• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  KG XXVI: podsumowanie pierwszego tygodnia obrad

  Zapraszamy do lektury podsumowania głównych wydarzeń pierwszego tygodnia XXVI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Redemptorystów, która odbywa się w Rzymie.

  WIĘCEJ: wszystkie informacje o XXVI Kapitule Generalnej

  Na stronie internetowej całego Zgromadzenia Redemptorystów cssr.news jest umieszczona podstrona cssr.news/26CG/, która zbiera wszelkie wiadomości o XXVI Kapitule Generalnej.

  Informacje o XXVI Kapitule Generalnej w języku polskim są systematycznie publikowane na stronie redemptor.pl i łatwe do znalezienia dzięki linkowi u góry strony lub po kliknięciu przy artykule związanym z tym tematem na tag: XXVI Kapituła Generalna.

  WIĘCEJ: Galerie zdjęć w serwisie flickr.com

  oprac. red.

  * * *

  Faza kanoniczna XXVI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Redemptorystów została oficjalnie otwarta w poniedziałek, 11 września 2022 r., przez przełożonegogGeneralnego, o. Michaela Brehla, w „Il Carmelo” w Ciampino, koło Rzymu. Obecnych było ok. 110 współbraci, ojców i braci, z których 91 to kapitularze, a pozostali to współpracownicy w różnych zespołach roboczych.

  Spotkanie, które potrwa do 7 października, ma szczególne znaczenie dla Zgromadzenia, ponieważ uczestnicy będą oceniać aktualny stan Zgromadzenia i wskazywać drogę rozwoju, przynajmniej na najbliższe sześć lat. Będą musieli również wybrać nowy Zarząd Generalny, który będzie animował Zgromadzenie podczas sześciolecia i promował realizację zatwierdzonych projektów.

  Pierwszy tydzień Kapituły Generalnej rozpoczął się od inauguracyjnej Eucharystii, której przewodniczył przełożony generalny, a po niej, w pierwszym dniu, odbyły się spotkania mające na celu przedstawienie personelu pochodzącego z różnych jednostek Zgromadzenia, organizację działań i podział zadań dla każdego zespołu roboczego.

  O. Daniel Huang SJ, profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie z ogromnym międzynarodowym doświadczeniem misyjnym, wygłosił nam dwudniowe rekolekcje. Poruszył ważne tematy, takie jak wezwanie do bycia znakami nadziei w tym zranionym świecie.

  Nasza nadzieja musi być odważna i śmiała. Powinna to być nadzieja, która ośmiela się stawić czoła rzeczywistości, nawet jeśli jest ona trudna, która wierzy i ufa Bogu, który jest zawsze obecny i przejawia odwagę, by kochać bez wyjątku. Podkreślił również, w wymiarze myśli papieża Franciszka, znaczenie bycia uczniami misjonarzami w służbie radości Ewangelii.

  WIĘCEJ: Rekolekcje dla uczestników Kapituły Generalnej: Redemptoryści misjonarzami nadziei

  Kolejny dzień po rekolekcjach był poświęcony sprawozdaniu przełożonego generalnego, o. Michaela Brehla, na temat aktualnego stanu Zgromadzenia, w którym podkreślił on wyzwania i nadzieje, jakie są obecne w tym czasie w naszym Zgromadzeniu. Wychodząc od tych wyzwań i nadziei, Kapituła będzie szukać dróg dla życia i misji redemptorystów w przyszłości.

  W małych grupach rozważano sprawozdanie przełożonego generalnego, podnosząc szczególnie inne ziarna nadziei. O. Michael Brehl przedstawił osobiste świadectwo swoich 13 lat jako przewodniczący Zarządu Generalnego, jego rozczarowań i osiągnięć. Zgromadzenie nagrodziło go długimi i entuzjastycznymi brawami w uznaniu jego oddania i hojnej dyspozycyjności wobec Zgromadzenia i wszystkich współbraci.

  W piątek, 16 września 2022 r., praca została skierowana na sprawozdanie ekonomiczne Zgromadzenia, z bilansem ekonomiczno-finansowym za ostatnie sześć lat. Podkreślono silny negatywny wpływ, jaki pandemia Covid-19 wywarła na ekonomię jednostek, a w konsekwencji całego Zgromadzenia. Dlatego konieczne jest ponowne przemyślenie, na poziomie ogólnym i w jednostkach, sposobów poprawy naszych źródeł dochodu i głębszego poczucia solidarności ekonomicznej, koniecznej dla wzrostu naszego życia apostolskiego i misji.

  Ostatecznie przeszliśmy za raportem ekonomicznym funduszu dla Afryki i Madagaskaru, które są priorytetem Zgromadzenia. Biorąc pod uwagę prawie nieistniejące źródła dochodu w jednostkach afrykańskich, zadaniem pozostałych konferencji Zgromadzenia jest zbieranie funduszy różnymi sposobami na projekty misyjne w Afryce i na Madagaskarze, zwłaszcza na formację, na różnych etapach, licznych powołań tej konferencji.

  Przed weekendową przerwą zostały przedstawione materiały do pracy w następnym tygodniu, jak również tematy i pytania do omówienia i pogłębienia, w celu rozeznania, czego Duch Święty żąda od Zgromadzenia dzisiaj.

  O. Vitor Edezio Borges CCsR

  za: cssr.news/CG26

  Udostępnij