• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Toruń: kolejni nowi oblaci Zgromadzenia Redemptorystów

  Do grona oblatów naszego Zgromadzenia dołączyły kolejne osoby z Torunia. W czerwcu 2022 r. z  radością powitaliśmy w gronie osób oddanych Zgromadzeniu i żyjących jego duchowością panie Teresę Ziembę i Janinę Domagalską, a końcem lipca państwa Danutę i Sławomira Kaczorowskich, a także zostały wręczone im dyplomy podpisane przez o. Generała. Serdecznie gratulujemy!

  Tytuł oblata Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela został im nadany przez Przełożonego Generalnego Redemptorystów o. Michaela Brehla CSsR na prośbę wspólnoty redemptorystów we Toruniu.

  Poprzez przyjęcie do grona oblatów nasi parafianie zostali objęci szczególną modlitwą współbraci i włączeni w dobra duchowe Zgromadzenia nabyte przez modlitwy i dzieła apostolskie. Ze swej strony oblaci wspierają duchowo redemptorystów, zwłaszcza miejscową wspólnotę ojców, modląc się również o powołania do Zgromadzenia Redemptorystów. Warto dodać, że do grona oblatów Zgromadzenia Redemptorystów mogą należeć osoby duchowne i świeckie.

  WIĘCEJ: Nowi oblaci Zgromadzenia Redemptorystów w Rowach

  WIĘCEJ: Wrocław: kolejni nowi oblaci Zgromadzenia Redemptorystów

  * * *

  Pani Teresa Ziemba na terenie parafii św. Józefa w Toruniu mieszka ponad 50 lat. Od początku pobytu w tym miejscu, , związała się z kościołem parafialnym, oraz z redemptorystami, którzy tu posługiwali.

  Na przestrzeni minionych lat zaangażowała była w wiele dzieł istniejących przy kościele św. Józefa w Toruniu. Była mocno zaangażowana w pomoc charytatywną w ramach Grupy Charytatywnej, zawsze angażowała się w ruchy obrony życia (stąd jej przewodniczenie od wielu lat wspólnocie duchowej adopcji dziecka poczętego). Uczestniczyła czynnie w działaniach podejmowanych przez Akcję Katolicką, Klub Seniora oraz obecnie apostolat modlitwy.

  Jest jedną ze współorganizatorek bardzo licznych „margaretek”, czyli grup osób modlących się regularnie za poszczególnych redemptorystów. Sama napisała: „Dla mnie kościół na Bielanach to drugi dom. A ojcowie i siostry zakonne to jak rodzina. I za to Panu Bogu dziękuję”.

  Pani Janina Domagalska swoją „przygodę” z redemptorystami rozpoczęła w 1970 roku, kiedy to w czasie nauki w Liceum Ekonomicznym uczęszczała na lekcje religii prowadzone przy parafii św. Józefa. W 1995 roku została zatrudniona przez parafię św. Józefa, gdzie przepracowała do swej emerytury.

  Na terenie parafii mieszkała do 2001 roku. Sama w swoim życiorysie wyznaje, że troska o czystość kościoła stała się ważnym wydarzeniem duchowym w jej życiu: „Dla mnie był to czas zbliżenia się do Pana Boga, czas próby, dobrych i trudnych doświadczeń, ale i czas nauki ogromnej pokory. Przez ten czas spotkałam wiele wspaniałych osób zakonnych i świeckich, którym bardzo wiele zawdzięczam”.

  Wraz z zmarłym mężem dziećmi angażowała się w niezliczoną ilość inicjatyw duszpasterskich podejmowanych przy parafii św. Józefa: Liturgiczna Służba Ołtarza, schola dziecięca, zespół muzyczny duszpasterstwa akademickiego; współorganizowali i współprowadzili rekolekcje dla dzieci i młodzieży, kursy ewangelizacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji, koncerty ewangelizacyjne itp.

  Zakres zaangażowań p. Janiny, jak również całej jej rodziny, pokazuje, jak głęboko zakorzeniła się w niej duchowość św. Alfonsa. Ponadto p. Janina posiada olbrzymie zasługi, gdy chodzi o opiekę nad starszymi i chorymi redemptorystami.

  Państwo Danuta i Sławomir Kaczorowscy w 1987 r. zamieszkali na terenie parafii św. Józefa w Toruniu. W 1998 roku, poszukując formacji wspólnej małżonków, zaangażowali się w Kościół Domowy, gdzie odnaleźli swoje miejsce do dnia dzisiejszego. Obecnie są parą liderów tegoż ruchu na terenie parafii św. Józefa.

  Równocześnie angażowali się w szereg innych działań. W latach 2006-2018 pracowali w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, czego owocem były m.in. świetlica „Marcelinek” (gromadziła zaniedbane dzieci z ubogich rodzin zapewniając im uzupełnienie wychowania, pomoc w nadrobieniu zaległości w szkole i pomoc w wyżywieniu), a także Klub Seniora (organizujący czas osobom w podeszłym wieku).

  W 2005 r. podjęli odpowiedzialność za wystrój świąteczny kościoła i do dnia dzisiejszego niestrudzenie przygotowują szopkę na Boże Narodzenie i Grób Pański na Wielkanoc. Przy tym zawsze czynnie włączali się w życie liturgiczne, a w 2015 roku Sławomir przyjął posługę akolity stałego, angażując się m.in. w częste niesienie Komunii św. chorym parafii.

  W 2017 r. zorganizowali możliwość sprawowania posługi kapłańskiej w Domu Pomocy Społecznej „Kraft Haus” dla osób z chorobami psychicznymi, które nie opuszczają ośrodka. W każdą niedzielę i święta wytrwale udają się do tegoż DPS ze swoją posługą.

  W codziennych rozmowach dostrzega się w nich współmyślenie z redemptorystami, szczególnie poprzez ich szczere zatroskanie o ludzi autentycznie ubogich i opuszczonych. P. Danuta wyznaje: „Wieloletnia współpraca z redemptorystami zaowocowała dla mnie więzią duchową ze Zgromadzeniem Redemptorystów, co u mnie przejawia się regularną modlitwą za Redemptorystów, jak również modlitwą o święte i liczne powołania do zgromadzenia redemptorystów”.

  o. Wojciech Zagrodzki CSsR, Toruń/red

   

  Udostępnij