• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Niepokalanów: 150. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

  Nie można obrażać się na świat, który coraz szybciej rozwija się w ramach globalizacji, ale w tym świecie trzeba dawać radykalne świadectwo życia konsekrowanego – mówił kard. Kazimierz Nycz do zgromadzonych w dniach 16-17 maja 2023 r. w Niepokalanowie przedstawicieli męskich zgromadzeń zakonnych. Odbyło się tam dwudniowe 150. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, a tematem spotkania był „Przekaz wiary: język i przestrzenie”.

  Zebrane zostało poprzedzone spotkaniem konsulty KWPZM, która w poniedziałek 15 maja m.in. postanowiła zorganizować dla osób konsekrowanych w dniu 2 czerwca dzień postu i pokuty w intencji pokoju na świecie.

  Zebranie plenarne na początku przebiegło pod znakiem zapoznania zakonników z historią i działalnością zgromadzenia orionistów, którzy obchodzą w tym roku 100. rocznicę obecności na ziemiach polskich. Ks. Marcin Chrząszcz FDP, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Orionistów w Warszawie, opowiedział m.in. o posłudze charytatywnej zgromadzenia w Polsce.

  Po wspólnej modlitwie zakonnicy skupili się na dyskusji nad tematem zebrania plenarnego – „Przekaz wiary: język i przestrzenie”. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie red. Anety Liberackiej z portalu Stacja7. Dużą część swojego wystąpienia poświęciła ona relacjom między sztuczną inteligencją a współczesnym człowiekiem. Podkreśliła, że nie można ulegać logice komputerowych algorytmów. Człowiek ma nad nimi ogromną przewagę, bo umie kochać, może otaczać innych ludzi przyjaźnią, zrozumieniem i dobrocią, a tego sztuczna inteligencja nigdy nie będzie umiała. Zaznaczyła jednak, że na tym nowym kontynencie, jakim jest przestrzeń wirtualna, zakonnicy muszą być obecni i tam powinni podejmować ewangelizację.

  Prelegentka wskazała też, że wiele rodzin, w tym także rodzin wierzących, ma dziś problem z przekazywaniem wiary dzieciom i wnukom. W Kościele wiele mówi się o formacji, ale często brak tego formowania we współczesnych rodzinach. A to właśnie przekaz wiary i formacja w rodzinie sprawiają, że nawet jeśli dziecko lub młody człowiek pogubi się w codzienności, to ma fundamenty, do których może sięgnąć i powrócić. Stwierdziła także, że nie można ulegać tzw. „pokusie Taborowej”, w której pojawia się stwierdzenie „zawsze się tak robiło”, co owocuje brakiem misyjności w przekazywaniu wiary.

  Mszy św. w niepokalanowskiej bazylice przewodniczył pierwszego dnia spotkania kard. Kazimierz Nycz. W homilii mówił o dwóch świętych: Andrzeju Boboli i Maksymilianie Kolbem. Przypomniał, że obu świętych, w czasach, w jakich przyszło im żyć w świecie i Kościele, charakteryzowało radykalne świadectwo świętości. „Jednak dziś nie chodzi o to, aby popełniać pewien ahistorycyzm, kopiując bezmyślnie ich życie, ale o to, by w sposób twórczy ich naśladować w obecnym świecie i Kościele. Naśladować zachowując hermeneutykę ciągłości, a jednocześnie rozpoznawać znaki czasu, reagować na problemy i zmiany, które dokonują się wokół nas” – podkreślił.

  Zaznaczył, że obecne czasy wymagają radykalnego sposobu głoszenia Ewangelii: nie wystarcza tylko mówić o Jezusie Chrystusie, ale trzeba “nade wszystko ten świat doprowadzić do Jezusa Chrystusa, który odpowiada na wszystkie pytania i potrzeby człowieka”. – Dokona się to, jeśli będziemy współpracować z dziełem Chrystusa razem, a nie każdy na własną rękę” – wskazał kard. Nycz. Zaznaczył, św. Andrzej Bobola wskazuje też na sprawę jedności, na potrzebę tego, by „nie tylko mówić, że jesteśmy na drodze synodalnej, że idziemy tą drogą – duchowni i świeccy, zakonnicy i zakonnice – ale aby rzeczywiście wprowadzać te zapewnienia w życie”.

  Jak powiedział, nie można obrażać się na świat, który coraz szybciej rozwija się w ramach globalizacji, komunikacji i technologii, ale trzeba właśnie w tym świecie dawać radykalne świadectwo życia konsekrowanego. „Świat dziś bowiem bardzo mocno potrzebuje tego świadectwa, jakie niesie Ewangelia i Jezus Chrystus” – mówił. „Współczesny czas powinien nas mobilizować, byśmy byli jedno w Kościele, który jest w Polsce: biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice oraz wierni świeccy. By między nami nie było tych różnicowań, które szkodzą jedności Chrystusowego Kościoła, ale by była święta równowaga słowa, sakramentu i miłości” – powiedział kard. Kazimierz Nycz.

  W środę z uczestnikami spotkania modlił się przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński. Zwracając się do zakonników, mówił: “Na drodze wiary przeżywamy chwile pocieszenia i chwile strapienia (…). Aby objawiło się to, co Boże, musi umrzeć to, co ludzkie”.

  Podczas spotkania zakonnicy wybrali też nowego sekretarza generalnego i nowego ekonoma konsulty. Zostali nimi odpowiednio salezjanin ks. Dariusz Bartocha oraz o. Robert Wawrzeniecki OMI ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

  Nowy sekretarz generalny był m.in. w latach 2011-2017 inspektorem salezjańskiej inspektorii św. Jacka w Krakowie, a od 2017 r. pełnił posługę dyrektora wspólnoty św. Jacka w Oświęcimiu, gdzie salezjanie prowadzą działalność edukacyjną. Ks. Bartocha od wielu lat towarzyszy także młodym konsekrowanym w przygotowaniu odbywającego się co trzy lata Kongresu Młodych Konsekrowanych, którego był też inicjatorem.

  Nowy ekonom konsulty pracuje w sekretariacie KWPZM od października 2018 r. Od 2019 pełni funkcję sekretarza wykonawczego KWPZM, a jednocześnie był p.o. dyrektora a od 2020 r. dyrektorem Forum Współpracy Międzyzakonnej. W czasie pandemii COVID-19 i trwającej wojny w Ukrainie koordynował zakonną pomoc oraz współpracę z Caritas Polska. O. Wawrzeniecki opiekuje się Wspólnotą Apostolską św. Elżbiety na warszawskim Mokotowie oraz głosi misje ludowe i rekolekcje.

  Poprzedni sekretarz generalny męskiej konsulty zakonnej o. Kazimierz Malinowski OFMConv, obecny gwardian w Harmężach, nadal będzie zajmował się stroną internetową www.zyciezakonne.pl oraz redagował „Biuletyn Tygodniowy Centrum Informacji Zakonnej”, który od 2009 r. jest przez niego wydawany i rozsyłany do zainteresowanych osób w formie plików PDF. Jego wersja papierowa po zakończeniu danego roku kalendarzowego trafia do wybranych bibliotek kościelnych (Biblioteka Narodowa, KUL, UKSW, UPJPII) oraz kilkunastu bibliotek i archiwów zakonnych.

  KWPZM, BPKEP, omk, lk / Niepokalanów

  za: zyciezakonne.pl

  Udostępnij