• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  „Razem dla misji” – rekolekcje dla świeckich współpracowników

  „Razem dla misji” – rekolekcje dla świeckich współpracowników w misji

  Sekretariat Współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów serdecznie zaprasza na Ogólnopolskie rekolekcje dla redemptorystów i świeckich współpracowników. Odbędą się one w Bardzie w dniach 2-5 lipca 2020. Patronem rekolekcji będzie św. Klemens Hofbauer, którego jubileusz 200-lecia śmierci przeżywamy w tym roku.

  Rekolekcje przeznaczone są dla redemptorystów i osób świeckich zaangażowanych w stowarzyszenia, ruchy, grupy działające przy parafiach, sanktuariach, domach zakonnych oraz domach rekolekcyjnych prowadzonych przez redemptorystów Prowincji Warszawskiej. Zapraszamy osoby zaangażowane w Szkoły Nowej Ewangelizacji, Ruch Kościoła Domowego, grupy biblijne i modlitewne, kręgi rodzin, przedstawicieli kół różańcowych, liderów duszpasterstw akademickich i postakademickich.

  Miejsce: Dom Pielgrzyma przy sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie, Plac Wolności 5.

  Informacje i zapisy: daklemens49@gmail.com

  o. Paweł Drobot CSsR

  Udostępnij