• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Nowy numer kwartalnika Homo Dei 2/2020

  Ukazał się nowy numer kwartalnika Homo Dei, przeglądu teologiczno-duszpasterskiego wydawanego przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei od 1932 r.

  Strona internetowa Kwartalnika i Wydawnictwa Homo Dei: homodei.pl

  W numerze 2/2020:

  Artykuły i wywiady

  Ks. Grzegorz Strzelczyk – Na obraz Boży? Kilka uwag o związku „selfie” z teologią trynitarną 
  Przyzwyczailiśmy się już do narzekania (na ambonie nawet do pomstowania…) na współczesny indywidualizm, który rzecz jasna nie daje się pogodzić z chrześcijaństwem. Ale czy ono samo nie jest po części winne jego powstania? Taką właśnie bulwersującą tezę stawia i uzasadnia Autor artykułu.

  Marta Kowalczyk – Geneza i charakter świętowania Bożego Ciała w Polsce
  Choć święto Bożego Ciała nie jest polskiego pochodzenia, to jednak zrosło się wyjątkowo silnie – może jak w żadnym innym kraju – z naszą kulturą i tradycją ludową. Autorka artykułu przedstawia to zrośnięcie w sposób bardzo erudycyjny, ukazując zarazem jego pozytywne i negatywne strony. Z historycznego punktu widzenia cenne jest także  dokładne przedstawienie dziejów święta Bożego Ciała.

  Ks. Robert Nęcek – Powinności obywatela wobec państwa w przekazie homiletycznym prymasa Stefana Wyszyńskiego 
  Zbliżająca się beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia pobudza – bardzo słusznie – wzrost zainteresowania jego osobą i myślą. W artykule Autor snuje refl eksję na temat bardzo dziś niemodny: owszem, wiele się mówi o powinnościach państwa wobec obywateli, ale powinności obywateli wobec państwa?… A przecież w tamtych czasach powinien to być temat jeszcze bardziej tabu, bo było to państwo obce, a nawet wrogie społeczeństwu, narzędzie ucisku i represji. Mimo to kard. Wyszyński nie wahał się mówić i pisać na ten temat. Możemy się z góry spodziewać, że myśl zrodzona w tak trudnych warunkach będzie i dziś dla nas inspirująca.

  Ks. Robert Skrzypczak – Johna Henry’ego Newmana wyprawa ku prawdom najważniejszym 
  Jan Henryk Newman to niewątpliwie jeden z najbardziej fascynujących świętych w dziejach Kościoła, a powinien nam być tym bliższy, że nie oddziela go od nas duży dystans czasowy; jest niemal naszym współczesnym. W artykule Autor przedstawia jego podróż ku „prawdzie najważniejszej” nie tylko w doktrynie Kościoła, ale i w jego osobistym życiu: ku sumieniu. Na ten temat, dziś niewątpliwie paląco ważny i newralgiczny, ma nam on wyjątkowo dużo do powiedzenia.

  Ks. Piotr Mazurkiewicz – Cudzoziemcy we własnym kraju…
  Autor przedstawia rezultaty, szeroko zakrojonego, badania młodzieży z siedmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej na temat tego, co myśli ona o różnych ważnych dziś kwestiach społecznych i religijnych. Te rezultaty są zarazem bardzo ciekawe, czasem bardzo zaskakujące, jak i – niestety – z chrześcijańskiego punktu widzenia bardzo niepokojące.

  Vimal Tirimanna CSsR – Kilka wytycznych pastoralnych dla dobrego spowiednika wynikających z adhortacji Amoris laetitia
  Choć Amoris laetitia odnosi się przede wszystkim do zagadnień życia małżeńskiego i rodzinnego, to jednak „ubocznie” zawiera też cenną naukę na temat sakramentu pojednania. Autor artykułu, liczący się moralista, wydobył ją z tego dokumentu i bardzo precyzyjnie skomentował. Dla każdego spowiednika powinna to być lektura bardzo inspirująca.

  Maciej Zinkiewicz OFMCap – Słabość i wina. Kulturowo-antropologiczne aspekty doświadczenia wyrzutów sumienia 
  Słabość i wina to podstawowe doświadczenia życiowe, a więc refleksja nad nimi jest zawsze szczególnie ważna. W artykule jest to wprawdzie refleksja skrótowa, syntetyczna, ale cenna, gdyż Autor oferuje czytelnikowi wiele trafnych spostrzeżeń, które może on już samodzielnie dalej rozwijać.

