• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Niektóre wydarzenia Roku Św. Klemensa Hofbauera (2020-2021)

  Zamieszczamy niektóre wydarzenia rozpoczynającego się dzisiaj Roku Jubileuszowego Świętego Klemensa Hofbauera. Zachęcamy do podejmowania innych inicjatyw!

  Święty Klemensie, sługo wierny i roztropny, błogosław nam, wspieraj nas, wypraszaj gorliwość apostolską, mądrość w decyzjach i umacniaj w przezwyciężaniu wszelkich trudności w dziele głoszenia obfitego Odkupienia najbardziej ubogim i opuszczonym!

  8 marca 2020 r. – Msza św. w kościele św. Krzyża w Warszawie (transmisja w I programie Polskiego Radia),

  8 marca 2020 r.Audycja „Familijna Jedynka” w I programie Polskiego Radia poświęcona św. Klemensowi,

  12-14 marca 2020 r. – triduum przygotowawcze do wspomnienia św. Klemensa w Radiu Maryja

  15 marca 2020 r. – Msza św. odpustowa w kościele św. Klemensa w Głogowie,

  maj 2020 r. – konkurs wiedzy o św. Klemensie w parafii św. Klemensa w Warszawie,

  15 października 2020 r. – sympozjum o św. Klemensie połączone z inauguracją roku akademickiego w WSD Redemptorystów w Tuchowie,

  jesień 2020 r. – audycja „Ślady na piasku” w II programie Polskiego Radia poświęcona najnowszym publikacjom o św. Klemensie.

  Ponadto:

  * * *

  List Przełożonego Prowincji o. Janusza Soka CSsR na Rok Św. Klemensa

  Warszawa, 18 lutego 2020 r., w 200. rocznicę śmierci św. Klemensa Hofbauera

  Drodzy Współbracia i świeccy Współpracownicy!

  Upływa dwieście lat od śmierci naszego zacnego i świętego Współbrata. Zmieniły się czasy, konteksty kulturowe i cywilizacyjne. Zmieniło się od tego czasu i Zgromadzenie Redemptorystów. Historia ostatnich dwustu lat jest świadkiem rozmachu misyjnego i odwagi wyruszania w nieznane, pełnego zaufania Duchowi Świętemu realizowania reform soborowych, ale też kryzysów skutkujących zanikaniem prężnych niegdyś prowincji.

  Nie czas na głębsze dociekania tego skądinąd ciekawego tematu. Wskazuję go jedynie po to, by w kontekście dzisiejszych innych wyzwań i probiemów zadać pytanie, czy Kiemens Hofbauer jest kimś, kogo należy traktować z czcią jako świętego orędownika i ważną postać historyczną i na tym poprzestać, czy też nadal może być wzorem, inspiracją, przewodnikiem?

  Szukając odpowiedzi, zaryzykujmy odniesienie nie do przykładów jego życia czy jego pism, ale wsłuchajmy się w głos innych ludzi Kościoła. Papież Franciszek – prawie codziennie w różnych słowach przekonuje, że głoszenie Jezusa i Jego Ewangelii oznacza pewne wyjście i bycie w drodze. Czy odnajdujesz tu historię Apostoła Warszawy i Wiednia?

  Ponadto, nasz papież wielokrotnie przypomina z mocą, że Kościół, który nie idzie głosić Ewangelii, staje się jedynie jakimś stowarzyszeniem duchowym czy międzynarodową korporacją, która zajmuje się inicjatywami i przesłaniem o treści etyczno-religijnej. Nie jest to złe, ale to nie jest Kościół.

  Czy można obojętnie przejść obok tych słów wobec wyzwań i procesów, z którymi jako redemptoryści borykamy się dzisiaj?

  I jeszcze jeden tekst spisany przez kogoś, kto spotkał o. Klemensa. Ów autor pisze: Jestem przekonany, że chwila rozmowy z nim wystarczy, abyś odkrył całe bogactwo, jakie Bóg włożył w to anielskie serce, i abyś zachwycił się jego osobą podobnie jak ja. Skoro Bóg w swej łasce upodobał sobie, aby wysłać do swej winnicy kilku pracowników tej miary, Kościół wkrótce stanie się tak piękny, jak w swych początkach. Te słowa o redemptoryście o. Klemensie Hofbauerze można wyczytać w liście spowiednika Ludwika XVI do biskupa Londynu.

  Ojciec Generał przy okazji ogłoszenia Roku Jubileuszowego, kreśląc sylwetkę św. Klemensa, „drugiego założyciela Zgromadzenia”, wezwał nas do refleksji nad jego osobą i dziełem, a także do odważnego – na jego wzór – kontynuowania misji Zgromadzenia w naszych czasach.

  Niech to wystarczy jako odpowiedź na postawione na wstępie pytanie. Może nawet dojdziemy do przekonania, że wyzwania i trudności nie zmieniły się, a siła i świeżość charyzmatu nie zestarzały się zupełnie.

  o. Janusz Sok CSsR, Prowincjał

   

   

  Udostępnij