• Śpiewnik Redemptorystów
  Rok Świętego Gerarda Majelli
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Orenburg: zakończyły się rekolekcje dla kapłanów

  W dniach 25-28 września 2018 r. odbyła się w Orenburgu w Rosji ostatnia seria rekolekcji kapłańskich, organizowanych corocznie przez Regię św. Gerarda. W tym roku rekolekcje prowadził o. Paweł Mazanka CSsR z Warszawy.

  W pierwszej kolejności odbyły się one w Pietropawłowsku w Kazachstanie, gdzie miało miejsce spotkanie księży diecezji astańskiej i dlatego audytorium słuchaczy było stosunkowo duże (ok. 30 osób). Drugą serie rekolekcji o. Paweł wygłosił w Kemerowie na Syberii i uczestniczyło w niej ok. 10 osób, a ostatnia odbyła się w Orenburgu przy udziale 13 osobowej grupy kapłanów i sióstr zakonnych.

  Warto w tym miejscu wspomnieć, że podczas rekolekcji w Kemerowie tamtejszą parafię i skupionych na rekolekcjach kapłanów niespodziewanie nawiedził kard. Gerhard Müller z Niemiec.

  Treści rekolekcyjnych konferencji oparte były o przekaz płynący z Całunu Turyńskiego, którego wierną kopię o. Paweł Mazanka zabrał ze sobą do Rosji i Kazachstanu. Dzięki obecności kopii całunu, który jest “niemym świadkiem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa” (św. Jan Paweł II), uczestnicy rekolekcji mogli jeszcze pełniej przeżyć spotkanie z Jezusem Odkupicielem.

  Przy okazji rekolekcji dla kapłanów, prowadzonych w naszych kościołach w Pietropawłowsku, Kemerowie i Orenburgu, we Mszach św. uczestniczyli także nasi parafianie. Poprzez homilie o. Mazanki także osoby świeckie mogły częściowo przeżyć rekolekcje i odnowić zrozumienie prawd naszego zbawienia poprzez nauki o przesłaniu Całunu Turyńskiego.

  o. Piotr Łacheta CSsR, Orenburg

  Udostępnij