• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Rzym: spotkanie Sekretariatu ds. Ewangelizacji

  Generalny Sekretariat ds. Ewangelizacji w nowym składzie – oo. Pedro López, Sebastián Ani Dato, Nicolás Ayouba, Cristian Bueno, Paweł Drobot i p. Anne Walsh – spokał się w Rzymie w dniach 13 do 17 listopada 2017 r.

  Na pierwsze spotkanie przybył także Przełożony Generlany, o. Michael Brehl CSsR – zaprezentowano cele sekretriatu jako narzędzia Zarządu Generalnego w duchu postanowień ostatniej Kapituły Generalnej. Sekretarzem wykonawczym został o. Cristian Bueno, a na sekretariat słada się pięć komisji.

  Pierwszą jest komisja ds. współpracy misyjnej (dosł. dzielenia misji) animowana przez p. Anne Walsh – skupia się na wspieraniu priorytetowych inicjatyw dzielenia naszej misji ze świeckimi. Przygotuje dyrektorium opisujące profil świeckiego współpracownika redemtorystów w całej różnorodności. Rozwinie ratio formationis służące przygotowaniu i formacji świeckich i redemptorystów do współpracy.

  Drugą jest komisja młodzieży redemptorystowskiej i duszpasterstwa powołań, której przewodniczy o. Paweł Drobot CSsR z Krakowa. Zajmie się aktualizacją „Duszpasterskich wytycznych dla duszpasterstwa młodzieży i powołań”, promocją tego duszpasterstwa w naszych konferencjach i jednostkach, zwłaszcza w czasie wielkich zgromadzeń kościelnych oraz towarzyszeniem różnym spotkaniom na niższych poziomach.

  Następna grupa to komisja ds, społecznych, duszpasterstwa, sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia prowadzona przez o. Cristiana Bueno CSsR. Zajmie się promocją działań na rzecz solidarności i przemianami społecznymi zaś szczególnymi polami działalności będą: mobliność ludzi, sprawiedliwość i pokój, organizacje pozarządowe, wolontariusze misyjni, stworzenie, duszpasterstwo więźniów, dialog międzyreligijny i handel ludźmi.

  Kolejna komisja ds. duszapsterskiej ewangelizacji oraz nowych inicjatyw misyjnych kierowana także przez o. Cristiana zajmie się projektem „Kościół Redemptorystowski” – przygotowaniem kongresu oraz kolokwiów na ten temat, towarzyszeniem zgomadzeniu w implementacji decyzji Kapituły Generalnej odnoszących się do misji. Komisja będzie nagłaśniać istniejące inicjatywy misyjne i promować nowe.

  Ostatnia komisja ds. Afryki i Madagaskaru poszukiwać będzie konkretnych sposobów włączenia jednostek zgromadzenia i kontynentalnych konferencji  we wsparcie naszej misji w Afryce i na Madagaskarze.

  Sekretariat zakończył swoje spotkanie przygotowaniem kalendarza prac i planów na następny rok.

  Generalny Sekretariat ds. Ewangelizacji, Rzym; za: cssr.news

   

  Udostępnij