• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Dlaczego brat zakonny? – świadectwo powołania

  Mam na imię Dawid, jestem kandydatem na brata zakonnego w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. Dlaczego wybrałem akurat powołanie brackie, a nie kapłańskie? Już w trakcie szkoły zrodziło się we mnie pragnienie poświęcenia się Panu Bogu. To specyficzne pragnienie bycia osobą konsekrowaną, zakonnikiem, a nie kapłanem.Właściwie wiedziałem to od samego początku. Nie myślałem nigdy o kapłaństwie. Wiem, że Pan Bóg powołuje mnie do życia zakonnego, a nie kapłańskiego.

  Najważniejsze jest to aby dobrze odczytać wolę Bożą i zadać sobie pytanie: Czego chce ode mnie Pan Bóg? Powołanie, którego drogą kroczę jest równie piękne jak powołanie kapłańskie. Pan Bóg powołuje jednych do bycia kapłanami diecezjalnymi czy zakonnymi, drugich tylko do życia konsekrowanego, ale to nie znaczy, że powołanie brackie jest gorsze. Zakonnicy robią wiele dobrego i przez swoje życie konsekrowane prowadzą innych do Chrystusa. Ja swoje powołanie odczytałem i jestem pewny, że chcę być bratem zakonnym i że tego chce ode mnie Pan Bóg.

  Dla mnie jako nowicjusza, kandydata na brata zakonnego wzorem jest św. Gerard Majella – brat redemptorysta. Mam do niego szczególne nabożeństwo. To jemu szczególnie polecam moją drogę powołania. Był to święty człowiek, niesamowicie oddany Zgromadzeniu, otaczający miłością ubogich, pokorny, posłuszny swoim przełożonym. Może więc być wzorem do naśladowania. Bracia są ważną częścią naszego Zgromadzenia, pełnią róże posługi np. zakrystianina, furtianina czy ekonoma. Kiedyś bracia zakonni pełnili również funkcje krawca czy zajmowali się ogrodem. Dbali o kościół, klasztor i ich otoczenie. Można powiedzieć, że bracia są niezbędni w życiu każdego zakonu czy zgromadzenia. Posługa brata zakonnego jest równie ważna, co posługa kapłana.

  Niestety nie ma wielu braci zakonnych. Brackie powołanie jest dziś zapomniane, dlatego potrzeba wiele modlitwy o powołania zakonne, modlitwy za młodych ludzi, aby się nie bali wybierać drogi powołania zakonnego, brackiego, aby decydowali się poświęcić swoje życie Najświętszemu Odkupicielowi jako bracia zakonni. Ludziom młodym potrzeba odwagi, aby nie bali się poświęcić swojego życia Panu Bogu, aby nie bali się odpowiedzieć na głos Bożego powołania, aby przed tym głosem nie uciekali.

  Obecnie jestem w nowicjacie, i przygotowuję się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. Nie żałuję decyzji, którą podjąłem. Wiem, że to moja droga, że Bóg powołuje mnie do tego, aby zostać bratem zakonnym. Jestem szczęśliwy będąc w nowicjacie, poznając Zgromadzenie i dowiadując się coraz więcej o posłudze brata zakonnego. Matce Bożej Nieustającej Pomocy, patronce naszego Zgromadzenia, dziękuję za przeżyty czas postulatu i za ten kolejny etap formacji, który obecnie przeżywam. Jej również polecam sprawę brackich powołań i proszę o siły dla mnie w realizacji mojego zakonnego powołania.

  Tutaj pozwolę sobie przytoczyć słowa św. Jana Pawła II które wypowiedział w 1983 roku do braci zakonnych: „Chciałbym powiedzieć szczególne słowo o zakonnikach – braciach, by ich pochwalić i zachęcić. Wasze powołanie, moi kochani bracia, nie jest łatwe, zwłaszcza z uwagi na ducha świata, który nie ceni ewangelicznego ubóstwa i pokornej służby. Waszym powołaniem jest naśladowanie Chrystusa przez całe życie będące totalnym oddaniem siebie, czego na ogół świat nie ceni”. Konstytucja 55 naszego Zgromadzenia mówi, że wszyscy redemptoryści, a więc i ojcowie i bracia, są prawdziwie misjonarzami. Wszyscy tak samo mają głosić światu Obfite Odkupienie. Bracia mogą pełnić w naszym Zgromadzeniu wszystkie funkcje, które nie wymagają święceń.

  Wiem, że będę szczęśliwy stając się bratem zakonnym, bo pragnę żyć według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz służyć Kościołowi w Zgromadzeniu Redemptorystów.

  br. Dawid Gajda, Nowicjat Redemptorystów, Lubaszowa k/Tuchowa

  „Rodzina Odkupiciela” – biuletyn WSD Redemptorystów w Tuchowie, nr 3 (76) 2016, s. 8-10.

  Udostępnij