• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Zmarł o. Kazimierz Przybylowicz CSsR

  20 sierpnia 2018 r. zmarł o. Kazimierz Przybylowicz CSsR. Przeżył 67 lata, odszedł w 48 roku życia zakonnego i 42 roku kapłaństwa. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

  Msza św. pogrzebowa odbędzie się we środę, 22 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Pół godziny wcześniej wprowadzenie ciała do bazyliki i różaniec. Polecajmy miłosiernemu Bogu w modlitwach naszego zmarłego Współbrata.

  ***

  O. Kazimierz Przybylowicz urodził się 22 maja 1951 r. w Tuchowie jako syn Szymona i Rozalii Starzyk zamieszkałych w Jodłówce Tuchowskiej w przysiółku „Krawiecka”. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Jodłówce Tuchowskiej, a później kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie, które ukończył w 1969 r.

  Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. Od 1969 do 1970 r. odbył nowicjat w Braniewie. Następnie studia filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. W roku 1975 złożył śluby wieczyste i przyjął święcenia diakonatu. 17 czerwca 1976 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Jerzego Ablewicza.

  „Zostałem księdzem, bo chciałem poświęcić się Bogu, ukazywać ludziom prawdę o Nim, prowadzić ich do dobrego życia” – powiedział kiedyś o. Kazimierz.

  Po ukończeniu studiów, już jako kapłan odbył tzw. „Tirocinium”, tj. roczne studium przygotowawcze do pracy misyjnej w Toruniu i rozpoczął samodzielną pracę jako misjonarz, głosząc misje i rekolekcje. Przez dwa pierwsze lata był misjonarzem  w Gliwicach, później przez pięć lat w Elblągu i następnie w Tuchowie. Po roku został przeniesiony do Gdyni, także na jeden rok.

  W 1986 r. ówczesny Prowincjał o. Andrzej Rębacz CSsR poprosił go, by udał się do Danii, gdyż jest tam wielu nowo przybyłych Polaków, którzy potrzebują opieki duszpasterskiej. O. Kazimierz zgodził się chętnie na wyjazd i pracę wśród Polonii. Po kilku latach został mianowany proboszczem w małej parafii w Assens liczącej ok. 80 osób. Później został też mianowany wikariuszem w parafii Odense do 31 czerwca 1993 r., gdzie miał pod opieką duszpasterską Polaków w promieniu 150 km. W roku 1993 został przeniesiony do Kopenhagi, gdzie pracował jako wikariusz w parafii św. Anny. W listopadzie 1994 r. został przeniesiony do Naestved, gdzie pracował jako wikary w parafii Vor Frue Kirke, a następnie jako proboszcz.

  Jodłowianka, Pismo Rady Sołeckiej w Jodłówce Tuchowskiej, Kwartalnik Nr 1(17) marzec 1998 s. 5-6.

  W 2004 r. powrócił do Polski i pomagał w duszpasterstwie w Lubaszowej, Gliwicach, Paczkowie i Toruniu. Wobec pogarszającego się stanu zdrowia w 2017 r. został przeniesiony do Tuchowa, gdzie zmarł 20 sierpnia 2018 r.

  red.

  Udostępnij