• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Kolejny numer „Studia Moralia” w roku 150-lecia ogłoszenia św. Alfonsa Doktorem Kościoła

  Kolejny w tym roku numer „Studia Moralia” (2/2021) – czasopisma naukowego Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie – ponownie poświęcony jest 150-leciu ogłoszenia Doktorem Kościoła św. Alfonsa Liguori, założyciela Zgromadzenia Redemptorystów.

  WIĘCEJ: Papież o św. Alfonsie Liguorim, Doktorze Kościoła: „Wychodzić na spotkanie najsłabszych”

  (…) Św. Alfons był człowiekiem wierzącym, zanurzonym w życiu, wsłuchującym się w głos życia, zdolnym dzielić niepokój człowieka w poszukiwaniu własnej prawdy jako osoba i jako dziecko Boże, żebrak miłosierdzia, spragniony sprawiedliwości, spragniony piękna. Dlatego mówi do nas dzisiaj, ponieważ droga, którą proponuje nam jako Mistrz, jest drogą, która zaczyna się od konkretności ludzkiego życia, tego życia, które Chrystus przyjął.

  Pierwsze strony nwego numery „Studia Moralia” poświęcone są pamięci dwóch redemptorystów, którzy włożyli wiele energii w Akademię Alfonsjańską: o. Marian Sojka CSsR, dyrektor biblioteki w latach 2002-2011 oraz br. Gaudenzio, który praktycznie całe swoje życie jako osoba konsekrowana spędził w Rzymie w służbie Zgromadzeniu i Akademii. Na swój sposób byli zwiastunami tego obfitego Odkupienia, które jest sercem charyzmatu alfonsjańskiego.

  WIĘCEJ: Nowy numer „Studia Moralia” poświęcony 150-leciu ogłoszenia św. Alfonsa Doktorem Kościoła

  Główna część publikacji zawiera szereg wystąpień i artykułów o różnych tematach, stylach i metodach, zjednoczonych przez obchody 150-lecia doktoratu św. Alfonsa i przekonaniem, że teologia i duchowość alfonsjańska są bardzo aktualne i żywotne w odniesieniu do nauczania papieża Franciszka.

  Pierwsza to wywiad z kard. Rino Fisichellą, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji udzielony o. prof. Alfonso Amarante, prezesowi Akademii, o wielkich wskazówkach zawartych w przesłaniu papieża Franciszkana wspomniany jubileusz doktoratu św. Alfonsa o głoszeniu kerygmatu odrzuconym przez społeczeństwo „i „wypracowywaniu moralnej propozycji teologicznej, szanującej godność każdego człowieka”.

  Ta sprawa łączy św. Alfonsa i papieża Franciszka i nie jest to kwestia sztucznych kombinacji, ale głębokiej harmonii, co potwierdzają wszystkie artykuły w części pierwszej, począwszy od esejów dwóch mistrzów, ale nie redemptorystów: Antonio Autiero, który skupia się na na temacie sumienia w świetle przesłania i wspólnego spojrzenia papieża Franciszka i św. Alfonsa oraz Jamesa Keenana, który widzi w posłudze św. Alfonsa wobec wykluczonych „prekurosora papieskiej posługi Franciszka”.

  Pozostałe artykuły naświetlają z wielu punktów widzenia dialog między św. Alfonsem a papieżem Franciszkiem, ukazujący zarówno ciąglą ważność Doktora Kościoła, jak i korzenie papieskiego magisterium wyrosłego na żyznej glebie wielkiej tradycji moralnej, zwłaszcza alfonsjańskiej.

  Po części poświęconej 150. rocznicy doktoratu znajdziemy artykuł na temat dokumentu antropologicznego Papieskiej Komisji Biblijnej, syntezę sugestywnej konferencji na temat empatii Ojca i Chrystusa wobec ludzkości oraz odpowiedź autora „Bioetyki we Włoszech”, która nie znalazła się wcześniej w recenzji opublikowanej w Studia Moralia.

  WIĘCEJ: Cały tekst papieskiego brewe nadającego św. Alfonsowi Liguori tytuł Doktora Kościoła w 150. rocznicę wydania

  Druga część zeszytu, zgodnie ze zwyczajem, zawiera kronikę roku akademickiego 202/21. Z roku na rok program gęstnieje wydarzeniami i zobowiązaniami, co jest znakiem rozwoju naszego teologicznego i ludzkiego projektu, i który zawsze znajduje nowe siły i wyraz nawet w kryzysie pandemii. Wśród nowości na podkreślenie zasługuje aprobata „Statutu Akademii Alfonsjańskiej”, odnawianego zgodnie z doświadczeniami ostatnich lat i wskazaniami „Veritatis gaudium”, oraz definicją Akademii jako wyższego instytu „ad instar facultatis”.

  Jesteśmy pewni, że obchodzy 150-lecia nadania tytułu Doktora Kościołą św. Alfonsowi nie miną bez śladu, ale okażą się okazją do powrotu do jego dzieła – zatrzymywania w sercu, jak powtarza na co dzień papież Franciszek, niepokojów, nadziei, marzeń i lęków mężczyzn i kobiet naszych czasów.

  Maurizio P. Faggioni, Rzym

  WIĘCEJ: studiamoralia.org

  * * *

  WIĘCEJ: Przełożony Generalny: „W duchu św. Alfonsa Liguori angażujemy się w przyszłość z nadzieją i radością Ewangelii”

  Akademia Alfonsjańska to Wyższy Instytut Teologii Moralnej należący do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, afiliowany do Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Na uczelni można odbywać studia specjalistyczne z teologii moralnej na najwyższym światowym poziomie.

  WIĘCEJ: 70 lat Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie

  „Studia Moralia” to czasopismo naukowe Akademii Alfonsjańskiej będącej częścią Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Stanowi bogate źródło informacji dla tych, którzy chcą aktualizować swoją wiedzę w dziedzinie teologii moralnej.

  Wśród tematów poruszanych w czasopiśmie znajdują się wielokulturowość i pluralizm religijny, świeckość i konfrontacja z kulturą współczesną, pytania na temat godności osoby ludzkiej i znaczenia natury ludzkiej, bioetyka i sens życia, tożsamość chrześcijańska i przekaz wiary.

  oprac. red. na podst. cssr.news

  Udostępnij