• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Rzym: połączyć formację stałą z nowymi strukturami

  W Rzymie spotkał się w nowym składzie Generalny Sekretariat Formacji. Jednym z głównych tematów spotkania była formacja stała w kontekście trwającej restrukturyzacji.

  Głównym kryterium wyboru nowych członków sekretariatu przez Przełożonego Generalnego, o. Michaela Brehla CSsR i Zarząd Generalny, oprócz reprezentowania poszczególnych konferencji kontynentalnych, była potrzeba osób z doświadczeniem formacji na różnych poziomach, w tym na poziomie międzyprowincjalnym.

  O. Generał był obecny na posiedzeniach w różnych momentach, aby wskazać kierunki dyskusji i możliwych decyzji. Główne obszary obrad to: ewaluacja prac sekretariatu w ostatnim sześcioleciu, plany na sexennium 2016-22, przygotowanie kursów formatorów, publikacji oraz ocena formacji początkowej na różnych etapach w konferencjach wg decyzji nr 30 ostatniej Kapituły Generalnej. Poświęcono także czas sprawie włączenia formacji stałej w nowe struktury zgromadzenia, a także relacjom poszczególnych sekretariatów i komisji na poziomie generalnym.

  Doceniono i podziękowano za pracę w ostatnim sześcioleciu o. Luisowi Roballo CSsR, sekretarzowi wykonawczemu tego gremium. Spotkanie trwało od 20 do 24 listopada 2017 r.

  Generalny Sekretaroat Formacji; za: cssr.news

  Udostępnij