• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Nowi oblaci Zgromadzenia Redemptorystów w Rowach

  W uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 3 maja 2022r., odbyła się w Rowach uroczystość ogłoszenia nowych oblatów naszego Zgromadzenia. Wydarzenie od dawna planowane, z powodów losowych przekładane, wreszcie mogło się odbyć. Prowincjał Redemptorystów, o. Janusz Sok CSsR, w imieniu o. Generała ogłosił państwa Halinę i Waldemara Tejców z Rowów oblatami Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Świadkami wydarzenia byli przyjaciele domu, niedawno mianowanani oblatami we Wrocławiu – państwo Żuklińscy oraz ekonom prowincji, o. Piotr Podraza, o. Antoni Paździorko i ojcowie ze wspólnoty domowej.

  Państwo Halina i Waldemar Tejc są małżeństwem blisko związanym z naszą placówką w Rowach niemal od początku jej powstania. Pani Halina urodziła się w Słupsku, ale jej dom rodzinny znajduje się w Rowach. Wówczas była to parafia Wytowno. To tam, w Wytownie, ok. roku 1964 zaczęła się historia pobytu redemptorystów nad Morzem Bałtyckim. Pani Halina zna więc redemptorystów od dzieciństwa. Szkoła podstawowa w Rowach znajdowała się obok kościoła filialnego, który w wakacje obsługiwali redemptoryści. Pani Halina od najmłodszych lat pomagała mamie w prowadzeniu pierwszego baru w Rowach, z którego korzystali również wypoczywający współbracia.

  Pan Waldemar urodził się w Kobylnicy koło Słupska, ale poznali się z żoną w Rowach! Tu zawarli związek małżeński i mieszkali przez 2 pierwsze lata małżeństwa. Uruchomili pierwszą w okolicy prywatną hurtownię warzywną i sklep w Rowach. Państwo Tejc wspierali naszych współbraci. Pomagali w uruchamianiu ośrodka po zimowym przestoju i w zaopatrzeniu, co w czasach komunistycznych nie było łatwe. Z ich różnorodnej pomocy korzystali wszyscy współbracia prowadzący w tych latach nasz ośrodek. Zawiązało się w tym czasie też wiele serdecznych przyjaźni. W naszej Prowincji jest wielu współbraci, którzy do dzisiaj pobyt w Rowach zaczynają i kończą od odwiedzin w domu państwa Tejc.

  Wzajemne kontakty i bliskość rozwinęła się zwłaszcza od 1997 r., kiedy państwo Tejc przenieśli się na stałe do Rowów i zamieszkali jako najbliżsi sąsiedzi redemptorystów. Współpraca sezonowa zmieniła się w bliską współpracę po 2002 r., gdy rozpoczęły się prace budowlane nad nowym ośrodkiem wypoczynkowym i rekolekcyjnym. U państwa Tejc mieszkali wszyscy kolejni budowniczowie i doglądający budowy ekonomowie. Pan Waldemar ostatnie lata do emerytury pracował przy budowie i wyposażaniu ośrodka. Jego wiedza i znajomość obiektu jest dziś nieoceniona. Oboje nadal świadczą wszelką pomoc redemptorystom prowadzącym ośrodek.

  Od czasu stałego pobytu redemptorystów w Rowach wzmocniła się też więź duchowa i udział państwa Tejc w życiu redemptorystów. Odbyli wiele wspólnych pielgrzymek, obecni byli w życiu codziennym i w uroczystych momentach wspólnoty redemptorystów. Zażyłość ta nabrała szczególnego charakteru w momencie zdiagnozowania choroby nowotworowej u pana Waldemara. Jej przewlekły charakter uwidocznił jeszcze większą więź duchową. Był czas współpracy, pomocy i doradztwa, był czas serdecznych przyjaźni i miłych spotkań, dziś przeżywamy inną odsłonę tej więzi niemal rodzinnej: wspólne przeżywanie bólu, niepewności ale też nadziei. Nie zniszczył ani nie osłabił tego nawet czas pandemii.

  Naszych oblatów polecamy modlitwie i dziękujemy za ich przyjaźń i pomoc.

  o. Mariusz Chyrowski CSsR, Rowy

  WIĘCEJ: Wrocław: kolejni nowi oblaci Zgromadzenia Redemptorystów

  Udostępnij