• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Redemptoryści wśród Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

  14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Pośród milionów naszych Rodaków i tysięcy duchowieństwa byli także polscy redemptoryści.

  Ten Dzień Pamięci został ustanowiony 8 czerwca 2006 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 66. rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz. Święto to obchodzone jest co roku 14 czerwca dla oddania hołdu wszystkim ofiarom nazistowskich zbrodni.

  W Auschwitz zamordowany został o. Kazimierz Smoroński CSsR, w Warszawie 30 ojców i braci z klasztoru w Warszawie przy ul. Karolkowej zostało rozstrzelanych w czasie Rzezi Woli podczas Powstania Warszawskiego, a w Rotundzie Zamojskiej zastrzelono o. Jana Jakubowskiego CSsR i o. Wincentego Wójtowicza CSsR.

  Kilka lat w KL Dachau spędził o. Wacław Pilarczyk CSsR, późniejszy misjonarz w Argentynie.

  ***

  Sługa Boży o. Kazimierz Smoroński CSsR urodził się 18 lutego 1889 roku w Nowym Rybiu koło Limanowej. Ukończył studia biblijne na instytucie Biblicum w Rzymie, był wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie i redaktorem miesięcznika „Chorągiew Maryi”. W 1932 r. założył czasopismo dla kapłanów „Homo Dei”.

  Dał się poznać jako gorliwy czciciel Matki Bożej Tuchowskiej, organizator bractw i stowarzyszeń religijnych oraz propagator licznych dzieł misyjnych. Opublikował wiele artykułów biblijnych i pastoralnych.

  Współpracował w akcji ratowania Żydów z Siedlisk k. Tuchowa. Został aresztowany przez gestapo i osadzony najpierw w więzieniu w Tarnowie. Zmarł 21 maja 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 17 września 2003 roku.

  ***

  Palewski

  Sługa Boży o. Józef Palewski CSsR urodził się 22 marca 1867 roku w Starej Wsi koło Limanowej. Wstąpił do Zgromadzenia jako kapłan diecezjalny. Był promotorem koronacji obrazu Matki Bożej Tuchowskiej i założycielem miesięcznika „Chorągiew Maryi”, wydawanego od 1904 r. przy sanktuarium tuchowskim.

  Pełnił posługę misjonarza ludowego i wychowawcy młodzieży zakonnej. Uczestniczył w  tzw. wielkiej misji syberyjskiej w 1908 r. Opublikował też kilka książek i wiele artykułów.

  Został rozstrzelany przez Niemców na Woli w czasie Powstania Warszawskiego 6 sierpnia 1944 roku razem z 29 współbraćmi. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 17 września 2003 roku.

  WIĘCEJ: 6 sierpnia: 75 rocznica rozstrzelania 30 redemptorystów w czasie Rzezi Woli

  ***

  Pilarczyk
  O. Wacław Pilarczyk CSsR urodził się 12 września 1909 r. w Krajewicach, w diecezji poznańskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1929 r. Święcenia kapłańskie przyjął 12 sierpnia 1934 r. Zmarł 12 listopada 1996 r. w Resistencia, przeżywszy 87 lat. Spoczywa w Villa Angela. Był socjuszem Studentatu w Tuchowie i Juwenatu w Toruniu. Po ukończeniu Drugiego Nowicjatu pracował jako misjonarz w Warszawie i Zamościu. W 1943 r. został aresztowany przez gestapo i przewieziony do obozu w Dachau. Po wojnie pracował jako kapelan dla polskich uchodźców. W roku 1950 wyjechał do Argentyny. Pracował w Charata, Villa Angela, Resistencia, Bernardo de Irigoyen. Był wiceprowincjałem, proboszczem i rektorem zawsze pogodnym, uśmiechniętym, zainteresowanym sprawami Kościoła i Zgromadzenia.

  ***

  Rotunda Zamojska to miejsce straceń tysięcy mieszkańców Zamojszczyzny w latach 1940-44. Zostali tam rozstrzelani w 1940 r. dwaj redemptoryści z miejscowego klasztoru o. Jan Jakubowski CSsR i o. Wincenty Wójtowicz CSsR.

  O. Jan Jakubowski CSsR urodził się 4 czerwca 1911 r. w Warszawie. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1930 r. w Mościskach. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 sierpnia 1935 r. Został rozstrzelany przez Niemców wraz z o. Wójtowiczem, 8 lipca 1940 r. w Zamościu, przeżywszy 29 lat. Wcześniej pełnił posługę w Tuchowie. Odznaczał się wytrwałością w trudnościach.

  O. Wincenty Wójtowicz CSsR urodził się 15 stycznia 1909 w Krysowicach, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1929 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 sierpnia 1934 r. Został rozstrzelany przez Niemców w Zamościu 8 lipca 1940 r., wraz z o. Jakubowskim, w wieku 31 lat. Pracował w Warszawie, Krakowie, Zamościu. Wyjeżdżając w czasie wojny na zastępstwo proboszcza do Horyszowa Polskiego, został aresztowany i osadzony w więzieniu w Zamościu. Był spokojnym, pracowitym, dobrym kaznodzieją.

  red.

  WIĘCEJ: Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu: redemptorystowskie ślady i pamięć

  Udostępnij