• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Przesłanie Przełożonego Generalnego na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Patronki Zgromadzenia

  Drodzy Współbracia, Siostry i Świeccy Współpracownicy,

  Z wielką radością pozdrawiam Was w adwencie, gdy przygotowujemy się do świętowania razem z Maryją uroczystości Jej Niepokalanego Poczęcia. Jak przypomina nam św. Alfons w „Uwielbieniach Maryi”, to właśnie pod tytułem Niepokalanego Poczęcia Maryja jest główną Patronką naszego Zgromadzenia.

  Pamiętamy także o słowach św. Alfonsa, że ​​w Najświętszej Maryi Pannie moc Boża spotyka się ze współczuciem Boga – i w tym „spotkaniu” Słowo staje się ciałem i mieszka pośród nas! Niech towarzyszy nam podczas tego adwentu, abyśmy z odnowioną nadzieją powitali naszego Odkupiciela, zwłaszcza podczas pandemii, która wciąż zagraża naszemu światu.

  Bracia i Siostry, za kilka tygodni rozpoczniemy pierwsze spotkanie pierwszej fazy naszej XXVI Kapituły Generalnej. Jest to czas intensywnych przygotowań nie tylko do Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim zastanawiania się nad naszą redemptorystowską tożsamością i misją w dzisiejszym zranionym świecie. Razem z Maryją, naszą Matką i naszym wzorem, bądźmy wiernymi świadkami Odkupiciela, abyśmy także mogli nieść wszystkim miłość i miłosierdzie Boże.

  Te krótkie słowa kończę modlitwą św. Alfonsa:

  „Ach, moja Niepokalana Pani, raduję się z Tobą, widząc Cię ubogaconą tak wielką czystością… Chciałbym, aby cały świat Cię poznał i wyznał, że jesteś tą piękną Jutrzenką, zawsze oświeconą światłem Boga. Wybrana Arko zbawienia, wolna od dręczącego nas wszystkich skutku grzechu (…), a we wszystkim Przyjaciółko naszego Stwórcy, spraw, abym zawsze o Tobie pamiętał; i obyś Ty o mnie nigdy nie zapomniała.

  Wydaje mi się, że minie tysiąc lat, zanim będę mógł zobaczyć Twoje piękno w raju, by modlić się i kochać Cię, „Mamma mia”, moja Królowo, moja ukochana, moja najpiękniejsza, najdelikatniejsza, najczystsza Niepokalana Maryjo. Amen.”

  Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi przez wstawiennictwo Maryi, naszej Niepokalanej Matki i Towarzyszki!

  w Chrystusie naszym Odkupicielu,

  o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny

  Rzym, 4 grudnia 2021 r.

  za: cssr.news

  Udostępnij