  Ks. Zbigniew Wanat – Obrona sumienia ocaleniem człowieka
  Gdyby chcieć stworzyć listę pojęć najbardziej błędnie dziś rozumianych,  „sumienie” znalazłoby się prawdopodobnie na podium medalowym. Dlatego jednym z poważnych obowiązków ludzi Kościoła jest przedstawianie prawidłowej wizji sumienia – a wierzymy, że prawidłową jest wizja chrześcijańska. Taką próbę podejmuje Autor artykułu, przedstawiając sumienie z punktu widzenia (przede wszystkim) teologicznego, filozoficznego i psychologicznego.

  VOX EPISCOPORUM

  Przywrócić prymat Boga. Refleksje po synodzie amazońskim – Rozmowa z ks. kard. Gerhardem Müllerem
  Poczytujemy sobie za zaszczyt, że kard. Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, zgodził się właśnie dla nas udzielić wywiadu na tak gorąco dziś dyskutowane tematy jak te, które były przedmiotem obrad synodu amazońskiego. A ponieważ jego rozmówca ks. Slipek nie stawia bynajmniej pytań „grzecznych” i „wygładzonych”, lecz porusza wprost najbardziej newralgiczne kwestie, wywiad jest tekstem bardzo interesującym i dającym do myślenia.

  Prymas Tysiąclecia w gronie błogosławionych! – Rozmowa z ks. kard. Kazimierzem Nyczem
  O tym, że kard. Wyszyński był postacią wybitną, nikogo chyba nie trzeba  przekonywać. Ale warto sobie uświadomić, że nie wynikało to przede wszystkim z jego osobistych cech charakteru, ale z jego silnej, głębokiej wiary. To właśnie dzięki niej stał się ostoją Kościoła i społeczeństwa w komunistycznej Polsce. To jest główny, ale nie jedyny wątek – bardzo interesującej, jak sądzimy – refleksji ks. kard. Nycza w prezentowanym wywiadzie.

  Zagadnienia duszpasterskie

  W nurcie nauczania współczesnego Kościoła
  Kazimierz Fryzeł CSsR – Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża od 1 października do 31 grudnia 2019 roku

  W trosce o kapłańską dojrzałość
  Ks. Tadeusz Mrowiec – Zwykły ksiądz

  Jak nie mówić i jak mówić o…
  Sławomir Zatwardnicki – …o Matce Bożej

  Inicjatywy duszpasterskie
  Wojownicy Maryi – Rozmowa z Wojciechem Łapińskim

  Kino z duszą
  Marek Kotyński – Apokalipsa

  Oczami świeckich

  Moim zdaniem
  Milena Kindziuk – Małżeństwo Wojtyłów – kandydaci na ołtarze

  Wojna światów
  Marzena Nykiel – Czerwona pętla nowej lewicy

  Ambona polityczna
  Bogumił Łoziński – Kościół, naród, nacjonalizm

  Pomoce homiletyczne

  Myśli do homilii na niedziele i święta (lipiec–wrzesień 2020 roku)
  Michał Legan OSPPE, ks. Tomasz Sałatka, Tomasz Ważny CM,
  Jarosław Włodarczyk OFM

  Recenzje i informacje

  Michał Krajski, Rewolucja charyzmatyczna (rec. Sławomir Zatwardnicki)
  Marek Marczewski, Diakonat stały. Historia – teologia – duchowość (rec. dk. Waldemar Rozynkowski)
  Nicanor Pier Giorgio Austriaco OP, James Brent OP, Th omas Davenport OP, John Baptist Ku OP, Ewolucja w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna (rec. Janusz Serafin CSsR)
  Agata Puścikowska, Wojenne siostry (rec. Marek Marczewski)
  Halina Irena Szumił, Oddany Ojczyźnie. Sługa Boży ks. Wincenty Granat (1900–1979) (rec. Marek Marczewski)

  Informacja o wybranych publikacjach książkowych
  oprac. Janusz Serafin CSsR

  Udostępnij