• Śpiewnik Redemptorystów
  Rok Świętego Gerarda Majelli
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Wielki Odpust Tuchowski: „Tobie śpiewamy, Maryjo!”

  Piąty dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego – 4 lipca 2018 r.,0 rozpoczęliśmy Eucharystią w chłodny, ale słoneczny poranek. Hasło dnia dzisiejszego brzmiało: „Służebnico Ducha Świętego wspieraj nas w darze rady”.

  WIĘCEJ: Wielki Odpust Tuchowski 2018 – program

  WIĘCEJ: „Panie, co mam czynić?” – młodzież na Wielkim Odpuście Tuchowskim [ZAPROSZENIE]

  Mszy Świętej recytowanej o godzinie 6:00 przewodniczył o. Artur Pruś CSsR. Eucharystii o godzinie 7:00 przewodniczył o. Andrzej Zając CSsR. On też wygłosił homilię do przybyłych na poranną mszę.

  Po modlitwie w intencji powołań, poprowadzonej przez siostry Sługi Jezusa z Burzyna, rozpoczęliśmy Eucharystię. Licznie zgromadzeni na placu pielgrzymi, między innymi członkowie pielgrzymki emerytów i rencistów, razem zaśpiewali tegoroczne hasło odpustu, kiedy procesja kroczyła w stronę ołtarza. Mszy Świętej przewodniczył ks. prałat Józef Mróz. Wyraził radość, że już od wielu lat wierni mogą przybywać przed oblicze Matki Tuchowskiej i otrzymywać tu mądrość i błogosławieństwo.

  O godzinie 11:00, po zakończeniu kwadransa powołaniowego prowadzonego przez siostry Sługi Jezusa wraz z towarzyszącą im młodzieżą, rozpoczęliśmy sumę. Na tę Mszę Świętą przybyła pielgrzymka rolników i pszczelarzy. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Jan Wnęk. Wygłosił on też homilię, którą rozpoczął od przypomnienia nam, że Kościół stawia nam Maryję za wzór, do którego mamy się upodabniać. Ksiądz prałat przypomniał też, że w trudnych i ważnych decyzjach nie powinniśmy działać pochopnie, lecz: „Podejmować decyzję po uprzednim przemyśleniu jej w obecności Boga”.

  Kwadrans przed Godziną Miłosierdzia siostry Sługi Jezusa poprowadziły Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przed oblicze Matki Tuchowskiej przybyła już wtedy pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej i Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego. Po chwili rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem o. Stanisława Piętki OFM Conv., który wygłosił także homilię dla zebranych. Ojciec rozpoczął naukę od wymienienia chwalebnych tytułów Matki Najświętszej, przedstawiających ją jako Matkę Kościoła i Oblubienicę Ducha Świętego. Następnie odniósł się do symbolicznego znaczenia obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, który przedstawia Maryję, zgodnie z dotyczącymi jej dogmatami oraz nawiązuje do modlitwy różańcowej, którą tak umiłowała Matka Boża. Kaznodzieja przytoczył też przykład Maksymiliana Kolbego, który otwierając się na dar rady wykonał wspaniałe dzieło na cześć Maryi i chwałę Boga. Na zakończenie ojciec prosił Matkę Dobrej Rady o to, by wsparła nas w przyjęciu darów Ducha Świętego, aby pomogła nam dążyć zawsze do Jezusa.

  O godzinie 18:00 pod przewodnictwem o. Krzysztofa Wąsiewicza CSsR rozpoczęła się Nowenna Nieustanna, podczas której zostały odczytane podziękowania i prośby złożone przez wiernych w tym tygodniu. Niedługo po nowennie usłyszeliśmy śpiew towarzyszący procesji wejścia na Eucharystię, w której uczestniczyła Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

  Mszy Świętej przewodniczył ks. dr Bolesław Margański. On też wygłosił do zebranych homilię. Na początku przywołał on przykład miłości macierzyńskiej, do której zawsze pragniemy wracać. Maryja darzy nas właśnie taką miłością i dlatego powracamy przed jej łaskami słynący obraz. Szczególną uwagę zwrócił ks. Bolesław Margański na udzielanie dobrej rady wątpiącym.

  Około godziny 20:00 rozpoczęliśmy Wieczór Maryjny. Dzisiaj mieliśmy zaszczyt wysłuchać koncertu zespołu „Servi Domini Cantores” – „Śpiewających Sług Pana”. Zespół składa się z księży wokalistów, absolwentów i obecnie profesorów akademii muzycznych z całego kraju, m. in. o. dr. Tomasza Jarosza CSsR. Ich wspaniały śpiew z okazji dwóch jubileuszy, jakie wybrzmiewają podczas odpustu, zakończył piąty dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego.

  Zapraszamy do odwiedzenia Matki Tuchowskiej w kolejnych dniach odpustu!

  br. Michał Zieliński CSsR, WSD Redemptorystów w Tuchowie; fot. Krzysztof Świderski, krzysztof Świderski, br. Sławomir Wardzała CSsR

  Udostępnij