• Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Toruń: powiększyło się grono świeckich misjonarzy Najświętszego Odkupiciela

  W święto św. Klemensa Hofbauera grupa świeckich misjonarzy Najświętszego Odkupiciela ponowiła swoje przyrzeczenia, potwierdzając swoje uczestnictwo w duchowości i misji wspólnoty redemptorystowskiej, dołączyły także dwie nowe osoby. 

  15 marca 2020 r. w naszej parafii pw. św. Józefa w Toruniu przyrzeczenia przedłużyły na okres trzech lat: Jolanta Zatorska, Anna Wojna, Agnieszka Zydor i Joanna Kroplewska. Na okres jednego roku: Anna Kołodziejczak, Ewa Łuczak, Paulina Jeżakowska. Grupa misjonarzy powiększyła się o dwie osoby, które zapragnęły uczestniczyć w misji redemptorystowskiej i po raz pierwszy złożyły przyrzeczenia na okres jednego roku. Są to: Dawid Buliński i najmłodsza misjonarka: Zuzanna Zalewska.

  Całej grupie życzymy obfitości Bożych łask, opieki Matki Bożej i otwartości na działanie Ducha Świętego, poprzez odkrywanie nowych horyzontów dla głoszenia obfitego Odkupienia.

  o. Grzegorz Gut CSsR, Toruń

  * * *

  Świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela zostali ustanowieni przez XXI Kapitułę Generalną Redemptorystów w 1991 r. Stanowią oni najpełniejszy wyraz współpracy i uczestnictwa świeckich w życiu apostolskim Zgromadzenia. Są nimi wierni świeccy o dojrzałej wierze, potwierdzonej świadectwem własnego życia, którzy zostali powołani przez Ducha Świętego, aby pełniej pójść za Chrystusem Odkupicielem.

  Składając przyrzeczenie świecki misjonarz Najświętszego Odkupiciela:

  • decyduje się na uczestnictwo w duchowości i misji wspólnoty redemptorystowskiej, jaką jest „iść za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa głosząc słowo Boże ubogim”, wykonywanej zgodnie z priorytetami pastoralnymi Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.
  • wybiera stałą formę partnerstwa, to znaczy: współpracy i uczestnictwa w życiu apostolskim tej wspólnoty.
  • podjętą misję wypełnia zgodnie ze świeckim charakterem swojego powołania, „bez względu na warunki życia, obowiązki i okoliczności i we wszystkich tych sytuacjach”.

  Udostępnij