• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Nowy numer „Studia Moralia” poświęcony 150-leciu ogłoszenia św. Alfonsa Doktorem Kościoła

  Nowy numer „Studia Moralia” (1/2021) – czasopisma naukowego Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie – poświęcony jest 150-leciu ogłoszenia Doktorem Kościoła św. Alfonsa Liguori, założyciela Zgromadzenia Redemptorystów.

  Jak czytamy we wstępie o. Maurizio P. Faggioni CSsR, „obchody te nie mogą być zabalsamowanym wspomnieniem przeszłości, ale cenną okazją do przeczytania i ponownego uświadomienia sobie obranej drogi i pójścia naprzód”.

  Pierwsze miejsce w numerze znalazł wywiad, jakiego udzielił czasopismu Ojciec Święty Franciszek w 2020 r. z okazji wspomnianej rocznicy.

  WIĘCEJ: Papież o św. Alfonsie Liguorim, Doktorze Kościoła: „Wychodzić na spotkanie najsłabszych”

  W obecnym wydaniu o. prof. Antonio G. Fidalgo CSsR proponuje lekturę „Evangelii gaudium” w odniesieniu do misyjnej inspiracji św. Alfonsa; dr Cristiana Freni, w świetle fenomenologicznego założenia antropologicznego i wychodząc od duchowych dzieł Świętego Doktora, poszukuje echa miłosierdzia Alfonsa w „Misericordiae vultus” i „Misericordia et misera” papieża Franciszka.

  O. prof. Antonio Donato CSsR, we współpracy z ks. Giorgio Nacci, stawia powołanie do świętości, centralny temat nauczania i działalności apostolskiej św. Alfonsa, w dialogu z „Christus vivit” i „Gaudete et exultate”. Dr Filomena Sacco, słuchając papieża Franciszka i św. Alfonsa, proponuje obraz Boga i modlitwę jako środek dialogu i zbawienia.

  Na uwagę zasługują także dwa artykuły naukowe. W pierwszym o. prof. Vimal Tirimanna CSsR, wychodząc od nauczania papieża Franciszka na temat osób rozwiedzionych w nowych związkach i kary śmierci, pyta, czy nie nadszedł czas na rewizję katolickiej moralności seksualnej w świetle Soboru Watykańskiego II. Drugi artykuł, autorstwa prof. Faustino Parisi, byłego studenta Akademii, zmarłego w 2018 r., poświęcony jest związkom między teologią a kontekstami kulturowymi z perspektywy podstaw moralności chrześcijańskiej.

  O. prof. Andrzej S. Wodka CSsR podsumowuje treść konferencji zorganizowanej przez Akademię w marcu 2021 r. z okazji 150-lecia  alfonsjańskiego doktoratu. Znani profesorowie redemptoryści przedstawili genezę nadania tytułu doktora Kościoła św. Alfonsowi (o. Alfonso V. Amarante, prezes Akademii), moralność alfonsjańską, która ewoluowała przez wieki (o. Marciano Vidal), relację między łaską Bożą, a sumieniem ludzkim w procesie rozeznania moralnego z perspektywy alfonsjańskiej (o. Raphael Gallagher) oraz aktualność propozycji moralnej św. Alfonsa (o. Sabatino Majorano).

  W obszarze wydarzeń o dużym znaczeniu kościelnym, które dobrze wpisują się w kontekst rocznicy alfonsjańskiej, poświęcono miejsce przyznaniu kardynałowi Walterowi Kasperowi doktoratu honoris causa z teologii moralnej na Akademii Alfonsjańskiej. Jej prezes podkreślił, że badania ks. kardynała teologa moralisty „dotknęły wielu dziedzin, zawsze w perspektywie miłosiernej, drogiej szkole i tradycji św. Alfonsa”.

  Ten motyw przewodni intelektualnej drogi wielkiego teologa został zorganizowany i rozwinięty w laudacji o. Michaela Brehla CSsR, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i Moderatora Akademii. Fascynująca będzie lektura wykładu kard. Kaspera z tej okazji, w którym powraca on do swoich spotkań z moralnym wymiarem teologii, poczynając od „Prawa Chrystusa” o. prof. Bernharda Häringa CSsR z 1954 r.

  Maurizio P. Faggioni, Rzym

  WIĘCEJ: studiamoralia.org

  * * *

  WIĘCEJ: Przełożony Generalny: „W duchu św. Alfonsa Liguori angażujemy się w przyszłość z nadzieją i radością Ewangelii”

  Akademia Alfonsjańska to Wyższy Instytut Teologii Moralnej należący do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, afiliowany do Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Na uczelni można odbywać studia specjalistyczne z teologii moralnej na najwyższym światowym poziomie.

  WIĘCEJ: 70 lat Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie

  „Studia Moralia” to czasopismo naukowe Akademii Alfonsjańskiej będącej częścią Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Stanowi bogate źródło informacji dla tych, którzy chcą aktualizować swoją wiedzę w dziedzinie teologii moralnej.

  Wśród tematów poruszanych w czasopiśmie znajdują się wielokulturowość i pluralizm religijny, świeckość i konfrontacja z kulturą współczesną, pytania na temat godności osoby ludzkiej i znaczenia natury ludzkiej, bioetyka i sens życia, tożsamość chrześcijańska i przekaz wiary.

  oprac. red. na podst. cssr.news

   

   

  Udostępnij