• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Przełożony Generalny: „W duchu św. Alfonsa Liguori angażujemy się w przyszłość z nadzieją i radością Ewangelii”

  Drodzy Współbracia, Siostry, Świeccy Współpracownicy i Przyjaciele,

  Dzisiaj, 23 marca 2021 r., Rodzina Redemptorystów i Akademia Alfonsjańska obchodzą wraz z całym Kościołem 150. rocznicę ogłoszenia św. Alfonsa doktorem Kościoła.

  W uznaniu tej ważnej rocznicy Papież Franciszek w swoim przesłaniu  przedstawia św. Alfonsa jako „wzór dla całego Kościoła, który idzie w misji”. Ojciec Święty zaprasza nas, byśmy „podobnie jak św. Alfons wyszli, jako bracia i siostry, na spotkanie najbardziej wrażliwych członków naszego społeczeństwa. Wiąże się to z rozwojem moralnej refleksji teologicznej i działalności duszpasterskiej, zdolnej do zaangażowania się w dobro wspólne zakorzenione w głoszeniu kerygmatu, i która jest także słowem decydującym w obronie życia, stworzenia i braterstwa ”.

  W tę rocznicę papież Franciszek zachęca „Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela i Papieską Akademię Alfonsjańską (…) do podjęcia konstruktywnego dialogu z wszystkimi kulturami, aby szukać apostolskiej, moralnej i duchowej odpowiedzi na ludzką słabość, zdając sobie sprawę, że dialog ten to martyria (męczeństwo, dawanie świadectwa – red.) ”.

  Ta 150. rocznica jest nie tylko okazją do świętowania wkładu św. Alfonsa Marii de Liguori w naukę Kościoła, ale przede wszystkim sposobnością, w duchu św. Alfonsa, do angażowania się w przyszłość z nadzieją i radością Ewangelii.

  Niech św. Alfons nadal nas inspiruje i towarzyszy naszemu pójściu za Odkupicielem!

  W Chrystusie, naszym Odkupicielu,

  Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny, Rzym

  Udostępnij