• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Zasłużeni dla Ojczyzny i Kościoła

  W niedzielę 29 sierpnia 2021 r., w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Sokolinie (diecezja kielecka) podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 została poświęcona tablica upamiętniająca osoby pochodzące z tej miejscowości, które zasłużyły się dla Ojczyzny i Kościoła. Są to:

  O. Kazimierz Nocuń, redemptorysta (1908-1941). Podczas okupacji niemieckiej był kapelanem szpitala zakaźnego w Zamościu. Niósł posługę kapłańską miejscowej ludności oraz chorym na tyfus plamisty. Zaraził się tą chorobą i zmarł w wieku 33 lat.

  O. Jacek Tadeusz Nocuń, paulin (1922-2007), kuzyn o. Kazimierza. W czasie II wojny światowej o. Jacek jako młody gimnazjalista otrzymał polecenie od żołnierzy niemieckich, aby przeprowadzić spis mieszkańców we wsi Sokolina. Celowo nie ujmując w spisie rodziny żydowskiej Różyckich, ocalił ją od zagłady, ryzykując swoim życiem i życiem najbliższej rodziny. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o. Jacek Nocuń został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej oraz za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia rodzinie żydowskiej. Podczas uroczystości rodzina o. Jacka przekazała pośmiertne odznaczenie państwowe do kościoła parafialnego w Sokolinie. Jak podkreślał przedstawiciel rodziny ppor. Paweł Pasternak, jest to wyraz wdzięczności Panu Bogu za szlachetne życie o. Jacka oraz forma docenienia wszystkich mieszkańców sokolińskiej parafii, którzy w tamtych czasach zachowali się jak trzeba i nie donieśli żołnierzom niemieckim o jego czynie.

  Józef Pobiega (1913-1991), wieloletni kościelny w sokolińskiej parafii (1935-1990). Za ofiarną służbę Bogu, parafii i rodzinie został odznaczony przez papieża Jana Pawła II medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”.

  Inicjatorem wydarzenia był ks. Tomasz Jarosz, kapłan archidiecezji krakowskiej, krewny śp. o. Jacka, oraz ks. kanonik Tadeusz Śliwa, proboszcz parafii. Na uroczystości byli obecni także o. Mariusz Tabulski, przeor klasztoru paulinów na Skałce w Krakowie i rektor Wyższego Seminarium Duchownego, o. Dariusz Paszyński, wikariusz prowincjała redemptorystów, ks. Adam Bałchanowski, wikariusz parafii sokolińskiej oraz przedstawiciele rodzin upamiętnionych, władz samorządowych, szkół i placówek oświatowych, środowisk kombatanckich, a także Ochotniczych Straży Pożarnych.

  Przed Mszą Świętą na cmentarzu parafialnym został poświęcony również pomnik patriotyczny „Krzyż stał się nam bramą” oraz modlono się w intencji Ojczyzny, a także poległych w jej obronie, szczególnie za pochodzących z parafii w Sokolinie: ppłk Jana Pszczołę „Wojnara”, kpt. Jana Salomona, który zginął w Charkowie, por. Stanisława Nocunia, który zginął w Katyniu (rodzony brat o. Kazimierza), Władysława Skwarczka, Stefana Fryszkiewicza oraz Stefana Mystka.

  o. Dariusz Paszyński CSsR

  Udostępnij