdecznie gratulujemy!

  W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy o tym trybunale (kan. 1445):

  §1. Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej rozpatruje: 1° sprawy o nieważność, prośby o przywrócenie do stanu poprzedniego i inne rekursy przeciwko wyrokom rotalnym; 2° rekursy dotyczące stanu osób w sprawach, których dopuszczenia do ponownego zbadania odmówiła Rota Rzymska; 3° zarzuty stronniczości oraz inne sprawy przeciwko audytorom Roty Rzymskiej, z powodu aktów dokonanych przy wykonywaniu ich funkcji; 4° konflikty właściwości, o których w kan. 1416.

  §2. Tenże trybunał rozpatruje spory powstałe na skutek działania kościelnej władzy administracyjnej, przekazane do niej zgodnie z przepisami prawa i inne spory administracyjne, przekazane mu przez Biskupa Rzymskiego lub dykasterie Kurii Rzymskiej i konflikty właściwości między tymi dykasteriami.

  §3. Do tego najwyższego trybunału należy ponadto: 1° czuwać nad prawidłowym wymiarem sprawiedliwości i w razie potrzeby upominać adwokatów lub pełnomocników; 2° przedłużać właściwość trybunałów; 3° popierać i zatwierdzać erekcję trybunałów, o których w kan. 1423 i 1439.

  WIĘCEJ: Pozostali nowomianowani członkowie Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

  WIĘCEJ: Watykan: Kard. Joseph Tobin CSsR członkiem Kongregacji ds. Biskupów

  WIĘCEJ: Kard. Joseph Tobin CSsR: polscy redemptoryści są dyspozycyjni

  WIĘCEJ: Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego Joseph Tobin CSsR. Deo gratias!

  oprac. red. na podst. cssr.news

  Udostępnij