• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Pogrzeb śp. o. Stefana Zalewskiego

  Z udziałem ks. bpa Władysława Bobowskiego i dużego grona redemptorystów, księży diecezjalnych i sióstr zakonnych odbył się pogrzeb śp. o. Stefana Zalewskiego. Uroczystości miały miejsce 5 lutego br. w Tuchowie. Mszy św. pogrzebowej w kościele sanktuaryjnym Matki Bożej Tuchowskiej przewodniczył ks. bp Bobowski, a kazanie wygłosił prowincjał o. Ryszard Bożek. Smierć i pogrzeb o. Zalewskiego zbiegły się w czasie z obradami Kapituły Prowincjalnej, toteż w pogrzebie uczestniczyli współbracia w wielu wspólnot z kraju i zagranicy, którzy brali udział w obradach.  

  Śp. o. Stefan Zalewski przeżył 89 lat, 70 lat jako redemptorysta i 63 lata jako kapłan. W swoim życiu pełnił wiele funkcji – był profesorem juwenatu, wykładowcą w WSD Redemptorystów, mistrzem nowicjatu, przełożonym w kilku domach zakonnych, bardzo cenionym rekolekcjonistą, spowiednikiem i kierownikiem duchowym wielu osób, zwłaszcza osób zakonnych. Ostatnie lata życia spędził w klasztorze w Tuchowie, cierpliwie i pogodnie znosząc dolegliwości choroby i podeszłego wieku, do ostatnich dni dając piękne świadectwo życia oddanego Chrystusowi.

   

                                                                * * *

   

  Curriculum vitae O. Stefana Zalewskiego CSsR

  Ojciec Stefan Zalewski urodził się w Grudziądzu 17 kwietnia 1921 roku, jako drugie dziecko Marty i Walentego. Miał troje rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu. Po zdaniu tzw. „małej matury” w 1939 roku został przyjęty do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela przez Prowincjała O. Franciszka Marcinka. Wyjechał do Nowicjatu, który wówczas znajdował się w Mościskach. Nowicjat rozpoczął w tymże roku w wigilię święta św. Alfonsa, który z powodu wybuchu II wojny światowej był następnie kontynuowany w Łomnicy. Pierwszą profesję zakonną złożył właśnie tutaj w dniu 8 września 1940 roku.

      W czasie wojny uczęszczał do dwuletniego studium licealnego w tajnym nauczaniu organizowanym przez Prof. Jana Sajdaka. Pomogło to zapewne w dalszych studiach filozoficznych i teologicznych w Tuchowie oraz w Toruniu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. biskupa Kazimierza Kowalskiego w Pelplinie w 1947 roku.

      W 1948 roku O. Prowincjał Ludwik Frąś wysłał Ojca Stefana na studia teologiczne na Uniwersytet Warszawski. Studia z zakresu Teologii Dogmatycznej zakończył uzyskaniem dyplomu magistra teologii. Od razu przystąpił do pisania pracy doktorskiej, lecz nowy Prowincjał O. Kazimierz Hołda powołał go na wykładowcę filozofii do Torunia. Wykładał tutaj jeszcze historię filozofii, etykę i teodyceę.

      W 1954 roku został skierowany do Tuchowa wykładając w seminarium teologię dogmatyczną i apologetykę. W seminarium przez dwie kadencje pełnił również funkcję prefekta braci studentów.

      W 1962 roku został Przełożonym Wspólnoty w Krakowie. Wtedy też rozpoczął intensywną posługę rekolekcyjną w kraju a później także za granicą, gdy w Rzymie odnawiał i poszerzał swe studia. Wróciwszy do Polski został powołany na Magistra Nowicjatu a od 1978 roku także Przełożonego Wspólnoty w Lubaszowej. W 1984 roku przyjął funkcję Przełożonego Wspólnoty w Głogowie, skąd w 1987 roku, ze względów zdrowotnych, powrócił do Tuchowa.

  Zaczęły się coraz poważniejsze kłopoty z sercem okupione zawałem. Mimo to, w miarę możliwości, wciąż nie ustawał w swoich pracach rekolekcyjnych prowadzonych zwłaszcza dla sióstr zakonnych. Pogarszający się stan zdrowia sprawił, że trzeba było stopniowo wycofywać się z czynnego życia. Ta konieczność nie pozbawiła Ojca Stefana zwykłej dla niego pogody ducha. Choroby i pomnażające się wraz z nimi cierpienia przyjmował w duchu wiary, łącząc ofiarę swego życia z ofiarą Chrystusa. Dopełnił jej w ubiegłą środę 3 lutego, w czasie trwania Kapituły Prowincjalnej (wcześniej, wiele razy był jej Sekretarzem) w dzień Nieustannej Nowenny do MBNP, której bezgranicznie zaufał. Odszedł do Pana w 89 roku życia, w roku Jubileuszu 70 lat profesji zakonnej i 63 lat kapłaństwa. Życie O. Stefana i jego śmierć to dla nas osób konsekrowanych, kapłanów (w roku kapłańskim) i wszystkich tu zebranych umocnienie w wierności Bogu do końca. Niech Bóg będzie jego nagrodą.

   Tuchów, 4.02.2010.                        Przełożony Wspólnoty Redemptorystów w Tuchowie
                                                                     O. Kazimierz Pelczarski CSsR

  Udostępnij