• Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Praca zakonów męskich w Polsce

   

   

  Parafii prowadzonych przez męskie wspólnoty zakonne jest w Polsce 708, a w duszpasterstwie parafialnym pracuje bezpośrednio 3889 zakonników. Zakony męskie w Polsce obsługują także 174 kościoły sanktuaryjne. W 91 kościołach zakonnych jest prowadzona całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu.

  W ciągu 2018 r. zakonnicy przeprowadzili 7.523 serie rekolekcji i misji (w tym 1.791 serii rekolekcji zamkniętych). Istniało 141 zakonnych domów rekolekcyjnych oraz 40 centrów duchowości.

  Ponad 1.100 zakonników prowadziło katechezę w szkołach, obejmując nauczaniem ponad 260 tys. dzieci i młodzieży. Zakonnicy prowadzili 143 własne szkoły w tym 45 liceów ogólnokształcących. Formacji przy kościołach zakonnych podlegało ponad 12.600 studentów.

  Przy kościołach zakonnych istniało ok 15.500 różnych grup formacyjnych i duszpasterstw w tym 5.003 róże różańcowe, 1073 grupy katechezy rodziców; ponad 700 grup medytacyjnych i modli tewnych; 479 wspólnot III zakonu; 380 grup i stowarzyszeń maryjnych; 354 zespoły charytatywne; 350 wspólnot ruchu oazowego; 269 grup neokatechumenatu oraz 226 wspólnot ruchu charyzmatycznego.

  W 2018 r. poza granicami Polski pracowało 3049 zakonników w tym 896 na terenach misyjnych oraz 542 w krajach postkomunistycznych. Biskupów wywodzących się z polskich wspólnot zakonnych jest 40 w tym 29 posługujących za granicą.

  Sekretariat KWPZM

  Udostępnij