• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Nowy numer kwartalnika Homo Dei 3-4/2020

  Ukazał się nowy numer kwartalnika Homo Dei, przeglądu teologiczno-duszpasterskiego wydawanego przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei od 1932 r. Tym razem ze względu na tegoroczną sytuacje epidemiczną i problemy jakie przechodzi gospodarka, redakcja podjęła decyzje o połączeniu numerów 3 i 4.

  Strona internetowa Kwartalnika i Wydawnictwa Homo Dei: homodei.pl

  W numerze 3-4/2020:

  Artykuły i wywiady

  Ryszard Hajduk CSsR: Querida Amazonia – nowe drogi dla ewangelizacji

  Enrichetta Cesarale, Dariusz Kowalczyk SJ: Czytanie Apokalipsy – czytanie Kościoła

  Sławomir Zatwardnicki: Bóg vs koronawirus. Rozmowa z małym ateistą

  Andrzej Makowski CSsR: Msza Święta w czasie pandemii. Czy kult wirtualny stanie się elementem przyszłości?

  Ks. Artur Kasprzak: Kościół francuski po Soborze Watykańskim II. Pionierskie rozeznanie duszpasterskie bpa Gabriela Matagrina z 1968 roku

  Paweł Chmielewski: Stracona busola. Kościół katolicki w Niemczech oddala się od Rzymu

  Milena Kindziuk: Boży chłopiec na posyłki

  Agnieszka Eltmann MChR: Screenagers na katechezie. Jak katechizować pokolenie sieci

  Ks. Krzysztof Nykiel: Sakrament pojednania i świętość w świetle adhortacji apostolskiej Gaudete et exsultate Ojca świętego Franciszka

  Dk. Jacek Jan Pawłowicz: Milczeć, gdy ktoś grzeszy

  Celestyn Napiórkowski OFMConv: „Siedem grzechów głównych” przepowiadania maryjnego, czyli jak nie nauczać o Matce Najświętszej

  Piotr Kropisz SJ: Dekalog ewangelizatora w internecie

  Ks. Paweł Kiejkowski: Eucharystia sakramentem nadchodzącego królestwa Bożego. Wokół teologii eucharystycznej Aleksandra Schmemanna

  Gabriel Witaszek CSsR: Zagrożenie epidemiologiczne. Wobec epokowego wyzwania – aspekt biblijny

  Zależy nam na wiernych – Rozmowa z misjonarzem ludowym o. Stanisławem Kuczkiem CSsR

  VOX EPISCOPORUM
  Potrzebujemy porządnej katechezy eucharystycznej – Rozmowa z ks. bpem Andrzejem Przybylskim

  Zagadnienia duszpasterskie
  W nurcie nauczania współczesnego Kościoła, Kazimierz Fryzeł CSsR
  Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża od 1 stycznia do 15 czerwca 2020 roku

  W trosce o kapłańską dojrzałość
  Ks. Lucjan Dyka, Pośpiech wrogiem ducha liturgii

  W odpowiedzi na pytania duszpasterzy
  Ks. Konrad Glombik, Nowa ocena moralna homoseksualizmu? Refleksje przy lekturze wersji roboczej dokumentu Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft drogi synodalnej w Niemczech

  Inicjatywy duszpasterskie
  Teatr inspirowany Biblią – Rozmowa z ks. Zygmuntem Wnukowskim

  Kino z duszą
  Marek Kotyński: Oryginał

  Oczami świeckich
  Wojna światów
  Marzena Nykiel, Dokąd teraz?

  Ambona polityczna
  Bogumił Łoziński, Eucharystia – wiara i rozum

  Pomoce homiletyczne
  Myśli do homilii na niedziele i święta (październik 2020 roku – marzec 2021 roku)
  Zbigniew Bruzi CSsR, ks. Lucjan Dyka, Witold Hetnar CSsR, Marek Krzyżkowski CSsR, Mariusz Linik OFM, Urszula Michalak USJK, ks. Tadeusz Polak, Andrzej Szorc CSsR, Zygmunt Tokarz MS

  Recenzje i informacje
  • Rafael Luciani, Powrócić do Jezusa z Nazaretu. Na drodze poznania Boga i człowieka poprzez życie Jezusa (rec. Tomasz Sekunda)
  • Stephen T. Davis, Wiara – racjonalna czy naiwna? Filozof broni chrześcijaństwa (rec. Janusz Serafin CSsR)
  • Dorota Seweryn, Nasze korzenie. Wspomnienia i świadectwo (rec. Marek Marczewski)
  • Ks. Franciszek Blachnicki, bp Zbigniew Kiernikowski, Moria, Mara i Nebo. O duchowych doświadczeniach księdza Franciszka Blachnickiego w ostatnich latach jego życia (rec. Marek Marczewski)
  • Norina Galavotti, Norina z Nomadelfi i – mama z powołania. Autobiografi a matki 74 dzieci  (rec. Eugeniusz Sakowicz)
  • Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu (rec. Janusz Serafin CSsR)

  Informacja o wybranych publikacjach książkowych, oprac. Janusz Serafin CSsR
  Contents
  Spis treści rocznika 2020

  Udostępnij