• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  KRE: plan dla krajów Zachodu i Północy

  Członkowie XXV Kapituły Generalnej (31 października – 24 listopada 2016 r. w Pattaya w Tajlandii) podjęli decyzję o konieczności wypracowania strategicznego planu dla przyszłości naszego Zgromadzenia na półkuli północnej – pisze o. Jacek Zdrzałek CSsR, Koordynator Konferencji Redemptorystów Europy.

  WIĘCEJ: wszystkie informacje o XXV Kapitule Generalnej

  Choć musimy jeszcze poczekać na oficjalną wersję decyzji Kapituły, to zaakceptowana propozycja brzmiała:

  „Zarząd Generalny, w dialogu z Konferencjami Europy i Północnej Ameryki, rozwinie odpowiedni plan strategiczny dla przyszłej misyjnej obecności Zgromadzenia w Europie i Północnej Ameryce. W tworzeniu należy przestrzegać pryncypiów:

  1. Zgromadzenie nie może odpowiedzieć na wszystkie potrzeby duszpasterskie. Konieczne jest wybranie priorytetów. Podstawą musi być pytanie – gdzie my, jako Redemptoryści, chcemy zaoferować swój charyzmat obecnie i w przyszłości?
  2. Zapraszanie Współbraci z innych konferencji do pracy w Konferencjach Europy i Ameryki Północnej powinno służyć misyjnym priorytetom Zgromadzenia, a nie podtrzymywaniu istniejących struktur, z których część może być zbędna (przestarzała).”

   

  Po co taki plan strategiczny?

  Z powodu głębokiej obawy o przyszłą obecność Zgromadzenia w pewnych obszarach świata, jak też części instytucji, które działają do dziś w Zgromadzeniu.

  Początki tradycji redemptorystowskiej są na półkuli północnej, szczególnie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Zgromadzenie w tych miejscach przeżywa trudne chwile, tak, że nie może nawet odpowiedzieć na pilne potrzeby duszpasterskie na swoich terytoriach. Potrzebna jest szybka i kreatywna odpowiedź na wyzwania dla misji redemptorystowskiej w tych miejscach, odpowiedź, która nie będzie zwykłym „zatykaniem dziur” lub podtrzymywaniem istnienia domów. Jest wiele poziomów i aspektów, które powinny być przejrzane, tak więc powinno poddać się pod rozwagę konferencji wybór priorytetów.

  W ciągu ostatniego sześciolecia Zgromadzenie nadal doświadczało spadku liczby członków, w podobny sposób jak w czasie ostatnich 25 lat. Jednak ten spadek nie jest równomierny w całym Zgromadzeniu. Część jednostek i konferencji rośnie, podczas gdy inny maleją. Obrazuje to poniższa statystyka z 15 października 2016 r.:

  2016  2009   zmiana w liczbach  zmiana w %
  Liczba redemptorystów: 4974 5233 – 259 – 4.9%
  Europa    1428 1705 – 277 – 16.2%
  Ameryka Północna  523 628 – 105 – 16.7%
  Ameryka Łacińska i Karaiby 1445 1518 – 73  – 4.8%
  Azja i Oceania 1163 1025 + 138 +13.5%
  Afryka i Madagaskar 415 357 + 58 +16.2%

  Zgromadzenie w Europie i Ameryce Północnej zmniejsza się w sposób gwałtowny. Ten trend utrzyma się także w przyszłości, widać to, gdy patrzy się na rozkład liczby Współbraci w zależności od wieku.

  Średnia wieku: Ameryka Płn. (66.67); Europa (63.05); Ameryka Łac. (52.47); Azja i Oceania (47.37); Afryka i Madagaskar (42.26).

  Ameryka Płn. ma największą średnią wieku i 2/3 Współbraci jest powyżej 60 roku życia. Europa ma 57 % Współbraci powyżej 60 roku życia, a regionem szczególnej troski jest Zachodnia Europa z 75 % powyżej 60-tki.

  Całkiem inaczej jest w Ameryce Łacińskiej, gdzie 2/3 Współbraci jest poniżej 60 roku życia, i w Azji z 75 % poniżej. A w Afryce 90% Współbraci jest poniżej tego wieku.

  To są tylko dwa przykłady statystyk wskazujących na zmniejszanie się naszej liczby i rosnącą średnią wieku, ale sytuacja jest bardziej złożona. Statystyki nie mówią wszystkiego o stanie Zgromadzenia, jednak wskazują na trendy, które trzeba wziąć pod uwagę.

  Są także pozytywne tendencje w każdej z tych konferencji. Europa rozpoczęła nową misję w Albanii, za którą wzięła odpowiedzialność. Wiele jednostek zależy w dużej mierze od współpracy międzyprowincjalnej ze Współbraćmi z Europy Wschodniej i innych konferencji. Dodatkowo, wiele europejskich jednostek odnawia się przez zwrócenie uwagi na kaznodziejstwo nadzwyczajne – misje, nowenny, pracę w mediach. Praca z migrantami jest sprawą pilną nie tylko w Europie, ale także na świecie – w wielu sytuacjach prowadzi do konkretnych inicjatyw współpracy z diecezjami, osobami konsekrowanymi i świeckimi.

  Refleksja i działania odnośnie planu strategicznego zostaną w tym roku zapoczątkowane na wielu poziomach: na poziomie Rady Generalnej, Rady KRE i w czasie trzeciej fazy Kapituły Generalnej w Perth w Szkocji w dniach od 4 do 9 września 2017 r.

  o. Jacek Zdrzałek CSsR, Koordynator Konferencji Redemptorystów Europy

  za: cssr-europe.com; fot. Blogs – Financial Times

  Udostępnij