• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Nowy numer kwartalnika Homo Dei 1/2024

  Ukazał się nowy numer kwartalnika Homo Dei, przeglądu teologiczno-duszpasterskiego wydawanego przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei od 1932 r.

  Strona internetowa Kwartalnika i Wydawnictwa Homo Dei: homodei.pl

  W numerze 1/2024 znajdziemy:

  Artykuły i wywiady

  Sabatino Majorano CSsR – Aktualność propozycji moralnej św. Alfonsa Liguoriego

  Św. Alfons Liguori został ogłoszony patronem moralistów – przede wszystkim ze względu na swe fundamentalne dzieło „Teologia moralna”, które przez wiele następnych dziesięcioleci uchodziło za najbardziej wyczerpujące i najlepsze ujęcie katolickiej moralności. Czy jednak jego teologia moralna jest aktualna także dziś, w warunkach tak bardzo odbiegających od osiemnastowiecznych?  Autor artykułu uważa, że tak, i dowodzi tego w sposób bardzo fachowy.

  Dariusz Kowalczyk SJ – Ku czemu zmierza synod o synodalności?

  „Synod o synodalności” jest dopiero w trakcie, ale dominujące trendy już się w nim zarysowują. Przedstawia je Autor artykułu, stawiając zarazem niepokojące pytanie, w jakim kierunku prowadzą one Kościół.

  Jarosław Kupczak OP – O synodalności Kościoła

  Śledząc doniesienia prasowe na temat aktualnego „synodu o synodalności”, na ogół szukamy informacji o konkretnych prezentowanych ideach, o propozycjach drogi Kościoła na przyszłość. Umyka natomiast naszej uwadze fakt, że samo pojęcie synodalności nie jest bynajmniej oczywiste; a wszak wszystko zależy od tego, czy się je rozumie prawidłowo. Dlatego właśnie artykuł o synodalności jest jak najbardziej na miejscu.

  Ks. Robert Skrzypczak – Defensor fidei. Walka cywilizacyjna oczami Benedykta XVI

  Wprawdzie niektórzy uważają, że wiary bronić nie trzeba, bo ona broni się sama, jednak wolno uznać ten pogląd za błędny. Owszem, wiary bronić trzeba; zwłaszcza jest to obowiązek Magisterium. Ten obowiązek sumiennie wypełnił papież Benedykt XVI, broniąc niezmordowanie wiary przed jej najniebezpieczniejszym wrogiem w dzisiejszej kulturze Zachodu: przed „dyktaturą relatywizmu”, co ukazuje Autor artykułu.

  Ks. Robert Woźniak – Teologia systematyczna Józefa Ratzingera. Próba syntezy

  Joseph Ratzinger był niewątpliwie najwybitniejszym teologiem XX wieku. Na omówienie jego myśli potrzeba by było kilkutomowego dzieła. Niniejszy artykuł prezentuje skrótowo tylko kilka najważniejszych jej wątków, jej klimat, charakter, główne punkty wyjścia i założenia, konstruując pewnego rodzaju klucz hermeneutyczny do jej prawidłowego odczytania.

  Ks. Tomasz Bać – Liturgia i życie chrześcijańskie w ujęciu Benedykta XVI

  Związek liturgii i życia to jeden z podstawowych tematów zarówno teologii, jak i duchowości katolickiej. Na ten temat wyjątkowo głębokie i inspirujące myśli wypowiedział Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum caritatis, co ukazuje Autor prezentowanego artykułu, który jest precyzyjną analizą tego ważnego dokumentu.

  Piotr Potoniec – Dar i tajemnica spotkania

  Truizmem jest stwierdzenie, że najmniej naszej uwagi przyciągają sprawy najbardziej oczywiste. Wydaje się nam, że „najbardziej oczywiste” równa się  „najmniej problematyczne”, co jednak często nie jest prawdą. Może też być tak, że problematyczność pewnych zjawisk rośnie z czasem. Chyba tak właśnie jest teraz ze zjawiskiem spotkania, dlatego ten artykuł wydaje się nam bardzo na miejscu. Autor patrzy na spotkanie z dwóch różnych, ale uzupełniających się stron: filozoficznej i teologicznej.

