• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Pomoc Ukrainie
  XXVI Kapituła Generalna
 • Menu

  Trwają przygotowania do XXVI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Redemptorystów

  Centralna Komisja Przygotowawcza XXVI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Redemptorystów spotkała się na przełomie września i października w Rzymie oraz online z Radą Generalną i koordynatorami pięciu Konferencji Redemptorystów. Tematyka obrad dotyczyła m in. wyników przedkapitulnej ankiety, a także zaangażowania możliwie szerokiej liczby współbraci w przygotowanie obrad w 2022 r.

  Spotkanie miało miejsce od 29 września do 2 października 2020 r. i ze względu na ograniczenia związane z pandemią odbywało się w trybie mieszanym – o. Generał wraz ze swoimi konsultorami był gospodarzem spotkania online z Rzymu, a pozostali współbracia połączyli się ze swoich lokalnych wspólnot z różnych części świata.

  Pierwszy wystapił o. Amado Picardal CSsR, współsekretarz Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia (SPOS) Unii Przełożonych Generalnych (USG-UISG), który wygłosił obszerne wprowadzenie do czterodniowej dyskusji, wskazując na istotne tendencje i procesy, które mają wpływ na współczesną i przyszłą sytuację świata i Kościoła.

  Uczestnicy spotkania omówili wyniki ankiety, która została rozesłana do wszystkich prowincji, wiceprowincji, regii i misji. Koordynatorzy kontynentalnych konferencji przedstawili również swoją syntezę dotyczącą obecnego stanu wspólnot redemptorystowskich. Ma to pomóc rozpoznać obecną sytuację z problemami, wyzwaniami i możliwościami. Ponieważ Kapituła Generalna ma planować sześć lat życia zgromadzenia po 2022 r., więc na wszystkie omawiane kwestie spoglądano w tej perspektywie.

  Ważną częścią dyskusji była ocena trwającego procesu restrukturyzacji i rekonfiguracji zgromadzenia, który ma przekształcić struktury, nadać nowy impuls życiu apostolskiemu i misji redemptorystów w zranionym świecie.

  Ostatniego dnia obrady koncentrowały się wokół przebiegu procesu przedkapitulnego, którego celem jest zaangażowanie możliwie szerokiej liczby współbraci w przygotowania do XXVI Kapituły Generalnej, której faza kanoniczna odbędzie sie w Rzymie w dniach 11 września – 7 października 2022 r. Członkiem Komisji Przygotowawczej jest także redemptorysta z Prowincji Warszawskiej.

  Przewodniczącym Centralnej Komisji Przygotowawczej jest o. Brendan Kelly CSsR – Sekretarz Generalny, a członkami: o. Alberto Eseverri CSsR – Wikariusz Generalny, o. Rogerio Gomes CSsR – Radny Generalny, o. Gianni Congiu CSsR – Moderator Kapituły, przełożony Domu św. Alfonsa w Rzymie (Prowincja Rzymska), o. Kevin O’Neil – Moderator Kapituły (Prowincja Baltimore), o. Joaquim Parron CSsR – Moderator Kapituły (Prowincja Campo Grande), o. Johannes Römelt CSsR – Koordynator Konferencji Europy (Prowincja Św. Klemensa) i o. Grzegorz Ruszaj CSsR – Dyrektor Biura Komunikacji w Rzymie (Prowincja Warszawska).

  Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) zwołuje co 6 lat swoją Kapitułę Generalną. Jest to najwyższy organ wewnętrznej władzy Zgromadzenia, który ustanawia prawa odnośnie życia redemptorystów na całym świecie oraz „wyraża udział wszystkich współbraci w trosce o dobro całego Instytutu” (Konst. 104). Delegaci, zebrani razem na Kapitule, są obrazem Zgromadzenia na całym świecie.

  Wszyscy redemptoryści są zaangażowani w proces rozeznawania, czy są wierni jego misji, zgodnie z duchem ich Założyciela, św. Alfonsa Liguori. Przez najbliższe dwa lata będą rozważać, czy poświęcają, lub nie, należytą uwagę głosowi Boga, który nieustannie stawia wyzwania Zgromadzeniu w Kościele i świecie.

  Podejmą także praktyczne decyzje i ustalą kierunki na następne sześciolecie. Ich wprowadzeniem w życie i nadzorem zajmie się Zarząd Generalny (Przełożony Generalny i sześciu Radnych Generalnych z różnych części świata), który zostanie przez tę Kapitułę wybrany.

  oprac. red. na podst. Scala News; za: cssr.news.com

  Udostępnij