• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Summa cum laude! Nowi absolwenci tuchowskiego WSD Redemptorystów

  W piątek, 3 czerwca 2022 r., sześciu studentów VI-go roku Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie: dk. Ireneusz Krzywoń, dk. Karol Łukaszczyk, dk. Grzegorz Pruś, dk. Patryk Reczek, dk. Marcin Wojdan oraz dk. Norbert Żukliński, zdali summa cum laude końcowy egzamin magisterski z teologii. Do naszych diakonów dołączył gościnnie na egzamin ex uniwersa również dk. Dymytro Konczewycz, z seminaryjnej wspólnoty Towarzystwa Ducha Świętego.

  Komisję egzaminacyjną współtworzyli wykładowcy naszego seminarium: dr hab. Marcin Majewski (teologia biblijna), o. dr Jan Chaim CSsR (teologia dogmatyczna), o. dr Antoni Karaś CSsR (teologia moralna), o dr Sylwester Pactwa CSsR (teologia fundamentalna), a także rektor tuchowskiego Seminarium o. dr Maciej Sadowski CSsR. Nad sprawnym i kompetentnym przebiegiem egzaminu magisterskiego czuwał przewodniczący komisji – ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński, Kierownik Kierunku Teologia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jako przedstawiciel uczelni, do której nasze Seminarium jest afiliowane.

  Bracia diakoni Karol Łukaszczyk, Grzegorz Pruś obronili prace magisterskie napisane na seminarium naukowym z prawa kanonicznego, pod kierunkiem o. prof. UKSW dra hab. Marka Saja. Ireneusz Krzywoń przedstawił pracę z katechetyki, napisaną pod kierunkiem o. dra hab. Mirosława Chmielewskiego. Marcin Wojdan obronił tezę z teologii pastoralnej, której promotorem był o. prof. dr hab. Ryszard Hajduk. Pracę z liturgiki napisaną pod kierunkiem o. dra Ryszarda Bożka obronił Norbert Żukliński, zaś Patryk Reczek zaprezentował z sukcesem tezę z teologii fundamentalnej, pod naukową opieką o. dra Sylwestra Pactwy.

  Prace dyplomowe naszych Braci Alumnów zostały bardzo wysoko ocenione przez recenzentów. W opinii członków komisji, równie dobrze zaprezentowali się ich autorzy podczas egzaminu wieńczącego całe sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne.

  Bracia Diakoni zwieńczywszy swą formację naukową, udali się do naszego podhalańskiego ośrodka rekolekcyjnego na Ryniasie, by odbyć ścisłe rekolekcje przed przyjęciem święceń prezbiteratu, których w Tuchowskim Sanktuarium udzieli im 11 czerwca J.E. Ks. Bp Marek Solarczyk.

  WIĘCEJ: 11 czerwca święcenia kapłańskie w naszej prowincji

  Nowym magistrom teologii z serca gratulujemy oraz życzymy, by tak udane zakończenie studiów teologicznych było dla nich impulsem do dalszego rozwoju intelektualnego i duchowego.

  o. dr Maciej Sadowski CSsR, Rektor WSD Redemptorystów Św. Alfonsa Marii Liguoriego w Tuchowie

  Udostępnij