• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Obradowała Kapituła Redemptorystów

  Od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r. w ośrodku rekolekcyjnym redemptorystów w Rowach obradowała XVII Kapituła Prowincjalna Prowincji Warszawskiej Redemptorystów zgromadzona na sesji sprawozdawczo-wyborczej. Wzięło w niej udział 45 współbraci, którzy reprezentowali redemptorystów pracujących zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Zachodniej i Środkowej, za wschodnią granicą Polski oraz w Ameryce Północnej i Południowej.

  W pierwszym dniu Kapituły trzecią kadencję na swym urzędzie oficjalnie rozpoczął przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, o. dr Janusz Sok, który został wybrany na kolejne cztery lata w powszechnym głosowaniu członków Prowincji. Kapituła zaś dokonała wyboru nowych radnych prowincjalnych, którzy razem z prowincjałem tworzą zarząd Prowincji. Zostali nimi: o. Dariusz Paszyński, o. Witold Hetnar, o. Łukasz Drożak i o. Mariusz Mazurkiewicz.

  Uczestnicy Kapituły dokonali oceny sprawozdań z działalności dotychczasowego zarządu oraz poszczególnych sekretariatów i instytucji Prowincji, zwłaszcza na polu działalności misyjno-rekolekcyjnej, pracy duszpasterskiej, misji zagranicznych, posługi medialnej i formacji.

  W obradach Kapituły udział wzięli o. Pedro López Calvo, radny generalny z Rzymu oraz o. Johannes Römelt, koordynator Konferencji Redemptorystów Europy. Oprócz spraw dotyczących Prowincji Kapituła przedyskutowała i wyraziła aprobatę dla Planu Apostolskiego Konferencji Redemptorystów Europy.

  Uczestnicy Kapituły podjęli również refleksję nad wskazaniami dla odnowy życia apostolskiego redemptorystów w kontekście restrukturyzacji dokonującej się w Zgromadzeniu, które pragnie wiernie i twórczo wypełniać swoją misję w Kościele.

  o. Sylwester Cabała CSsR, Komisja ds. kontaktów z mediami

  fot. o. Mariusz Chyrowski CSsR

  Udostępnij