• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Nowy numer kwartalnika Homo Dei 1/2023

  W tych wielu niepewnościach, jakie jawią się przed nami w nowym roku, czymś niezmiennym pozostaje ukazanie się kolejnego numeru kwartalnika „Homo Dei”, 1/2023.

  Zakończyliśmy jubileuszowy rok 90-lecia założenia naszego periodyku przez redemptorystów z o. Kazimierzem Smorońskim na czele. Przed nami lata do kolejnego, jeszcze bardziej okrągłego jubileuszu. Ten czas oczekiwania niech wypełnią na początek artykuły i wywiady zebrane w 346. numerze pisma. Są to, jak nam się wydaje, materiały, które mogą pobudzić do refleksji i działania. Każdy artykuł czy wywiad traktuje o ważnej i aktualnej kwestii w Kościele i domaga się poważnego zastanowienia. (…)

  Kwartalnik Homo Dei, przegląd teologiczno-duszpasterski, wydawany jest przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei od 1932 r.

  Strona internetowa Kwartalnika i Wydawnictwa Homo Dei: homodei.pl

  W numerze 1/2023 znajdziemy:

  SPIS TREŚCI

  ARTYKUŁY I WYWIADY

  Ks. Artur Kasprzak – Kolegialność w służbie synodalności. Ryzyko czy szansa XVI Synodu Biskupów?

  To kolejny głos na temat odbywającego się aktualnie synodu biskupów. Głos ważny, gdyż poruszający temat zasadniczy: jak rozumieć, fundamentalne dla tego synodu, pojęcia synodalności i kolegialności biskupiej? Nie pretendując do ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, Autor artykułu przedstawia istotę sporu na ten temat i ewentualne problemy, jakie mogą się pojawić w przyszłym funkcjonowaniu Kościoła w zależności od przyjętego rozwiązania tej kwestii.

  Ks. Jacek Kołak – Towarzyszenie duchowe na drodze osób zranionych

  Pełne pacjentów poradnie psychologiczne świadczą o tym, że rośnie liczba ludzi potrzebujących pomocy duchowej; najczęściej ludzi tak czy inaczej zranionych przez życie. Rośnie więc potrzeba towarzyszenia duchowego jako części posługi duszpasterskiej. Części szczególnie ważnej, gdyż można zaryzykować tezę, że od jakości odpowiedzi Kościoła na to wyzwanie zależy w dużym stopniu jego przyszłość w naszej kulturze. Uświadamiając to nam, Autor artykułu zarazem szkicuje portret dobrego towarzysza duchowego.

  Ks. Wojciech Zyzak – Znaczenie relikwii w duchowości chrześcijańskiej

  Mogłoby się wydawać, że kult relikwii w Kościele to już bezpowrotna przeszłość, ale to nieprawda. Jest on nadal aktualny, gdyż kryją się za nim potrzeby i postawy duchowe o ponadczasowej wartości. Mogą mu jednak grozić różne wypaczenia (znamy je dobrze z historii), dlatego trzeba go rozumiać i praktykować właściwie: mianowicie powinien on być podporządkowości duchowości liturgicznej, zwłaszcza eucharystycznej.

  Andrzej Makowski CSsR – Głoszenie homilii podczas świąt maryjnych

  Wszyscy kaznodzieje wiedzą, że przepowiadanie maryjne to trudne zadanie – przede wszystkim ze względu na ubóstwo tekstów biblijnych odnoszących się do Maryi wprost lub pośrednio. Jednak jest to zadanie ważne ze względu na szczególnie ważne miejsce Matki Bożej w katolickiej pobożności. Autor artykułu proponuje pewien model przepowiadania maryjnego – model teoretycznie spójny i praktycznie owocny.

  Sławomir Zatwardnicki – „Nie” dla sola Scriptura. Geralda O’Collinsa krytyka protestanckiego pryncypium

  Jak wiadomo, jedną z podstawowych zasad teologii i duchowości protestanckiej jest „sola Scriptura”. Co w tej zasadzie jest, z katolickiego punktu widzenia, słuszne, a co nie do przyjęcia i dlaczego? Refleksja nad tym tematem jest szczególnie ważna, gdyż kieruje ona naszą uwagę na samą podstawę chrześcijańskiego życia: Boże objawienie. Autor opiera się na precyzyjnych i wnikliwych analizach australijskiego teologa Geralda O’Collinsa.

  Wojciech Bołoz CSsR – Kościół w poszukiwaniu przyszłości

  Aby ocenić prawidłowo obecny stan Kościoła, trzeba go zobaczyć na tle dokonujących się współcześnie wielkich procesów społeczno-politycznych o charakterze globalnym. Takie spojrzenie pozwoli nam wyznaczyć cele możliwe praktycznie i konieczne do realizacji; cele zarówno wewnętrzne, zmierzające do odrodzenia Kościoła, jak i cele zewnętrzne, zmierzające do nadania temu „globalnemu” światu bardziej ludzkiego oblicza. Tę właśnie tematykę szkicuje Autor poniższego artykułu.

