• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Przełożony Prowincji na dzień św. Gerarda

  List Ojca Prowincjała z okazji wspomnienia św. Gerarda Majelli

  Drodzy Współbracia, Świeccy Misjonarze i Współpracownicy,

  Pozdrawiam Was serdecznie w dzień liturgicznego wspomnienia Świętego Gerarda. Dla nas, redemptorystów Prowincji Warszawskiej, jest to centralne wydarzenie w roku, w którym pochylaliśmy się z uwagą nad życiem naszego świętego Współbrata. W naszych wspólnotach, parafiach i innych instytucjach, poprzez różne wydarzenia, celebracje i publikacje staraliśmy się przypomnieć i przybliżyć postać tego nietuzinkowego brata zakonnego z południowej Italii. Ożywialiśmy kult i propagowaliśmy nabożeństwa ku jego czci, przekonani, że jest orędownikiem na dzisiejsze czasy i na nasze polskie realia. Dziękuję wszystkim Współbraciom, za zaangażowanie. Szczególny charakter będą miały uroczystości związane z odpustem parafialnym i pobłogosławieniem nowego wystroju prezbiterium, które odbędą się w niedzielę 13 października w kościele parafialnym w Lubaszowej.

  Św. Gerard zachęca do pójścia drogą, która jest upodobnieniem się we wszystkim do Jezusa poprzez posłuszeństwo, pokorę, modlitwę, umartwienie i gorliwość apostolską, po to, aby stać się narzędziem w ręku samego Boga. Zaprasza nas – redemptorystów, świeckich misjonarzy, osoby, które pragną żyć naszą duchowością – do większej wierności naszemu charyzmatowi. Nie szczędzi sił, aby być nieustannie gotowym i gorliwym w ukazywaniu Boga, który z wielką miłością oraz czułością przychodzi do człowieka. To pokazuje jego wrażliwość na sprawy Boże, które stały się w nim niestrudzoną siłą napędową na całe jego życie.

  Wiele wycierpiał, ale różnorakie trudy i przeciwności nie doprowadziły go do zwątpienia w obecność Boga. Możemy być przekonani, że właśnie dlatego stał się on narzędziem uzdrawiającej obecności Chrystusa w codziennych kontaktach z ludźmi różnorako poranionymi, opuszczonymi i potrzebującymi pomocy. Dla Gerarda obecność Boga w życiu była żywa i prawdziwa, a więc i relacja z Bogiem nie była udawana. Nie można wierzyć inaczej, uciekając w pozory i kompromisy. Podążając za jego przykładem życia Ewangelią oraz trwając wiernie przy alfonsjańskiej tradycji, możemy być pewni, że wierni Jezusowi ujrzymy Go wyraźniej i pokochamy Go mocniej, realizując tym samym nasze życiowe powołanie. Wczytując się w pisma duchowe, które po sobie zostawił – niestety nieliczne – czujemy się zaproszeni do otwarcia serca i poszerzenia horyzontów naszego myślenia oraz konkretnego działania zwróconego na potrzeby najbiedniejszych. Tak zainspirowani zapoznajmy się z kierunkami, które zostały przyjęte w pierwszych dniach października br. podczas ostatniego spotkania Konferencji Redemptorystów Europy. Jesteśmy nie tylko świadkami historycznych wydarzeń, ale wprost uczestnikami procesów, które na najbliższe lata będą przyczyną wielu zmian. (…)

  WIĘCEJ: Cortona: ważne decyzje Konferencji Redemptorystów Europy

  Ufamy, że podjęte decyzje są właściwe i prorocze, że będą początkiem charyzmatycznej odnowy redemptorystów. Niech Święty Gerard wyprasza nam odwagę ducha. Jego ufność do Chrystusa Ukrzyżowanego i miłość Eucharystii oraz szczególne odniesienie do Maryi niech nas zachęci byśmy i my przyjmowali z wdzięcznością piękno „obfitego Odkupienia” i czynili z niego sens i siłę życia. Przekłada się to w każdych czasach na rzeczywistą miłość do innych, bez dyskryminacji czy dystansu.

  Zachęcajmy się, Drodzy Współbracia, do pójścia tą duchową drogą Świętego Gerarda oraz do wierności naszemu charyzmatowi, bez lęku wobec trudności. Tym naszym wysiłkom z pewnością sam Bóg będzie błogosławił przez szczególne orędownictwo naszego świętego Współbrata.

  o. Janusz Sok CSsR, Prowincjał

  Udostępnij