  Rodzina Wojtyłów – święci przyciągają świętych

  Rozmowa z dr Mileną Kindziuk

  Nie zawsze wprawdzie, ale często bywa, że świętość człowieka kształtuje się już w jego dzieciństwie i młodości, a więc można ją uznać śmiało – co najmniej w dużym stopniu – za dzieło jego rodziców. A więc świętość dziecka świadczy pośrednio o świętości jego rodziców. Dlatego wolno nam założyć, że rodzice świętego Jana Pawła II także byli święci – i rzeczywiście, jak na razie ich proces beatyfi kacyjny to potwierdza. Na ten temat mówi osoba najbardziej chyba kompetentna, bo Autorka ich biografii.

  VOX EPISCOPORUM

  Jaki jesteś, Kościele w Polsce? – Rozmowa z abpem Adrianem Galbasem SAC, ordynariuszem archidiecezji katowickiej

  Refleksja nad stanem Kościoła w naszym kraju powinna być dokonywana stale, gdyż trzeba ustalić stan faktyczny, by wiedzieć, co można i trzeba ewentualnie zmienić. A zwłaszcza powinna być podejmowana w czasach trudnych i przełomowych, a do takich należy bezsprzecznie nasza epoka. Oczywiście prezentowany wywiad nie mógł ująć wszystkich istniejących problemów, ale może, naszym zdaniem, stanowić dobry punkt wyjścia do zastanowienia się nad przynajmniej niektórymi.

  Zagadnienia duszpasterskie

  W nurcie nauczania współczesnego Kościoła
  Mariusz Placek OCarm – Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża Franciszka od 23 lipca do 4 października 2023 roku

  W trosce o kapłańską dojrzałość
  Ks. Tomasz Szczeciński – Uczniostwo to rozwój

  Inicjatywy duszpasterskie
  Ogród Maryi – Rozmowa z Renatą Białą

  W szkole spowiedników
  • Problematyczna sytuacja powstała tuż przed zawarciem małżeństwa
  • Trudne do oceny sakramentalne rozgrzeszenie

  Oczami świeckich

  Wojna światów

  Marzena Nykiel – Niepokojące początki nowego

  Ambona polityczna

  Bogumił Łoziński – Po wyborach

  Areopag

  Tomasz Rowiński – Krajobraz po wyborczej bitwie: sytuacja opinii katolickiej

  Pomoce homiletyczne

  Myśli do homilii na niedziele i święta (kwiecień – czerwiec 2024 roku)
  Zdzisław J. Kijas OFMConv, ks. Tomasz Szczeciński, Michał Wielgus CSsR, ks. Andrzej Zwoliński, ks. Wojciech Zyzak

  Recenzje i informacje
  • Marek Marczewski, Stale bijące źródło: sakrament małżeństwa i rodziny, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2023, ss. 322 (rec. ks. Janusz Mariański)
  • Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia, Droga wtajemniczenia katechumenalnego dla życia małżeńskiego. Wskazania duszpasterskie dla Kościołów partykularnych, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2023, ss. 130 (rec. Marek Marczewski)
  • Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 5: Historia – posługa – duchowość, red. W. Rozynkowski, Bernardinum, Pelplin 2023, ss. 248 (rec. Marek Marczewski)
  • Janusz Mariański, Religijność młodzieży polskiej w procesie przemian w XXI wieku. Analizy socjologiczne, Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie, Lublin 2023, ss. 382 (rec. Marek Marczewski)
  • Mirosław Grakowicz CSsR, Życie i działalność ojca Josepha Schwetera CSsR (1874–1954), Wydawnictwo Homo Dei, Bardo / Kraków 2023, ss. 512, ilustr. (rec. ks. bp Ignacy Dec)
  • Ks. Stanisław Marchewka, Listy do Norbertanek w Imbramowicach 1944–1960, oprac. Maria Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2023, ss. 264, ind. osób i miejsc (rec. ks. Edward Walewander)
  • Ks. Edward Walewander, Kazania i przemówienia oraz varia. Wybór, tom VI, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2021–2023, ss. 162 (rec. ks. Stanisław Kowalczyk)

  Informacja o wybranych publikacjach książkowych
  oprac. Janusz Serafin CSsR

  Ks. Piotr Kulbacki
  Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej w Lublinie

  Editorial and Table of contents

  Udostępnij