• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Przełożony Generalny: Wzrastać solidarnie z całym zranionym światem

  Drodzy Współbracia, Siostry, Świeccy Misjonarze i Współpracownicy,

  W niedzielę, 31 maja 2020 r.  obchodzimy wielkie święto Pięćdziesiątnicy i wylania Ducha Świętego na naśladowców Jezusa. Po Wniebowstąpieniu „Dwunastu” powróciło do Jerozolimy i zgromadziło się wraz z Maryją, Matką Jezusa i innymi uczniami, mężczyznami, jak i kobietami. Poświęcili się modlitwie i wspólnocie. Czekali z nadzieją, pamiętając o obietnicy Jezusa:

  „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).

  Dla św. Alfonsa te dziewięć dni między Wniebowstąpieniem a Zesłaniem Ducha Świętego jest źródłem i najważniejszą ze wszystkich nowenn, ponieważ pierwszą nowennę celebrowali Maryja i Apostołowie w nieustannej modlitwie i nadziei. Zesłanie Ducha Świętego przekształciło tę niewielką grupę lękliwych uczniów w stale rosnącą grupę śmiałych i odważnych ewangelizatorów.

  Być może w tym roku możemy identyfikować się z Maryją i Apostołami bardziej osobiście i konkretniej niż zwykle. Podobnie jak oni, wielu z nas spędziło Wielki Post i Wielkanoc w kwarantannie, zgromadziło się w małych grupach wraz z Maryją, na modlitwie, służbie i w nadziei. Pandemia koronawirusa nałożyła ograniczenia na nasze poruszanie się i posługę, jak nigdy dotąd. Ale te ograniczenia nie „ograniczyły” naszej misji! Inspirowani przez Ducha Świętego, zaangażowaliśmy się w śmiałe inicjatywy, wdrażając wszystkie dostępne środki: telewizję i radio, media społecznościowe i pocztę elektroniczną, internet i wideokonferencje. Wielu z nas pisało również staromodne listy i częściej dzwoniło do osób, które mogły być w izolacji.

  Nasze wspólnoty, nasi świeccy współpracownicy i nasze rodziny nie zostały zachowane przed skutkami tej pandemii. O ile mi wiadomo, obecnie 10 Współbraci zmarło na Covid-19. Co najmniej 20 Współbraci zostało zarażonych, choć wielu z nich już całkowicie wyzdrowiało. Otrzymałem wiadomości o niektórych świeckich misjonarzach, współpracownikach i wielu członkach rodzin, którzy zmarli lub dochodzą do siebie po Covid-19. Wielu Przełożonych Prowincjalnych prosiło mnie, abym nie wymieniał prowincji ani osób, które zmarły lub są zarażone, ale mogę powiedzieć, że ta zaraza rozprzestrzeniła się na cały świat i dotknęła naszą Rodzinę Redemptorystowską w wielu krajach i na różnych kontynentach.

  Zaraza i pandemia jeszcze się nie skończyły! Chociaż ograniczenia w wielu krajach zmniejszają się, w innych dopiero zaczynają odczuwać jej skutki. W dalszym ciągu pogłębiamy naszą solidarność ze wszystkimi ofiarami, ich społecznościami i ich rodzinami. Obyśmy wzrastali solidarnie z całym zranionym światem!

  Papież Franciszek przypomina nam, że zarażenie wirusem koronawirusa może prowadzić do zarażenia strachem, izolacją, „samoobroną”. Wzywa nas, byśmy zamiast tego przyjęli „zarażenie” Ducha Świętego – zarażenie modlitwą i służbą, solidarnością i otwartością. Myślę, że jest w duchu św. Alfonsa i św. Klemensa.

  W to Zesłanie Ducha Świętego, gdy jesteśmy zgromadzeni na modlitwie z Maryją i Apostołami, wraz ze św. Alfonsem i św. Klemensem oraz ze wszystkimi naszymi świętymi, błogosławionymi, męczennikami oraz wszystkimi świętymi, niech Duch Święty da nam łaskę bycia proroczymi i autentycznymi Świadkami Odkupiciela: solidarni w misję w naszym poranionym świecie!

  w Chrystusie, naszym Odkupicielu,

  o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny, Rzym

  za: cssr.news

  Udostępnij