  Ks. Teodor Puszcz – W oczekiwaniu na trzecie polskie wydanie mszału rzymskiego

  Autor przedstawia historię mszałów rzymskich po Soborze Watykańskim II oraz ich polskich tłumaczeń, ukazując zarazem pewien kierunek zmian oraz ich sens, co jest bardzo pouczające, gdyż można chyba uznać mszał za „liturgię w pigułce”. Autor ma nadzieję, że zrozumienie tej historii pozwoli nam przyjąć bardziej świadomie nowe polskie wydanie mszału rzymskiego, które nastąpi zapewne w najbliższych miesiącach.

  Jaka jest polska młodzież po pandemii? – Rozmowa z duszpasterzami młodzieży: Grzegorzem Gutem CSsR, Bogusławem Nawracajem CSsR i Maciejem Nowakiem CSsR

  Jaka jest współczesna polska młodzież? Jak rozumie świat, co jest dla niej ważne, czego pragnie i czego się obawia, wobec jakich szans i zagrożeń staje? I jak widzi religię, Kościół, szkolną katechezę? Temat ogromny, ale można spróbować dać przynajmniej jakiś wstępny zarys odpowiedzi na te i inne pytania. Poprosiliśmy o nią doświadczonych katechetów, którzy znają dobrze młodzież z codziennych, bliskich kontaktów. Z ich wypowiedzi rysuje się obraz bardzo złożony i różnorodny, ale z pewnymi liniami przewodnimi.

  VOX EPISCOPORUM

  Ks. bp Ignacy Dec – Św. Jan Paweł II – papież Eucharystii – inspiracją do apostolstwa

  Jana Pawła II nazywano „papieżem Eucharystii”. Autor artykułu ukazuje, że było to jak najbardziej uzasadnione zarówno ze względu na jego bogatą naukę na jej temat, jak i ze względu na jego osobistą pobożność eucharystyczną. Ta nauka i ta postawa mogą być dla nas inspiracją do twórczego, pogłębionego apostolstwa.

  ZAGADNIENIA DUSZPASTERSKIE

  W nurcie nauczania współczesnego Kościoła

  Kazimierz Fryzeł CSsR – Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża od 16 sierpnia do 15 listopada 2022 roku

  W trosce o kapłańską dojrzałość

  Paul Evdokimov – Życie duchowe. Namiętności. Niewidzialna walka ascezy

  Jak nie mówić, i jak mówić o…

  Ks. Andrzej Szafulski – …o Opatrzności Bożej

  W odpowiedzi na pytania duszpasterzy

  Rafał Kamiński CSMA – Sytuacja prawna we wspólnocie Kościoła duchownego przeniesionego do stanu świeckiego

  Inicjatywy duszpasterskie

  Droga Odważnych – Rozmowa z Dariuszem Dudkiem

  Sprawozdania

  Marek Marczewski – Sympozjum nt. „Ksiądz Franciszek Blachnicki: naukowiec – wizjoner – praktyk”, Lublin, 10-11 października 2022 roku

  Kino z duszą

  Marek Kotyński – Kardynał niezłomny

  OCZAMI ŚWIECKICH

  Wojna światów

  Marzena Nykiel – Dwie minuty gorzkiej prawdy o Parlamencie Europejskim

  Ambona polityczna

  Bogumił Łoziński – Bronić Jana Pawła II!

  Areopag

  Tomasz Rowiński – Wielki partner Polski czy państwo upadłe?

  POMOCE HOMILETYCZNE

  Myśli do homilii na niedziele i święta (kwiecień – czerwiec 2023 roku) – Paweł Drobot CSsR, ks. Sławomir Filipek, ks. Jerzy Swędrowski, ks. Wojciech Zyzak

  RECENZJE I INFORMACJE

  Bp Jan Śrutwa, Kościół w epoce Wędrówek Ludów, t. I: Kościół w szczytowej fazie Wędrówek Ludów, t. II: Kościół u progu średniowiecza, Wyd. TN KUL JPII, Lublin 2021-2022, ss. 399 + 396, ind. osób i nazw geogr. (rec. ks. Edward Walewander)

  Ks. Jerzy Siara, Uczestnictwo we Mszy świętej w świetle polskich kazań o Eucharystii od encykliki Piusa XII „Mediator Dei” do konstytucji „Sacrosanctum Concilium”, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2022, ss. 173 (rec. Marek Marczewski)

  Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Relacje damsko-męskie w kapłaństwie. Bo najważniejsza jest miłość, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2022, ss. 197 (rec. Marek Marczewski)

  Janusz Mariański, Wartości moralne w świadomości maturzystów puławskich. Raport z badań socjologicznych zrealizowanych w latach 1994-2021, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2022, ss. 524 (rec. Marek Marczewski)

  Ks. Wiesław Banaś, Ocalić od zapomnienia. Cmentarze na terenie dawnej archidiecezji w Lubaczowie znaczone grobami kapłanów rzymskokatolickich, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Różaniec 2022, ss. 188 (rec. ks. Edward Walewander)

  Informacja o wybranych publikacjach książkowych oprac. Janusz Serafin CSsR

  Udostępnij