• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Cortona: ważne decyzje Konferencji Redemptorystów Europy

  W dniach 1-10 października 2019 r., w dawnym domu seminarium redemptorystów Prowincji Rzymskiej w toskańskim mieście Cortona, odbyło się Zebranie Ogólne (Assemblea) Konferencji Redemptorystów Europy. Zostało ono zwołane najpierw dla przeprowadzenia ogólnozgromadzeniowego spotkania jednostek CSsR przewidzianego na każdy półmetek każdego sześciolecia (Midsexennial Meeting), otwartego przez kolejną kapitułę generalną Zgromadzenia. Drugim celem, pozostawionym na koniec obrad, były sprawy wewnętrzne samej Konferencji Europejskiej, dotyczące zrealizowanych projektów współpracy na rzecz misji na naszym kontynencie oraz nowych przedsięwzięć misyjnych redemptorystów Europy.

  Było nas w sumie ponad 40 uczestników, pośród przełożonych, wokalisów, reprezentantów braci i świeckich współpracowników, tłumaczy i notariuszy. Prowincję Warszawską reprezentował prowincjał o. Janusz Sok i dwaj delegaci: ojcowie Piotr Chyła i Andrzej Wodka.

  Szczególnie ważne było zebranie dotyczące półmetka sześciolecia 2016-2022. XXV Kapituła Generalna w Pattaya w Tajlandii już trzy lata temu wskazała ducha (Świadkowie Odkupiciela, solidarni w misji wobec zranionego świata) i wyznaczyła program określony przez ponad 50 podjętych decyzji. Należało je poddać weryfikacji i ocenić stan realizacji. Najpilniejszą sprawą było dalsze określenie i potwierdzenie coraz bardziej zdeterminowanej procedury rekonfiguracji naszych jednostek w Europie, aby solidarność w misji była coraz bardziej odczuwalna we wspólnych działaniach i strukturach.

  Najważniejszym osiągnięciem tej sesji było bardzo jednomyślne wskazanie zarządowi generalnemu opcji poszczególnych jednostek co do nowej konfiguracji redemptorystów w Europie. Obecne 13 jednostek wskazało zarządowi generalnemu trzy nowe opcje nowych struktur w Europie.

  Pięć prowincji południowoeuropejskich (Rzym, Neapol, Madryt, Lizbona i Francja) podjęło decyzję, by w najbliższej przyszłości stanowić jedną prowincję, przy zagwarantowaniu słusznej reprezentatywności w Zgromadzeniu.

  Jednostki tzw. Europy Północnozachodniej (Dublin, Londyn, Święty Klemens i Wiedeń-Monachium) podjęły drogę ostatecznie zmierzającą ku ewentualnej jednej prowincji, ale przez wcześniejszą strukturę federacji. Jej kształt i funkcjonowanie będą określone we współpracy z Zarządem Generalnym.

  Najciekawsze wskazanie dla naszej części Europy (Warszawa, Lwów, Michalovce, Bratysława-Praga) to określenie się jako „Obszar Współpracy Europejskich Jednostek Słowiańskich” (Cooperation Area of European Slavic Units), której pragnieniem jest utrzymanie i nowe rozwinięcie dotychczasowych form bogatej współpracy, przy zachowaniu tożsamości prowincjalnej, kulturowej i eklezjalnej. Zebranie zaowocowało też wstępnymi pomysłami na temat dalszych kroków i nowych procedur, które trzeba będzie określić i udrożnić w najbliższej przyszłości.

  Zanim jednak podjęto te tak ważne wskazania dla zarządu generalnego w sprawie restrukturyzacji, Zebranie Ogólne KRE zatwierdziło „Plan pastoralny” Konferencji, w którym zawarto najważniejsze oczekiwania i formy współpracy dla misji w warunkach dzisiejszej Europy. To właśnie tak określona wspólna przestrzeń misyjnej solidarności Zgromadzenia jest duchową podstawą dla konkretnych decyzji dotyczących nowych konfiguracji.

  Zebranie półmetka sześciolecia podejmowało też inne ważne zagadnienia, w tym kwestie formacji, zasad i procedur ochrony przed nadużyciami, wielorakiej współpracy ze świeckimi, standardów zarządzania jednostkami i dobrami materialnymi, a także wzmocnienia funkcjonowania Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Zostały też zarysowane pierwsze perspektywy co do zwołania XXVI Kapituły Generalnej w 2022 r. Podjęto również pierwsze kroki w kierunku jej organizacji.

  Pozostały czas został poświęcony konkretnym zagadnieniom funkcjonowania samej KRE, przewidzianym przez nasze normy (sprawozdania misyjne i ekonomiczne, projekty budżetu, rewizja Statutów). Z dużym zainteresowaniem przyjęto wszelkie informacje dotyczące inicjatyw właśnie zrealizowanych (miesiąc odnowy, pielgrzymka śladami św. Klemensa, wykłady nt. alfonsjańskiej teologii moralnej, spotkania braci zakonnych). Dużo uwagi przyciągnął również projekt wspólnej formacji, zwłaszcza w nowym studentacie europejskim, aktualnie w Rzymie (San Gioacchino), który właśnie rozpoczął funkcjonowanie pod kierunkiem prefekta o. Jacka Zdrzałka.

  Z nadzieją przyjęto najbliższe inicjatywy związane z europejskim spotkaniem młodzieży redemptorystowskiej (Bratysława 2020: Go and Share), z obchodami 200-lecia śmierci św. Klemensa (Wiedeń 2020), z redemptorystowskim spotkaniem „Partnership in Mission” (Porto 2020), a także ze Światowym Dniem Młodzieży (Lizbona 2022).

  Klimat braterskiego dialogu i konstruktywnej konkretnej współpracy był cechą szczególną tego zebrania. Ujawnił się bardzo budujący obraz ogromnego wysiłku, podjętego przez Zgromadzenie w kierunku solidarności misyjnej, szczególnie w Europie. Głęboko poruszał duch jednomyślności współbraci w bardzo szczerym dialogu, ożywianym nadzieją na nowe powołania w ramach szerszego projektu odpowiedzi na głód Boga na naszym kontynencie.

  Cortona, 9 października 2019 r.

  o. Andrzej S. Wodka CSsR, Rzym

   

  Udostępnij