• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Pomoc Ukrainie
  XXVI Kapituła Generalna
 • Menu

  Sekretariat Generalny ds. Formacji pracował nad raportem na XXVI Kapitułę Generalną

  Sekretariat Generalny ds. Formacji spotkał się online 25 kwietnia 2021 r., głównie w celu wypracowania raport nt. formacji, który miał zostać przedłożony Komisji Przygotowawczej do XXVI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Redemptorystów.

  Sekretariat przygotowywał wersję roboczą tego raportu przez kilka ostatnich miesięcy, zgodnie ze strukturą i częściami sugerowanymi przez Komisję Przygotowawczą, tj.: dane statystyczne, odpowiedzi na decyzje formacyjne XXV Kapituły Generalnej, analiza ocena obecnego stanu formacji w Zgromadzeniu i poszczególnych konferencjach, wyszczególnienie osiągnięć i przeszkód, propozycje postulatów na kapitułę. Ostatecznie dokument został przyjęty.

  W całym zgromadzeniu, na różnych poziomach, trwają przygotowania do XXVI Kapituły Generalnej, której faza kanoniczna odbędzie się w Rzymie w dniach 11 września – 7 października 2022 r. W poszczególnych wspólnotach od zimy odbywają się spotkania dyskusyjne na przedstawione przez Komisję Przygotowawaczą tematy, a zarządy poszczególnych jednostek oraz sekretariatów i komisji przesyłają także swoje sprawozdania.

  Rozpoczął się także proces wyboru delegatów na Kapitułę Generalną. W Zgromadzeniu Redemptorystów głos czynny posiadają wszyscy Współbracia, którzy złożyli śluby zakonne, a głos bierny posiadają wyłącznie współbracia po ślubach wieczystych. Każda jednostka (prowincja, wiceprowincja i regia) jest reprezentowana przez własnego wyższego przełożonego oraz przez delegatów (tzw. wokalisów) w liczbie zależnej od liczby członków danej jednostki.

  Prowincję Warszawską Redemptorystów reprezentować będą przełożony Prowincji oraz dwóch wybranych w najbliższym czasie delegatów.

  WIĘCEJ: XXV Kapituła Generalna

  WIĘCEJ: XXVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Redemptorystów oficjalnie zwołana

  Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) zwołuje co 6 lat swoją Kapitułę Generalną. Jest to najwyższy organ wewnętrznej władzy Zgromadzenia, który ustanawia prawa odnośnie życia redemptorystów na całym świecie oraz „wyraża udział wszystkich współbraci w trosce o dobro całego Instytutu” (Konst. 104). Delegaci, zebrani razem na Kapitule, są obrazem Zgromadzenia na całym świecie.

  Kapituła odbywa się trzech fazach – pierwsza (przygotowawcza) i trzecia (wdrożenie decyzji) w grupach kontynentalnych konferencji, a druga (kanoniczna) wspólnie w całym składzie.

  Wszyscy redemptoryści są zaangażowani w proces rozeznawania, czy są wierni jego misji, zgodnie z duchem ich Założyciela, św. Alfonsa Liguori. Przez najbliższe dwa lata będą rozważać, czy poświęcają, lub nie, należytą uwagę głosowi Boga, który nieustannie stawia wyzwania Zgromadzeniu w Kościele i świecie.

  Podejmą także praktyczne decyzje i ustalą kierunki na następne sześciolecie. Ich wprowadzeniem w życie i nadzorem zajmie się Zarząd Generalny (Przełożony Generalny i sześciu Radnych Generalnych z różnych części świata), który zostanie przez tę Kapitułę wybrany.

  oprac. red. na podst. cssr.news

  fot. z obrad XXV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Redemptorystów w Pattaya w Tajlandii, paździenik  – listopada 2016 r.

  Udostępnij